Mycket att lära från Norge

I Norge är man typ världsledande när det gäller användande av elektricitet både på land och till sjöss. Dessutom är tunnlar något som håller hela landet levande, från norr till söder via öarna Froya och Hitra som i dag är Norges största fiskodlare. Näringspolitik är samma sak som infrastruktur och det har man begripit i Norge. När det gäller åländska tunnlar är det fortfarande trögt av obegripliga skäl.

Om detta och om Trondheim och Rosenborg har jag förresten berättat även tidigare. Här myntades bland annat begreppet Godfoten som i stora drag går ut på att du ska sträva efter att bli bättre på det du redan är bra på istället för att gå omkring och fundera på det du inte riktigt kan. Kloka ord av Nils Arne Eggen!

Skälet till det senaste besöket var ett möte i den så kallade Standing Committee i Östersjökonferensen BSPC. Det var första mötet efter den stora konferensen som ägde rum på Åland i slutet av augusti och jag rodnar efter alla lovord som deltagarna öst över Åland efter konferensen. Med all rätt, tack vare i första hand de anställda vid Ålands lagting klarade vi oss mycket bra i viktklasser långt ifrån våra egna.

Vid BSPC-mötet i Trondheim avhandlades olika saker med koppling till Östersjönn, miljöfrågor, säkerhet och framtid. Man kan läsa mer om mötet på norska Stortingets hemsida, på Ålands lagtings hemsida eller lyssna på den här intervjun som Ålands radio hade vänligheten att göra efter hemkomsten. Det är viktigt för hela Åland att det finns media som bryr sig om och begriper självstyrelsefrågor och Ålands plats i världen, public service gör sitt jobb.

Nye presidenten för BSPC Jorodd Asphjell och undertecknad skriver under besluten från Ålandskonferensen och skickar till EU:s högsta topp.

Trondheim är en fantastiskt vacker plats i världen.

Den här ån löper rätt igenom staden.

Nidaros katedralen är större än vad man förväntar sig och omskött in i minsta detalj.

Den här synen ser folk som bor i Trondheim alla dagar. Lyllos dem.

Bodo Bahr och Jorodd Asphjell sköter affärerna den här gången medan jag ser på från läktaren.

Sten Eriksson är sekreterare för den åländska BSPC-delegationen och en klippa när det gäller hur allt fungerar parlamenten emellan.

Egentligen går väldigt få saker upp mot en närbild på en katedral! 


Breven till Jean-Claude Juncker och Antonio Tajani innehåller resolutionen från Åland och ska förhoppningsvis bidra till ett bättre Europa.

Mer brev.

Familjefoto tar vi varje gång för att understryka att vi kommer från 22 olika parlament men vi delar omsorgen om Östersjön som förenar oss.

Bodo Bahr, Jorodd Asphjell och Jörgen Pettersson utgör just nu ledningen för BSPC.
Det här pressmeddelandet skickades ut direkt efter hemkomsten:
Åland deltog i Östersjömöte
Fjorton parlamentariker från alla nordiska samt baltiska länder, Tyskland, Ryssland och EU-parlamentet deltog under måndagen och tisdagen i BSPC:s Standing Committee (organisationens operativa ledning) som möttes i norska Trondheim under ledning av Norge som i höstas tog över ordförandeskapet efter Åland.

Under mötet presenterade bland andra Siemens sitt arbete med elektriska fartyg, batteriutveckling och mycket mer kopplat till sjöfarten. Dessutom fanns expertorganisationerna NTNU och SINTEF Ocean på plats för att redogöra om miljöläget i världshaven och Östersjön.

– Det står klart bortom alla tvivel att situationen är allvarlig. Utsläppen från världens fartyg måste ner och är på god väg att lyckas. Ett problem som ännu inte fått någon lösning är däremot mängden plast i världshaven. Särskilt allvarligt är utsläpp av mikroplaster där bilarna är de i särklass största förorenarna. Varje bildäck i hela världen avger 1,5 kg ofta giftiga plastpartiklar under sin livslängd. Sådana insikter är på riktigt svåra att ta in, säger Jörgen Pettersson som efter det åländska presidentåret nu är vice ordförande i BSPC:s Standing Committee.


I samband med mötet i Trondheim diskuterades även med hjälp av utomstående analytiker svaren på den resolution som skickades ut till samtliga BSPC-medlemmar efter konferensen i Hamburg 2017, något som även skett efter konferensen i Mariehamn i år.

– Det är uppmuntrande att se att alla medlemsländer svarat på våra förslag och även tar med arbetet i sina egna strategier. Parlamentariskt samarbete är framåtskridande och uppbyggligt i tider av ökad anspänning länder emellan, säger Jörgen Pettersson.

Avslutningsvis hyllades den åländska Östersjökonferensen av samtliga deltagare i en rad superlativ. I sammanfattningen beskrevs Ålandskonferensen som en av de absolut bästa någonsin!

– Vi är såklart glada för att de gillade vårt program och Åland. Alla inblandade i arrangemanget har skäl att känna stolthet över på vilket sätt vi tog hand om våra 180 gäster och såg till att de lämnade Åland lite klokare än vad de var när de kom!


Mer information:
Jörgen Pettersson, tel 04573135640

Kommentarer

Populära inlägg