Lemland borde själv välja

Om någon skulle få för sig att du måste ge bort något du äger till någon annan skulle du antagligen protestera. I de lagar och regler som präglar ett rättssamhälle ingår att man själv bestämmer över sin egendom, alltså Rule of Law i praktiken.

Detta har Ålands landskapsregering (LR) helt bortsett från i sin strävan att centralisera och avdemokratisera den åländska vardagen. I ett initiativ tycker LR att Lemland borde avhända Järsö-Nåtö till Mariehamn och Mariehamn tackar och bockar medan lemlänningarna protesterar. Med all rätt. Självstyrelse är viktig på alla plan. Åland jobbar hårt med att förbli självstyrt i förhållande till Finland och inte minst därför bör vi också sköta om våra kommunala självstyrelser på bästa sätt. Jag hör till dem som tror att småskalighet är bättre än centralism när det gäller samhällsbygge. Politik handlar om engagemang och mångfald, inte maktspel.

Av det skälet ville jag inte att Mariehamn skulle avge något utlåtande kring detta förslag när stadsstyrelsen hanterade det förra veckan. Eftersom LR inte har med den kommunala självstyrelsen att göra ska man heller inte styra och ställa över gränser.

När det gäller hur samhällen sköts menar jag att våra mindre kommuner på väldigt många sätt är skolexempel på engagemang och att sköta sin egen vardag. Inte minst bevisades det av de talrika kommunrundor vi tidigare genomförde inom Centern. Läs och bli inspirerad:

• I Finström lever tron på den egna förmågan stark.
• Framtidstro är något som präglar Kökar.
• På Sottunga tar man hand om varandra på ett sätt som inte finns på många andra ställen.
• Kumlingeborna har en historisk skatt att värna men tycker förståelsen från centralt håll är svag.
• Entusiasmen för att klara sin egen vardag är omisskännlig på Brändö.
• Föglö är på flera sätt knutpunkten i skärgården.
• På Vårdö är det fortfarande ett öppet sår att man plockades bort som skärgårdskommun vilket lett till kraftig nedgång i kommunens näringsliv.
• Eckeröborna kom nästan man och kvinns ur huset när vi ställde till med möte i curlinghallen.

Allt är såklart inte perfekt heller i de små kommunerna. Till exempel borde skötseln av socialvården föras över till landskapsnivå i form av Kommunernas socialtjänst (KST). Detta har dock LR bromsat och förhalat av för mig helt obegripliga skäl. Ett KST skulle lösa oerhört många av de frågor som i dag är besvärliga för kommunerna.

Ålands landskapsregering vill ge bort nyckeln som går till Järsö-Nåtö till Mariehamn utan att fråga ägaren Lemland om det är okej. Inte så underligt är man i Lemland tveksam till detta. Ingen vill ge bort egendom man äger.

Kommentarer

Populära inlägg