måndag 30 oktober 2017

En budget med helomvändning

I dag presenterades budgeten för Åland 2018. Vill man se vad som sades kan man göra det här. Själva luntan finns att läsa här och speglar hur den sittande landskapsregeringen efter sin bästa förmåga vill leda Åland framåt.

Det är självklart lite för tidigt att göra den djuplodande analysen av arbetet (och den debatten ska föras i lagtinget) men på ett alldeles övergripande plan tycker jag man kan slå fast några övergripande punkter:

• LR föreslår ett allmänt avdrag om 100 euro från kommunalskatten som kostar totalt 1,3 miljoner euro. Det är bra men hade varit mer precist och viktigt om det riktat sig till ensamförsörjare vilket vi föreslagit.

 LR gör en viktig och bra u-sväng när det gäller att söka extra anslag för infrastrukturella satsningar. Detta försökte Centern göra för tre år sedan men stoppades av Lib och MSÅ. Synd. Vi har förlorat tre år på detta.

 Bra att man lyssnat på oss kring behovet av extra tjänster för polisen.

 Olyckligt med ytterligare en kommunplan som aviserats för nästa år, kaoset bara tilltar.

 Mycket synd att man inte tar större ansvar för genomförandet av KST, det skulle vara winwinwin för alla; kommuner, LR och, viktigast, medborgarna, särskilt de allra svagaste.

• LR vill att Åland ska växa på ”naturens villkor” samtidigt som man förbereder det största naturingreppet (västra Föglö) i modern tid. Detta har även Ålands natur och miljö protesterat mot.

• LR se ett samhälle som ”breddas demokratiskt” samtidigt som man kör över den kommunala demokratin.

• Det talas om jämställdhet samtidigt som aviserade inbesparingar slår klart hårdast mot kvinnorna.


Alltså sammantaget mer ner än upp, enligt min enkla mening.

”It’s the Economy, stupid.” Bill Clinton.

söndag 29 oktober 2017

Bra gjort Robert, du var där!

Det finns på riktigt nånting djupt eländigt och trasigt i hur massmedier ofta ser på idrottsliga prestationer. Jag tänker till exempel på när IFK nådde Champions League och nu när en skribent vid nam Jonas von Wendt tar hedern av Robert Helenius i Hbl (artikeln är tyvärr låst).

Skrivarnas gemensamma nämnare är det halvtomma glaset och sportsliga cvn som jag befarar är tomma.

Jag kan inte förstå varför det i alla lägen är viktigare att leta rätt hellre än fel. von Wendt dristar sig  till att hävda att boxning är ”det enda han är riktigt bra på”, alltså Robert Helenius. Det är för det första extremt kränkande mot en människa och för det andra hundraprocentigt fel. Alla människor kan mycket mer, kanske även tangentbordsidrottare/ -krigare.

Ja, Robert Helenius förlorade matchen vilket händer, men han gjorde nåt extremt få finländare lyckats med. Han var där.

Heder och respekt till kompanjonerna Robert Helenius och hans tränare Johan Lindström. Ni försökte och ni försöker göra skillnad, ni antog utmaningen och ni lyckades därmed driva er själva till en ny nivå.

Det borde uppskattas mer och lyftas fram som en förebild hur skribenter, piloter, receptionister och alla vi andra borde göra: alltid sträva mot högre mål.

Om Robert Helenius har jag förresten skrivit ett antal gånger genom åren

Helenius föll mot Whyte som alltså var en bättre boxare denna gång. Robert gjorde ändå något unikt – han var där.


torsdag 26 oktober 2017

Mer än två hål i väggen

Ni minns väl Vattenfalls marknadsföring som gick ut på att två hål i väggen är allt som krävs för att lamporna ska tändas. Det är inte längre sant. Elbranschen är just nu under en historisk omstöpning av viktiga skäl. I takt med att allt fler tillverkar sin egen elektricitet blir frågorna om vem som ska betala alla ledningar allt viktigare.
Reklam från den gamla och så kallade goda tiden. (I dag är det mer spännande!)
Under de senaste åren har ett intensivt arbete pågått för att göra Åland till ett testområde för framtidens energilösningar. Det började med detta initiativ från finländska Cleen och fortsatte med otaliga möten och planeringar där Robert Mansén och hans sidekick Ralf Häggblom spelat den viktigaste rollen av alla. Utan deras idoghet och framtidstro är det osannolikt att den överenskommelse som nu uppnåtts med Finland knappast skulle skett.

Skrev mot denna bakgrund en insändare i dagens tidningar som lyder så här:

Åländsk energi kan
visa världen framåt

Från Mariehamns Elnät Ab:s sida vill vi uttrycka vår uppskattning för den överenskommelse som uppnåtts mellan Åland och Finland när det gäller framtidens energiförbrukning och Åland som testområde. Åland är en perfekt plats för att utvärdera smarta nät och ny teknik.

Vi har mest sol och vind i landet och vi bestämmer själva över utformningen av de tariffer som mynnar ut i en summa på alla ålänningars elräkningar. Det skapar en helhet som gör det möjligt att pröva nytt och skrota gammalt. Vi kan tekniken, de infrastrukturella förutsättningarna är goda och vi har möjligheten att lagstifta.

Detta insåg även Nordiska ministerrådets energiutredare Jorma Ollila som Mariehamns Elnät Ab träffade i samband med hans Ålandsbesök. Vi redogjorde för vad vi redan gjort och vad vi vill göra framöver. Han gillade det han hörde och sammanfattade det hela oerhört tydligt:

”Gör Åland till ett testområde för smart energi”, löd hans råd i den officiella nordiska rapporten.
Mariehamns Elnät Ab har under de senaste åren i samarbete med åländska Consilia utvecklat sofistikerad IT-mjukvara samt ett mätsystem som gör det möjligt att i realtid följa konsumtionen bland alla abonnenter. I kombination med ”Big Data” och ”Machine Learning” är Mariehamns Elnät Ab därmed redo för nästa steg vilket kan bli verklighet efter denna överenskommelse mellan Åland och Finland. Det gör det enklare att fatta beslut som passar våra kunder och detta har uppmärksammats av flera av de betydligt större internationella aktörer som kommit på studiebesök till Mariehamn och som vi besökt och föreläst för.

På basen av vad vi lärt oss har vi i dag en god bild av hur elmarknaden ser ut i morgon – och dagen därpå i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Solcellerna är på väldigt stark frammarsch även på Åland vilket över tid utmanar dagens affärsmodell. Detta är något man kämpar hårt med i Tyskland där man under sommaren dras med överproduktion av el vilket ställer till det rejält för nätbolagen. Vem ska betala för distributionen om allt fler tillverkar egen energi?

Vi är ännu inte där på Åland men så småningom blir det även vår verklighet. Mot denna bakgrund vore det viktigt att så snart som möjligt, inom ramen för att vi är ett testområde, förändra den tariffstruktur som hittills avgjort distributionspriset. Den måste bli mer flexibel och ta i beaktande digitaliseringens möjligheter – både hos leverantörer och kunder. Det är fel att överföringspriset är som högst under de varmaste sommardagarna då solcellerna levererar som mest. De smarta hemmen med avancerade fjärrstyrningsfunktioner ställer helt andra krav än den verklighet vi förr levde i – när elbolagen sålde och kunderna köpte. I dag handlar det lika mycket om att lära maskinerna som att lära människorna.

Vi behöver tillsammans se över möjligheterna att skapa ett smart nät som opererar utifrån den verkliga tillgången och efterfrågan på elektricitet. Det kan handla om exempelvis förnyelsebara transporter; elbussar, förarlösa bussar (vilket redan testas i Helsingfors), elfärjor och autonoma fartyg (här pågår redan ett prisat projekt inom Högskolan på Åland). Till detta kan man också lägga nödvändigheten av klokare fjärrvärme och en central sopförbränningsstation som till och med kunde importera avfall från ett koldioxidpressat pressat Europa.

Att Åland nu fått till stånd ett samarbete med Finland är resultatet av många och gemensamma ansträngningar från såväl samhälle som företag. Mariehamns Elnät Ab har varit med från starten och vill därför passa på att tacka alla de som med konstruktiva förslag och långsiktiga tankar har skapat möjligheterna för att Åland ska kunna bli en föregångare i en fråga som skapar utmaningar över hela världen.

Mariehamns Elnät Ab
Jörgen Pettersson
Styrelseordförande
Dagens elvärld är mycket mer än att dra kablar och bygga kärnkraftverk. Kraven på hållbarhet från kunderna förändrar mycket av det som elbolagen gör.

onsdag 25 oktober 2017

Välkommen på fika till Sund!

Hej alla Sundsbor!

Centern är hela Ålands parti och vi vill att varenda knut ska vara levande i vårt lilla landskap. Vi är stolta över att så i det närmaste är fallet. Genom att aktivt arbeta för decentralisering av samhällsservice har Centern i mer än fyrtio år gjort det möjligt att bo på hela Åland.

Genom att åka runt till de åländska kommunerna och på plats mött invånarna har vi hittat ett starkt stöd bland folk att vilja sköta sig själva. För Centern är självstyrelse viktigt på alla plan, landskapets och kommunernas. Vi menar att samhällsbygge är bäst då det inkluderar de som berörs, alltså medborgarna.

I dag är turen kommen till Sund och legendariska Knallens Café och Minilivs som utgör navet i kommunen med omnejd. Här möts folk varje dag och ser till att alla blir hörda och sedda.

Där ska det i kväll diskuteras kommunsammanslagningar, landskapsandelar och (förhoppningsvis) även annat. Sund är en kornbod för historiker. Bomarsund och allt som hände där är fortfarande inte tillräckligt bra berättat. Kastelholm utgjorde i tiderna svenskt territorium där planerna för dagens konungadöme skissades upp. Historiebrunnen är bottenlös och borde enligt min enkla mening användas ännu tydligare i marknadsföringen av Sund och resten av Åland.

Knallen i Sund är platsen för Centerns kommunrunda i kväll onsdag kl 18.30. Välkomna!

tisdag 24 oktober 2017

Minns FN en dag som denna

Det kan möjligen komma lite sent just i dag men skyller på semester och strandhäng.

Trots att de flesta människor i vår värld och på Åland inte regelbundet har ett förhållande till FN borde det ändå vara en självklarhet att hylla denna fantastiska organisation just i dag, på FN-dagen.

Detta har jag lyft tidigare i denna blogg men det tål att upprepas. Världen består inte av olika människor från olika nationer.

Sist och slutligen är vi ett folk med likartade behov, funderingar och utmaningar. Vi har unika förutsättningar och vi kan i det stora hela själva välja vilka vägar vi vill ta. Det finns faktiskt bara två dagar vi inte kan göra något åt just nu; i går och i morgon. I dag är i våra egna händer och då passar det utomordentligt väl med en hyllning till just FN!
FN-flaggan hissar vi i dag för att hylla en organisation som gjort skillnad på riktigt; över hela världen.

fredag 20 oktober 2017

Knivskarpa fakta om reform

Genom att slå samman små kommuner med stora uppnår man inga kostnadsinbesparingar men däremot betydande verksamhetsförändringar – till det sämre för de mindre. Den slutsatsen framstår i klart ljus efter att forskarna vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) granskat de finländska kommunsammanslagningar som ägde rum år 2009. Då blev 99 finländska kommuner 32 i syfte att göra bättre och göra billigare. Resultatet blev det motsatta vilket jag även kommenterade häromdagen.

Sparmålet uppnåddes inte, kostnaderna blev tvärtom högre för de nya enheterna då de jämfördes med andra. Konsekvenserna för verksamheten och vardagen för finländarna framstår lika tydligt i den kranka blekhet som eftertanken erbjuder:

• Arbetsplatser flyttades från små till stora kommuner.

• Ju svagare representation en kommun enligt den gamla indelningen hade, desto mer minskade arbetsplatserna. En kommun som fick till exempel tio procent av platserna i det nya fullmäktige förlorade en tredjedel av arbetsplatserna.

• Det är ostridigt att den politiska representationen i det nya fullmäktige påverkar den regionala servicen.

• Byråkratin ökar. I en mindre kommun sker beslutsfattandet ofta informellt och pragmatiskt. I en större är det formella viktigare än det praktiska och klyftan mellan tjänstemän och förtroendevalda växer. Reglerna blir viktigare än verkligheten.

• Den större kommunens förvaltningskultur tar över.

Slutsatserna som Statens ekonomiska forskningscentral tagit fram är i stort sett identiska med den syn som Åländsk Center har på den föreslagna tvångssammanslagningen av åländska kommuner. En sådan leder till centralisering och försämrad service i skärgården och på landsbygden. Tack vare den nu offentliggjorda forskningen är det dessutom bevisat att fusioner leder till högre kostnader, inte lägre.

Det finns EN kommunreform som i ett slag skulle göra livet enklare och vardagen mer rättvis – skapandet av Kommunernas socialtjänst (KST) inom ramen för Ålands omsorgsförbund. Detta arbete borde prioriteras och genomföras så fort som möjligt. Det skulle alla vinna på; kommunerna, klienterna och landskapet Åland.

Med den sociala delen borta skulle kommunerna därefter kunna koncentrera sig på sina riktiga kärnområden; barn- och äldreomsorgen samt grundskolan och den dagliga planering som skapar innehållsrika vardagar för medborgarna.

Centern är inte emot kommunsammanslagningar – OM det sker på kommunernas egna villkor. Självstyrelser ska man hantera på egen hand, utan utomståendes inblandning. Det borde vara lika självklart att sköta den kommunala självstyrelsen gentemot Ålands landskapsregering lika seriöst som vi manövrerar den åländska självstyrelsen gentemot Helsingfors.

Åland består av många och viktiga pusselbitar. De små kommunerna är på många sätt agila förebilder och utgör viktiga konkurrensfördelar i vårt förhållande till omvärlden. Kommunerna gör Åland mer intressant.

Att Ålands landskapsregering valt att stänga både öron och ögon gentemot den åländska vardagen och kommunerna är känt. Om man dessutom väljer att blunda för den ekonomiska forskningens slutsatser är läget mer bekymmersamt. Fast så faktaresistent och verklighetsförnekande kan väl ändå ingen regering vara?

Jörgen Pettersson
Ordförande Åländsk Center


Den här grafen illustrerar kostnad per invånare för fusionerade och självständiga kommuner. Slutsatsen blir att fusioner fördyrar och försämrar.
                                             

onsdag 18 oktober 2017

Raka besked från Centern

På Åland pågår just nu en avdemokratisering av den vardag som byggt ett fantastiskt landskap med uppfinningsrika och framgångsrika företag och ålänningar. Detta trots att den ekonomiska vetenskapen avråder, denna utredning som sågar effekterna av kommunsammanslagningar blev offentlig i natt.

Vi har en landskapsregering som ägnar sig åt att sänka rösträttsåldern, centralisera samhällsservice och i övrigt styra genom ukaser och order hellre än samarbete och dialog. Därför skrev jag en insändare som svar på ett konstigt inlägg från lantrådet Katrin Sjögren:

I en underlig insändare hävdar lantrådet Katrin Sjögren (Lib) att det är Centern som skapar klyftor mellan skärgård, landsbygd och stad. Det är i bästa fall en missuppfattning men mer troligt ett utslag av dåligt samvete och ömma tår hos skribenten.

Centern har i över 40 år arbetat för att hela Åland ska leva och därför protesterar vi när den nuvarande landskapsregeringen med hjälp av hot och illa beredda lagförslag skapar kaos och osäkerhet i ålänningarnas vardag.

Det är landskapsregeringen som lagt förslaget om ett nytt landskapsandelssystem som tar från de fattigaste och ger till de rika. Det kan inte vara rimligt att kommuner som Föglö, Geta, Lumparland och så vidare förlorar sina möjligheter att sköta sig själva och sina medborgare medan Mariehamn vinner. Så fungerar inte regionalpolitik enligt Centerns uppfattning.

Det är också landskapsregeringen som plockar bort fyra miljoner euro från kommunernas finansiering vilket betyder minst 85 heltidstjänster inom grundskolan samt barn- och äldreomsorgen där kvinnor utgör de flesta av de anställda. Var finns jämställdhetssynen? Till råga på detta har landskapsregeringen lagt ett antal förslag om kommunindelning utan att i nämnvärd grad ha förankrat arbetet hos de berörda. Landskapsregeringen arbetar alltså aktivt för att centralisera service och skapa större enheter, allt annat är bara dimridåer. Den förda politiken gör det därmed omöjligt för kommunerna att planera ens för nästa år vilket skapar osäkerhet och villrådighet.

Landskapsregeringen handskas med våra egna självstyrda kommuner lika styvmoderligt och ignorant som Finland i flera avseenden hanterar landskapet Åland.

I motsats till landskapsregeringen vill Centern skapa möjligheter för ålänningar att leva och starta företag där de själva vill, inte där det bäst passar in i någon slags socialistisk drömvärld där färre bestämmer och centralorten styr. Vår uppfattning är att hela Åland ska leva och att närdemokrati är bra. Vi tar mot bakgrund av vår historia på oss ansvaret för att det bor folk på i stort sett varje holme av betydelse i hela den åländska skärgården och i de flesta knutar av vår landsbygd. Detta gör Åland konkurrenskraftigt och intressant och det är vi stolta över.

Mot den här bakgrunden tycker vi det vore klokt att frysa den planerade omläggningen och neddragningen av landskapsandelssystemet. Ge kommunerna realistiska möjligheter att planera för den närservice som gör Åland unikt.

I sammanhanget vill vi också lyfta fram det faktum att Ålands relationer med Finland aldrig varit i sämre skick än i dag. Mot den bakgrunden vore det viktigt med kompromisser och gemensamma lösningar på hemmaplan hellre än den nu aktuella konfrontations- och diktatpolitik som råder från landskapsregeringens sida.

Åländsk Centers lagtingsgrupp
Åländsk Center rf


Detta är lånat från Lindström som sammanfattar tingens ordning enligt sittande landskapsregering.

fredag 13 oktober 2017

Finström är (också) Ålands hjärta

Det blev en fin dag i går. Det hela började med en presskonferens där vi i Centern lyfte frågor som vi upplever som viktiga. Några av dessa är:

Jag gav själv betyget sex till den sittande landskapsregeringen som ägnat mer kraft åt att sprida oro, kaos och dåligt humör runtom sig istället för framtidstro och inspiration. Det är synd, Åland förtjänar optimism, hopp och tillförsikt mer än den våta filt-känsla som just nu vilar över till exempel den kommunala vardagen, alltså där själva livet sker.

Här kan man höra mer om vår syn på tillvaron som i stort sett går ut på mer demokrati, inte mindre, och på decentralisering snarare än centralisering. Ålands framgång skapas lokalt.

På kvällen gick färden till Godby i Finström där vi bjöd in till pizzamiddag på Charlies pizzeria. Även i Finström lever självstyrelsetanken stark och här har man tillsammans med Geta tillsatt en utredare som nästa vecka ska leverera en rapport som ska beskriva hur en samgång mellan de två kommunerna ska se ut i praktiken. Precis så vill vi i Centern att det ska gå till. Vi stöder reformer som startar utifrån den egna övertygelsen, inte genom centrala beslut från landskapsregeringen. Finström och Geta har för övrigt flirtat med varandra även tidigare.

Godby är på många sätt mitt hem. Jag föddes i stan men växte upp i Finström och gick högstadiet i Godby och så vidare. I dag är Godby något annat men ändå mitt hem. Här bor snart 1.000 av Finströms 2.500 invånare. Här finns supermoderna Optinova och här frodas entreprenörsskapet kring Stallhagen.

Godby har dessutom fått sin alldeles egna historiebok som berättar det mesta som man behöver veta om den lilla byn som blivit stor! Här höll också Centern i ett tidigt skede av denna mandatperiod en stämma där vi påpekade det olyckliga i att splittra Åland i tider när enighet vore viktigt.

Finström kallas ibland Ålands hjärta vilket naturligtvis mer ligger i betraktarens egna ögon. Ålands hjärta finns nämligen överallt och mest där man själv tycker att det borde ligga. Så är det nämligen med geografiska hjärtan, de kan inte särskiljas från den egna övertygelsen. Den här kvällen fanns det i Godby, i morgon någon helt annanstans.

Tack och lov och trevlig helg.

Samlade kring bordet för att dela pizza och åsikter. Finström är mångbottnat med jordbruk, fiskare, livräddande industrier, ölbryggeri, äppelodlare och mycket mer.

Så här kan en finströmare också se ut även om han bor i Mariehamn!

Paret Birgit och Lasse Parikka är inbitna godbybor och kom för att dela med sig av sina upplevelser av Finström.


onsdag 11 oktober 2017

Pizzatajm i Finström

På torsdag hälsar vi alla finströmare välkomna till Charlies pizzeria i Godby (gamla Wirrans)! ”Vi” är partiet Åländsk Center som i över fyrtio år tillsammans med likasinnade partier utvecklat Åland till ett mönstersamhället på väldigt många olika vis. Det har vi gjort i samförstånd (för det mesta) med de som berörs; kommuner, invånare, företag, ålänningar.

I vår strävan att vara folkets röst åker vi runt till alla åländska kommuner för att lära oss mer om de utmaningar som vi alla ställs inför, varje dag. Det är en fantastisk och inspirerande resa och vi har varje gång lärt oss något nytt, senast i Eckerö.

Varmt välkommen till Charlies, om du inte vill behöver du inte säga ett enda smack, det viktiga för oss är att få träffa just dig och bjuda på pizza! Vi säger några ord om vårt mål med Åland. Vi pratar närdemokrati och självstyrelse men också sjukvård, vardag, kultur, idrott och kanske lite jakt! Och vi är oerhört intresserade av hur du tycker att Finström fungerar och vad Åland borde tänka på.

Hoppas vi ses!

De här gubbarna träffar du på Charlies pizzeria på torsdag kväll kl 18.30 i Godby!

För Centern är självstyrelse och närdemokrati väsentliga frågor. Välkommen upp du med och säg din mening!

måndag 9 oktober 2017

Ålänningar gör skillnad

Erkänner, jag tycker sjöfart är fascinerande på många olika sätt. Dels fartygen och tekniken men också möjligheterna som moderna fartyg skapar. Tack vare färjorna kan vi till exempel resa snabbt och förmånligt från vår ö till andra platser. Fartygen skapar också förutsättningar för en intensiv import och export mellan lnderna runt hela Östersjön och bortom. Ombord finns arbetsplatser i tusental vilket skapar skatteintäkter och sysselsättning.

Dagens nyhet från branschen är att Viking Line för första gången någonsin går in för Azipod-propellrar på det fartyg som rederiet beställt från Kina. Med hjälp av dem ska hamntiderna förkortas och manövreringen i skärgården underlättas. Denna affär är i stort sett helåländsk. Viking Lines huvudkontor finns på Norragatan medan ABB:s representant Marcus ”Mackan” Högblom är uppvuxen i Mariehamn.
Det är gott om ålänningar på denna bild som visar att Viking Line går in för Azipods på sitt nya fartyg. Från vänster Viking Lines Jan Hanses, Kari Granberg, Ulf Hagström och till höger ABB:s Marcus Högblom.

Det nya fartyget ska även drivas fram med hjälp av vindsegel.
Här kan man se en film på hur Azipod fungerar!


torsdag 5 oktober 2017

Lyckat möte i curlinghallen

Wow! Jag upphör aldrig att bli inspirerad av den gedigna kunskap i samhällsbygge som finns runtom på Åland. I går kväll bjöd vi in eckeröborna till Ålands curlingcenter för att prata nutid och framtid och lite dåtid. Curlinghallens cafédel fylldes till sista stol och diskussionen gick varm från första stund till den sista. Blir också imponerad över åldersspannet bland deltagarna. Här fanns Charlie, två månader och Folke, åttiotre år och allt däremellan. (Texten fortsätter nedanför bilden.)

Mot Eckerö i samåkningens tidevarv. Veronica körde, jag läste kartan och fotograferade, Jenny i mitten hade fullt upp med att hålla ordning på Harry och Runar. En vanlig dag i Centern!
Mer om åsikterna från de som bor i Eckerö kan man läsa på Centerns hemsida. Själv inledde jag mötet ungefär så här:

Åländsk Center är en rörelse som i över fyrtio år tagit ansvar för och utvecklat Åland till ett nordiskt och europeiskt mönstersamhälle. Det fortsätter vi med.

Inom Centern tror vi på folks eget förnuft och individens rättigheter att forma sin egen vardag, vi tror på företagsamhet, vi tror på närdemokrati och vi är övertygade om att Åland har en ljus framtid om så många som möjligt får vara med och bestämma. Vi jobbar för hela Åland, för trygghet i vardagen och för jämställdhet på alla plan. Vi arbetar för att folks idéer ska få växa och vi glömmer aldrig de svagaste i samhället. Vi tror på decentralisering där människor får likvärdig service, oberoende var de bor. Åland är ett unikt samhälle som skapat och skapar förutsättningar för företag och människor.

Detta kan låta som självklarheter, vi vill alla ha det lite bättre. Ändå råder i dag alldeles för stor osäkerhet över hela Åland till följd av oklara direktiv från Ålands landskapsregering. Att Hela Åland ska fortsätta leva är inte längre någon självklarhet. I dagens regering lever och frodas en socialistisk dröm att det är bättre med färre som bestämmer. Att de så kallade borgerliga partierna står bakom detta är för oss i Centern helt obegripligt. Och det står i strid med deras egna valprogram.

Vi ser bekymrat på den tvingande kommunreform som avdemokratiserar våra lokala självstyrelser och tvingar samman administration, skolorna samt barn- och äldreomsorgen till större enheter. Det går stick i stäv med Centerns värderingar. Vi menar att självstyrelse är bra. Självstyrelse får såväl människor som samhällen att växa och ta eget ansvar. Lika lite som vi vill att Helsingfors ska blanda sig i hur Åland styrs vill vi att Åland ska blanda sig i hur kommunerna styrs.

Detta betyder inte att Centern är emot reformer. Vi har genomfört många men alltid tillsammans med inblandade parter. Ledarskap betyder att man ska inspirera till åtgärder, mer med morot än med piska. För att det ska lyckas måste ledarskapet vara tydligt och entusiasmerande, inte fluffigt och fyllt av motsägelser.

Hade Centern suttit vid makten hade vi till exempel aldrig släppt iväg ofärdiga, slarviga och dåligt underbyggda lagstiftningar som till exempel kommunal rösträtt för 16-åringar och förslaget att göra hela Ålands räddningsmyndighet till en angelägenhet bara för Mariehamn. Det är av yttersta vikt att framställningar från Ålands lagting ska präglas av seriositet och väl avvägda argument. Inte lynnighet och bristande underlag, det förlorar vi alla på.

Eckerö är ett bra exempel på entreprenörskap och en vilja att testa även det som från början tycks tufft. I denna kommun tillverkar ni diesel av fisk, ni har en av världens modernaste fiskodlingsanläggningar på plats, här finns Finlands främsta curlinganläggning, en idrottshall som skapar topplag i en mängd olika sporter. Ni var och är föregångare inom turismen och ni skapar förutsättningar för företagare att bygga anläggningar för både små och stora barn, jag tänker på Ålands jakt- och fiskemuseum, viltsafarin, Smart Park och Eckerö Golf. I det här sammanhanget vill jag också lyfta ett av alla de dussintal Bed & Breakfast-anläggningar som finns i Eckerö, Bjornhofvda Gård i just Björnhuvud. Där har man personaliserat, pysslat och skapat ett varumärke som kanske inte syns i vardagen men som skapat ett rykte som når över hela världen och därför utgör en inspiration för oss alla. Eller vad sägs om en sådan har recension från en alldeles vanlig rikssvensk gäst:

”Av tidigare omdömen blev det här ett lätt val! Förväntningarna blir höga och kraven stora! Att få hamna på en sån här gård första kvällen sätter också hög press på resten av Åland! Från början till slut var allting perfekt, mysigt, underbart, behagligt, gott, skönt och extremt avkopplande! Vistelsen varade endast en natt så vi kommer garanterat att återvända och stanna bra mycket längre nästa gång!”
På det viset skapar vi återvändande besökare och på sikt en längre säsong. Ord gör skillnad och storytelling lockar nya besökare.

Allt har inte alltid lyckats ens i Eckerö för sådant är livet, ibland faller vi alla men då är tricket att så snabbt som möjligt resa sig igen. Framgång kommer inte automatiskt utan uppstår genom att försöka och försöka på nytt.

Det går inte att prata om Eckerö utan att nämna mannen som ”älskade och slog ihjäl med samma varma själ”. Det var general Kulneff som i Fänrik Ståls sägner jagade Ålands dåvarande befälhavare von Döbeln över isen från Eckerö till Grisslehamn. Året var 1809 och bland annat det slaget bidrog till att Åland övergick i rysk ägo från att dittills varit svenskt. Resultatet av det blev bland annat det pampiga post- och tullhuset samt Bomarsunds fästning och hjältesagor som fortfarande är oberättade. Dessa borde vi lyfta fram ännu tydligare för att inte minst locka besökare till vår ö. Jag tycker det vore oerhört coolt om Eckerö inför det stundande 210 årsjubileet kunde använda de dramatiska berättelserna om Kulneff och von Döbeln i sin strävan att skapa ett intressant besöksmål. Jag ser på kommunens hemsida ett embryo till detta, där finns gott om exempel från vår gemensamma historia och där finns många exempel på den företagsamhet som Eckerö präglas av.

Centern är redo att när som helst ta ansvar för hela Åland. Vi erbjuder erfarenhet och nyfikenhet samtidigt. Vi utövar inte ledarskap som exkluderar de berörda. Vi tror att inkludering är bättre och vi menar att det kommunala självstyret som skapat den åländska välfärden är lika viktigt som det åländska självstyret gentemot Finland.

Med dessa ord sagt tycker jag vi fortsätter diskussionen. Hur vill ni att Eckerö ska fortsätta framåt? Är den föreslagna kommunreformen bra? Vilka möjligheter ser ni i framtiden? Och så vidare.


Veronica och undertecknad. Den med de rosa tofflorna är jag.

Veronica, Carina och Janke hade det mysigt vid kaffebordet.

Nästa helg är det stortävling på Vianor curlingcenter. För första gången någonsin når en World Curling Tour-tävling Finland och då är platsen Åland!

Både intresse och engagemang är stort när det gäller hur Eckerö ska hantera sin framtid.

Cafédelen i Vianor Curlingcenter är som gjort för möten. Öppet och vackert och god akustik!

Här finns gott om samhällsbyggare.

Från mötesrummet har man också utsikt ut över isen där mästarcurlarna ska göra upp nästa helg.

onsdag 4 oktober 2017

Välkommen på fika Eckeröbor!

Det är Kanelbullens dag men inte bara det, i dag åker Åländsk Center till Eckerö för att prata om vikten av lokalt engagemang.

Politik är inte bara ändlösa debatter om svårbegripliga frågor. Det handlar om vår gemensamma vardag och hur vi formar den utifrån våra egna behov.

Därför åker Centern runt till alla de åländska kommunerna för att träffa verklighetens ålänningar. De som tar ansvar, bygger företag, sköter barn och äldre, utbildar unga och på det hela taget ordnar livet så bra som möjligt.

Det är ett inspirerande uppdrag och oerhört lärorikt. På den här länken finns mer att läsa om de kommuner vi hittills besökt.

I kväll är det dags igen då vi åker till en av Ålands mest företagsvänliga kommuner, Eckerö. Vi har hyrt curlinghallens cafeteria och hoppas så många eckeröbor som möjligt kommer via och tar en fika och pratar lite. Vi vill höra om er vardag, era guldkanter, era utmaningar och er framtid.

OBS! Curlinghallen är bara i sig värd ett besök, det är resultatet av samarbete mellan kommunen och driftiga entreprenörer som nu håller på sätta Eckerö och Åland på världskartan; i varje fall i curlingkretsar.

Åländsk Center är över tid Ålands mest inflytelserika parti. I nästan fyrtio år har vi suttit i landskapsregeringen och tillsammans med övriga partier och hela Åland byggt det landskap som i dag hör till Europas mest framgångsrika samhällen. Centern har genomfört flertalet stora reformer inom skola, sjukvård, självstyrelseutveckling och mycket mer. Det har vi gjort genom att långsamt och tålmodigt samarbetat, kompromissat och styrt framåt. Vi tror på självstyrelse på alla plan. Vi menar att beslut ska fattas så nära människan som möjligt och vi tror på decentralisering.

Varmt välkomna till curlinghallen i kväll klockan 18.30!

Här ska det pratas vardag och framtid, välkommen på fika!

100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en nov...