Mer än två hål i väggen

Ni minns väl Vattenfalls marknadsföring som gick ut på att två hål i väggen är allt som krävs för att lamporna ska tändas. Det är inte längre sant. Elbranschen är just nu under en historisk omstöpning av viktiga skäl. I takt med att allt fler tillverkar sin egen elektricitet blir frågorna om vem som ska betala alla ledningar allt viktigare.
Reklam från den gamla och så kallade goda tiden. (I dag är det mer spännande!)
Under de senaste åren har ett intensivt arbete pågått för att göra Åland till ett testområde för framtidens energilösningar. Det började med detta initiativ från finländska Cleen och fortsatte med otaliga möten och planeringar där Robert Mansén och hans sidekick Ralf Häggblom spelat den viktigaste rollen av alla. Utan deras idoghet och framtidstro är det osannolikt att den överenskommelse som nu uppnåtts med Finland knappast skulle skett.

Skrev mot denna bakgrund en insändare i dagens tidningar som lyder så här:

Åländsk energi kan
visa världen framåt

Från Mariehamns Elnät Ab:s sida vill vi uttrycka vår uppskattning för den överenskommelse som uppnåtts mellan Åland och Finland när det gäller framtidens energiförbrukning och Åland som testområde. Åland är en perfekt plats för att utvärdera smarta nät och ny teknik.

Vi har mest sol och vind i landet och vi bestämmer själva över utformningen av de tariffer som mynnar ut i en summa på alla ålänningars elräkningar. Det skapar en helhet som gör det möjligt att pröva nytt och skrota gammalt. Vi kan tekniken, de infrastrukturella förutsättningarna är goda och vi har möjligheten att lagstifta.

Detta insåg även Nordiska ministerrådets energiutredare Jorma Ollila som Mariehamns Elnät Ab träffade i samband med hans Ålandsbesök. Vi redogjorde för vad vi redan gjort och vad vi vill göra framöver. Han gillade det han hörde och sammanfattade det hela oerhört tydligt:

”Gör Åland till ett testområde för smart energi”, löd hans råd i den officiella nordiska rapporten.
Mariehamns Elnät Ab har under de senaste åren i samarbete med åländska Consilia utvecklat sofistikerad IT-mjukvara samt ett mätsystem som gör det möjligt att i realtid följa konsumtionen bland alla abonnenter. I kombination med ”Big Data” och ”Machine Learning” är Mariehamns Elnät Ab därmed redo för nästa steg vilket kan bli verklighet efter denna överenskommelse mellan Åland och Finland. Det gör det enklare att fatta beslut som passar våra kunder och detta har uppmärksammats av flera av de betydligt större internationella aktörer som kommit på studiebesök till Mariehamn och som vi besökt och föreläst för.

På basen av vad vi lärt oss har vi i dag en god bild av hur elmarknaden ser ut i morgon – och dagen därpå i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Solcellerna är på väldigt stark frammarsch även på Åland vilket över tid utmanar dagens affärsmodell. Detta är något man kämpar hårt med i Tyskland där man under sommaren dras med överproduktion av el vilket ställer till det rejält för nätbolagen. Vem ska betala för distributionen om allt fler tillverkar egen energi?

Vi är ännu inte där på Åland men så småningom blir det även vår verklighet. Mot denna bakgrund vore det viktigt att så snart som möjligt, inom ramen för att vi är ett testområde, förändra den tariffstruktur som hittills avgjort distributionspriset. Den måste bli mer flexibel och ta i beaktande digitaliseringens möjligheter – både hos leverantörer och kunder. Det är fel att överföringspriset är som högst under de varmaste sommardagarna då solcellerna levererar som mest. De smarta hemmen med avancerade fjärrstyrningsfunktioner ställer helt andra krav än den verklighet vi förr levde i – när elbolagen sålde och kunderna köpte. I dag handlar det lika mycket om att lära maskinerna som att lära människorna.

Vi behöver tillsammans se över möjligheterna att skapa ett smart nät som opererar utifrån den verkliga tillgången och efterfrågan på elektricitet. Det kan handla om exempelvis förnyelsebara transporter; elbussar, förarlösa bussar (vilket redan testas i Helsingfors), elfärjor och autonoma fartyg (här pågår redan ett prisat projekt inom Högskolan på Åland). Till detta kan man också lägga nödvändigheten av klokare fjärrvärme och en central sopförbränningsstation som till och med kunde importera avfall från ett koldioxidpressat pressat Europa.

Att Åland nu fått till stånd ett samarbete med Finland är resultatet av många och gemensamma ansträngningar från såväl samhälle som företag. Mariehamns Elnät Ab har varit med från starten och vill därför passa på att tacka alla de som med konstruktiva förslag och långsiktiga tankar har skapat möjligheterna för att Åland ska kunna bli en föregångare i en fråga som skapar utmaningar över hela världen.

Mariehamns Elnät Ab
Jörgen Pettersson
Styrelseordförande
Dagens elvärld är mycket mer än att dra kablar och bygga kärnkraftverk. Kraven på hållbarhet från kunderna förändrar mycket av det som elbolagen gör.

Kommentarer

Populära inlägg