fredag 30 juni 2017

Tack för allt Gotland!

Fredagen den 30 juni är inte bara min roddarbroder Johnnys födelsedag, det var också dagen då årets öspel avslutades. Så här löd farvälhälsningen.

As Chairman of the International Island Games Association, I entrust this Ceremonial Flag to Gibraltar’s care and I ask that you will ensure that the Flag is raised at the start of the NatWest Island Games XVIII.

Thank you Gotland! You opened your home and your hearts and made us all feel special. You have shown great generosity and hospitality. Together we are better today than we were six days ago. We have competed, we have laughed, we have cried, we have won and we have lost together.

In Gotland we have grown and we have become stronger. We have created memories that will last forever. We came as islanders and we leave as friends.

The NatWest Island Games is a result of combined efforts, mutual understanding and an idea that will make tomorrow better than today.

Our Games have been seen all over the world, we have shown that friendly competition makes a difference. You are role models and inspiration, you are magic.

You are all part of an international event from which friendship, understanding, respect and love arises. We have all joined together in sport because we truly believe that the meaning of life is hope and ambition.

Hope is what makes us try harder to achieve more. Ambitions make us go further.

Thank you Gotland, thank you competitors, officials, supporters, sponsors, committees and everyone else that contributed to the success of NatWest Island Games 2017.

In the name of the International Island Games Association, I declare the NatWest Island Games XVII in Gotland 2017 closed. I call upon the sportsmen and sportswomen of the Member Island Associations to assemble in two years in Gibraltar to celebrate the NatWest Island Games XVIII so that the spirit of true sportsmanship may be continued with courage and honour to all who participate.

Let’s party.

Jorgen Pettersson, Chairman,
International Island Games Association
Från vänster Jenny Sander, ordförande i Gotlands organisationskommitté, undertecknad samt Linda Alvarez som leder arbetet inför NatWest Island Games på Gibraltar om två år. 
Och här går flaggan från Jenny via mig till Linda. Högtidligt bara värre.


tisdag 27 juni 2017

Ett träd för hela Gotland

En av många angenäma uppgifter i samband med öspel eller NatWest Island Games är att skänka ett träd till värdön från organisationens sida. På Gotland är det fjärde trädet jag planterar som ett tack för gästfrihet och generositet gentemot alla gäster. Trädet som är ett näsduksträd med rötter i Kina finns att beskåda i den botaniska trädgården i Visby, en plats som inte borde missas i samband med besök. Här är underbart vackert och intressant att vara.

Första var på Åland år 2009.
Det andra växer vidare på Isle of Wight och planterades år 2011.
Tredje finns på Bermuda och sattes i jord år 2013.
Det fjärde trädet finns att beskåda på Jersey sedan år 2015.

Mats Ladebäck till höger är ordförande för Gotlands idrottsförbund och hjälpte till att inviga näsduksträdet.
Näsduksträdet hör till världens vackraste med blommor som ser ut som skrynkliga men skinande vita näsdukar.


Plantan i all sin prakt.

Och texten som finns på en plakett intill.

Wow, sade mina vänner, den där gubben har ju till och med större näsa än du. Vilket måste förevigas. Statyn föreställer inte vem som helst utan självaste Carl von Linné!

Här kan man läsa på mer om man vill.

Så här ser han ut i nån slags helfigur.

Sonen Zacke var på plats för att kolla att allt såg bra ut.

Näsduksträdet kan bli över tjugo meter högt!


söndag 25 juni 2017

The Games are in full bloom

Gotland är platsen för årets öspel, NatWest Island Games. Här är tusentals idrottskvinnor och -män i full färd med att försöka vinna medaljer för sina hemöar. Stämningen är magisk och optimismen påtaglig. Gårdagens öppningsceremoni var en uppvisning i effektivitet, känsla och en urstark tro på den framtid vi alla delar. I egenskap av ordförande för International Island Games Association hade jag äran att tala under invigningen, orden föll som följer. (Only in English.)

Gotland is the place för NatWest Island Games 2017. Thousands of competitors are here in order to win medals for their islands. It is magic and optimistic. The opening Ceremony yesterday was a performance in efficiency, strong feelings and a belief in the future we share. Here is the address from the International Island Games Association.

County Governor, County Major, distinguished guests, ladies and gentlemen, fellow islanders, friends. 
At the end of the day there are two things that must always be remembered. The first is to love what you do and who you are. The other is to always move forward, to stretch yourself beyond where you were yesterday. The NatWest Island Games is passion and challenge and a firm belief in great times to come. 
Sport is like travelling. You discover the world and you challenge yourself in your endeavors to reach your full potential. You want more from yourself and you want more from life and you are prepared to work hard. You seek places you have not seen before.

  • You have travelled here and you want to go further.
  • You are living proof that hard work pays off.
  • You are all winners.
Well done to all of you! You are here because you have tried and trained harder than others. That makes you important role models and an inspiration to your fellow islanders. You are standing in the beautiful island of Gotland in order to achieve even more. So does your friends around you. They are all here for the same reasons. We are all here for that. We want development. We want success. We want friendship. We want more. And by being here you have proved that you have what it takes. We are travelers. 
The NatWest Island Games started in Isle of Man 1985. This is the seventeenth time we gather and celebrate a week that will be filled with magic. Our Games has made a difference. Together we have strengthened the sporting life within the islands. But even more important, the NatWest Island Games has made people and societies grow together. That is what happens in competition, we challenge and encourage each other. We are the friendly Games and we will never forget that. 
Make sure to meet new friends during the week to come. Results are important but friendship even more so. Everyone can be a winner but there are more to life than that. We want you to prove that you have what it takes to become a friend. 
NatWest Island Games bring islands and islanders together in international competition. The Games could not happen without your efforts. Thank you for being here, do your best and enjoy the Games! 
I hereby, on behalf of the International Island Games Association, invite the County Governor of Gotland, madame Cecilia Schelin Seidegård to officially open the NatWest Island Games XVII in Gotland.
Så här såg det ut från scenen under öppningsceremonin.


 

onsdag 14 juni 2017

Självstyrelsen är viktigast

I dag debatterades den aktuella kommunreformen i Mariehamns stadshus. Den har diskuterats vid några olika tillfällen och lär säkert vara aktuell ett tag framöver.

I lagtinget lyfte jag nyligen det tveksamma mandat som landskapsregeringen anser sig ha.

I stadshuset löd orden ungefär så här:

Ordförande,

de självstyrda åländska kommunerna går långt tillbaka i tiden och djupt ner i de åländska rötterna. Den självstyrelse som formats sedan år 1922 tog sin början i en stark tro på den egna förmågan som kommunala ombud visade prov på i samband med det möte på Ålands folkhögskola i Finström som satte fart på Ålandsrörelsen för exakt etthundra år sedan i år. Mot den här bakgrunden ska man betrakta den skepsis som växer fram mot reformen över hela Åland. Vårt kommunala system är inte bara administration, det handlar om synen på självstyrelse och därför motsätter vi oss den tvångssammanslagning som landskapsregeringen föreslår.

Våra kommuner har över tid skapat engagemang, talkoanda, delaktighet, framtidstro och tillsammansskap. Åland är resultatet av många små bitar som skapar ett stort och annorlunda pussel. Tack vare vår närdemokrati är vi annorlunda än andra. Tack vare vår självstyrelse är vi de facto unika och har därför till skillnad mot väldigt många liknande samhällen hygglig ekonomi, god inflyttning och framgångsrika företag. Till skillnad mot andra dysterkvistar tycker jag dessutom att Mariehamn i det stora hela faktiskt är en mycket bra motor för hela Åland; redan i dag.

Det aktuella förslaget till kommunsammanslagning är en kameral och teoretisk produkt utformad med hjälp av internationella konsulter som, enligt vår mening, inte tar ställning till själva livet som pågår över hela Åland. Sättet på vilket reformen lanserats är dessutom ett exempel på destruktiv politisk ledning som splittrar befolkningen snarare än skapar framtidstro och delaktighet. Eller ”huvudlöst” som ledamoten Sundback beskrev själva förslaget.

Från Centerns sida vill vi att man visar hänsyn till den kommunala självstyrelsen sådan den är stadgad i lag. Vill kommunerna samarbeta eller gå samman stöder vi det så länge medborgarna involveras och tillåts fatta egna beslut. Vår uppfattning är att vi bygger ett starkare samhälle genom att inkludera människor, inte exkludera dem.

Självstyrelse är något vi utvecklat sedan år 1922. Tack vare självstyrelsen och driftiga entreprenörer har Åland på snart etthundra år utvecklats från en av Europas fattigaste platser till en av de mest välmående. Det kan vi tacka driftiga, djärva och visionära ålänningar för. Vi kan också tacka våra kommuners vilja till utveckling för detta. Jag vill gärna lyfta fram några exempel.

Tack vare Saltviks kommunpolitiker kunde Chipsfabriken etableras. Eftersom Finströms dåvarande ledning hade spelöga byggdes en plastfabrik i Godby som i dag benämns Optinova och räddar liv över hela världen. Då Eckerö såg hur man krampade i Mariehamn öppnade man vägen för Eckeröhallen och de intilliggande curlingbanorna. När Mariehamn misslyckades med att erbjuda de större kedjorna plats i staden öppnades Maxinge i Jomala. Eftersom Vårdö värnar sina företagare har man skapat förutsättningar för äppel- och grönsaksodlingar som står för arbetsplatser över hela Åland.

Den här listan kan göras hur lång som helst men den har en gemensam nämnare. Lokala beslutsfattare har arbetat för att skapa grund för näringsverksamhet i sina respektive kommuner. De har ägnat sig åt självstyrelse i sin egen vardag. Med små medel har man gjort stor skillnad. Konkurrens skapar möjligheter.

I beredningen från stadskansliet noterar man att samarbete mellan kommuner blivit en förutsättning för tryggandet av den kommunala servicen. Det är riktigt och det är ett resultat av självstyrelse. Tack vare tjänstemän och kommunpolitiker har man identifierat problem i sin vardag och föresatt sig att lösa dem. Det har man i de allra flesta fall lyckats med på ett hyggligt vis. På Åland faller väldigt få människor mellan stolarna. Vi blir sedda och bekräftade vilket skapar oängslighet och mod.

Åländsk Center är ett parti som hyllar självstyrelsen. Vi utvecklar, förklarar och försvarar vår självstyrelse gentemot Finland och vi respekterar den lagstadgade kommunala självstyrelse som skapar engagemang och talkoanda.

Från stadskansliets sida menar man i sin beredning att stort är bättre. Vi tycker inte riktigt historien stöder den slutsatsen. Mariehamn är en fantastisk stad som tack vare sin närhet till havet och hela Ålands EU-undantag lever gott på färjtrafiken och skapar en fin plats för många att bo och arbeta på. Det är därför rätt självklart att de största bolagen har sina huvudkontor i Ålands egen huvudstad.

Men när det kommer till själva utvecklingen är det de facto inte så mycket som hänt de senaste decennierna. Tvärtom har vi kunnat se hur kommuner med mer pragmatisk inställning till utveckling lockat olika verksamheter från staden. Köpcentrum, idrottshallar, bostadsområden etcetera.

Det finns alltså rätt många och starka argument för att större absolut inte är bättre. Det är bara större.

I modern företagskultur har man i allt högre grad anammat det agila sättet att bygga system vilket även ställer vår kommunala struktur i en ny dager. Våra sexton kommuner är i dag ett exempel på agilitet, närdemokrati och konsten att anpassa sig till ny verklighet. Centern menar att man genom att först lyssna på människorna och sedan hantera strukturerna når större hållbarhet i samhällsbygget. De självstyrda kommunerna är därmed en del av lösningen, inte problemet. Större strukturer leder till mer administration och långsamhet på bekostnad av brukarna när vi egentligen borde göra precis tvärtom för att göra Åland till ett konkurrenskraftigt och attraktivt besöksmål och en välkomnande boningsort.

Centerns förslag inför framtiden är att vi genom exempelvis digitalisering ska göra det möjligt att hantera den kommunala strukturen på ett mer lättrörligt och ekonomiskt hållbart sätt än i dag. Lönerna kan räknas centralt och redovisningen skötas av ett servicecenter. Det skulle spara stora pengar utan att inverka på det liv som kommunerna genererar. Vi vill också genomföra Kommunernas socialtjänst vilket skulle ta bort mycket av de upplevda problem som finns i dag. Det är synd att dagens regeringspartier valt att se bort från människan och skjuta upp den reformen. Dessutom föreslår vi att kommunerna på egen hand och med hjälp av så kallade morotspengar ska uppmuntras till ytterligare samarbeten och sammanslagningar.

Samhällsbygge handlar på ett övergripande plan om så mycket som möjligt, inte så lite som möjligt. Det handlar om att göra mer, inte mindre. Och när det gäller Åland är vårt enskilt viktigaste kapital självstyrelsen.

I den föreslagna kommunreformen är effekterna för Mariehamn ytterst små. Stadsbornas vardag kommer inte att förändras. Men för många av de små kommuner som berörs är det en ny verklighet som väntar, i de allra flesta fall mot medborgarnas vilja. I många kommuner är kommunkanslierna och de närpolitiska mötena själva navet i det dagliga livet.

Denna reform hejas på från såväl landskapsregering som tydligen en majoritet i denna sal. Lustigt nog exakt samma partier som sitter i landskapsregeringen. Man riktar fingret mot våra egna kommunala självstyrelser och menar att de inte är hållbara. Det är lätt att tänka på det gamla ordspråket att det alltid är ”enklare att se grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget.”

Centern uppmuntrar reformer. Vi har genom åren genomfört talrika. Vi har gjort det tillsammans med berörda, inte mot deras vilja. Vi menar att självstyrelsen ska genomsyra det åländska samhället på alla nivåer. Vill kommuner gå samman, och det finns det flera som vill, uppmuntrar och stödjer vi det. Men vi går inte med på att planlöst rita gränser som separerar mer än de förenar.

Mot den här bakgrunden och det förslag som Erica Sjöström och Anders Holmberg lämnat till stadsstyrelsen föreslår Mariehamnscentern att yttrandet till landskapsregeringen ska lyda exakt som förslaget, inte som den av majoriteten understödda beredningen.

Självstyrelse är det som bär Åland framåt och som skapar utveckling. Vår självstyrelse ligger till grund för den obändighet som lyfter hela Åland och som fostrar entreprenörer från Lemland i syd till Geta i norr, från Eckerö i väst till Brändö i öst. Självstyrelse gör oss mer spännande än andra. Det är dags att se möjligheterna i småskaligheten, inte bara problemen. Centern är för mer självstyrelse och närdemokrati, inte mindre.

För att lägga stora pussel behövs alla bitar.

lördag 10 juni 2017

Talet till Åland

I går var det festligt värre på Åland då vi firade självstyrelsedagen, den nionde juni. Hade äran att tala på torget och sade ungefär så här:
Kära ålänningar och alla andra som är här och hälsar på. Varmt välkomna till denna gröna lunga i de tusen lindarnas stad Mariehamn, där vi i dag högtidlighåller bildandet av den åländska självstyrelsen år 1922.

Tillsammans bygger vi vårt Åland. Vi skriver vår gemensamma historia och vi skapar vår framtid. Vi utgör alla oumbärliga delar i det liv vi lever. Vi skrattar, vi gråter, vi träffas och vi lever i trygghet och fred. Åland är en plats där alla ryms och där alla behövs.

Ser man tillbaka är det tack vare gemensamma ansträngningar som den åländska välfärden skapats. Sjöfarten som utgör stammen i vårt träd började med partrederier där stora och små delägare satsade pengar efter egen förmåga. Alla var med och alla var viktiga. Den åländska resan från ett fattigt ösamhälle till dagens välfärd har bara kunnat ske med hjälp av tillsammansskap. För att lägga stora pussel behövs även de minsta bitarna.

Åland är i dag större än någonsin. Vi är i dag fler än 29.000 som tillbringar våra vardagar här. Men vi borde ändå bli ännu fler för att hantera morgondagens utmaningar och därför är det särskilt skojigt att rikta ett speciellt välkomnande till alla er som valt att flytta till Åland.

I dag fyller vår självstyrelse aktningsvärda nittiofem år. Under denna tid har vi gått från stor fattigdom och förtvivlan över att inte få höra till Sverige till stolthet över en unik självstyrelse som gjort världens bästa vardag möjlig. Åland är i dag en liten plats med ett stort självförtroende och tilltro till den egna förmågan.

Detta ska vi tacka våra förfäder för en dag som denna. I år är det nämligen jämnt etthundra år sedan som Ålands folkhögskola i Finström var den definierande platsen för den blivande självstyrelsen. Den 20 augusti år 1917 kom ombud från Ålands sexton kommuner till skolan för att resonera kring framtiden för öriket. Det blåste snålt. Det väldiga ryska riket var på väg mot kollaps. Finland vädrade självständighet vilket även blev verklighet.

Ålänningarna var misstänksamma mot den nya staten som gjorde anspråk på öriket och vände sig till Sverige i väster, precis i den riktning som den förste talmannen Julius Sundblom än i dag pekar mot. Frågan avgjordes så småningom av Nationernas förbund som skapade självstyrelsen som vi sedan dess förädlat, förfinat och stärkt. Tack vare vår demilitarisering och neutralisering är vi i dag Fredens öar i hela världen.

Detta självstyrelsebygge har aldrig gått riktigt enkelt. Finland hade redan från början svårt att inlemma självstyrelsen i den nya republiken och ålänningarna var besvikna men valde att jobba framåt.

På den här tiden var även det svenska språket av större betydelse för Finland än i dag. Den unga nationen hade sina rötter i den tidigare stormakten Sverige som redan då var ett av världens mest utvecklade länder.

Mot den här bakgrunden ska vi betrakta vad som hänt sedan dess. Den åländska självstyrelsen har i olika omgångar vuxit och stärkts. Just nu väntar vi med spänning på Ålandskommitténs slutgiltiga betänkande som kommer om exakt en vecka. Kommittén har haft en svår men viktig uppgift och det råder höga förväntningar på resultatet. Det är dags att ta självstyrelsen till nästa nivå vilket tydligt illustreras av den armbrytning som uppstått mellan Åland och Finland i spåren av den finländska social- och hälsovårdsreformen. Den visar väldigt tydligt att självstyrelsen måste kunna klara finländska reformer på ett bättre sätt. I detta arbete är det också glädjande att se hur de åländska partierna står enade när hotet kommer utifrån. Det bådar gott inför framtiden.

Vår klumpsumma och skattegottgörelse ger oss ett visst manöverutrymme men inte tillräckligt. Innan vi även kan kontrollera våra inkomster är det svårt att ytterligare utveckla Åland. I dag tycks detta blott vara en önskedröm. Relationen till Finland tycks inte tillräckligt bra för att nå avgörande framgångar i vår strävan att stärka självstyrelsen på det finansiella planet. Det är ändå på sin plats att tacka alla inblandade i Ålandskommittén för gott arbete.

I år fyller republiken Finland etthundra år vilket vi på Åland gärna uppmärksammar. Det är en ansenlig ålder och den förpliktigar. Finland fick Åland i ett storpolitiskt beslut med förbehållet att utveckla självstyrelsen. Finland har i Åland en juvel i sin egen krona. Här är arbetslösheten låg och entreprenörskapet påtagligt. Tack vare Åland och de rederier som är verksamma här, vår knowhow och speciella ställning inom EU kan hela den finländska exporten och importen skötas på ett synnerligen konkurrenskraftigt vis.

Det är goda argument för att Finland i ännu högre grad än i dag borde använda sig av självstyrelsen i såväl nationellt som internationellt hänseende. Åland är med sin historia ett utmärkt exempel på krishantering när den är som bäst.

Därför är det hög tid att skapa ett Ålandsutskott i Finlands riksdag med modell från Danmark där man i både ord och handling hyllar och lyfter sina självstyrelser Färöarna och Grönland.

Åland har även en stark ställning i det Nordiska rådet som Britt Lundberg i dag leder.

Utveckling och framtid är aldrig enkelt. Ibland snubblar vi i våra försök, ibland kraschar vi på vägen. I strävan mot en bättre framtid gäller det att aldrig sluta jobba. Till skillnad mot gårdagen kan vi förändra morgondagen. Precis som vi gjorde i självstyrelsens början finns det bara ett sätt att nå framgång. Man måste glömma det som varit och eventuellt gått snett för att istället se framåt och lära av sina misstag. Det insåg Julius Sundblom och hans samtida och det ska vi göra även i dag. Vi lever i den bästa av världar, i Sveriges trygga skugga. Där hittar vi grunden för vårt språk, vår kultur och i allt högre grad vårt näringsliv. Desto mer det svenska språket trängs undan i Finland, desto viktigare blir vår kontakt med Sverige – både kulturellt och finansiellt.

I dag har Åland dessutom haft ett viktigt och uppskattat besök från Sveriges talman som understryker Sveriges roll i den Ålandsöverenskommelse som var ett resultat av självstyrelsen. Det är viktigt att veta. Sverige är i väldigt många avseenden en lika självklar del av den åländska vardagen som Finland. Så ska det vara och alldeles särskilt en dag som denna. Vi firar nittiofem år av framgångsrikt samhällsbygge. Ni har alla bidragit till detta.

Åland är resultatet av småskalighet, eget ansvar, framtidstro, starka visioner och goda grannar. Tack vare dessa framsynta och målmedvetna kommunala ombud som under diskreta former möttes i Ålands folkhögskola i Finström år 1917 har vi i dag en självstyrelse att fira.

Njut av dagen, vårda historien och se möjligheterna i morgondagen. Ha en fin självstyrelsedag och en skön sommar!

Så här såg det ut vid Julle-statyn i går kväll.

Den här bilden är lånad från Ålandstidningen där fler bilder finns att betrakta

fredag 9 juni 2017

I dag firas självstyrelsen

Den nionde juni är dagen då det självstyrda Åland stannar upp för ett ögonblick i hyllningarna av det beslut som år 1922 gjorde att Åland i stor utsträckning sedan dess skött sina egna affärer.

I dag samlas ålänningarna vid Julius Sundblom-statyn intill lagtingshuset. I dag är det undertecknad som har äran att hålla talet till nittiofemåringen. I dag får också en lång rad förtjänta ålänningar en medalj i erkänsla för sina insatser. Jag hade förmånen att ta emot den för fem år sedan.

Hoppas vi ses vid statyn i kväll kl 18.00!
I dag flaggar vi med Ålands flagga! Den här finns att beskåda på Silverskär.

torsdag 8 juni 2017

Zacke lämnar grundskolan

I dag kom dagen då yngste sonen Zacke lämnade grundskolan för sista gången.

Efter tre söner och sjutton år av avslutningar är det också för mig slut med sådana i Strandnäs skola vilket känns både vemodigt och bra, samtidigt.

Jag hör till dem som är djupt imponerad över det arbete som utförs i Strandnäs skola varje dag. Här är många elever, även med andra modersmål än svenska men här är stämningen god och ordningen beständig. Jag tror många andra skolor skulle ha mycket att lära av det som sker i just Strandnäs vilket jag lyft vid många tidigare tillfällen.

Tack för allt ni gjort och ha ett skönt sommarlov!

Världens bästa Zacke!

Sista gången han får ett betyg ur rektorns hand.

onsdag 7 juni 2017

Splittrat ja till kortrutt

Det blev som väntat ja till den planerade kortrutten och en fullmakt till landskapsregeringen att dra igång arbetet och låna upp fyrtio miljoner euro för att bygga bland annat en femhundra meter lång bro på Föglö.

Jag är för en kortrutt där man så rationellt och smidigt som möjligt löser framtiden. I dag kan vi ganska enkelt räkna hem en satsning på östra Föglö men troligen inte den stora bron på västra Åland. Skulle man verkligen vilja göra Åland större vore det klokare att bygga en bro över Prästösund.

Regeringsblocket höll i omröstningen med undantag för Carina Aaltonen som lade ner sin röst medan Petri Carlsson suckade tungt men röstade ja, liksom Igge Holmberg. Därmed har regeringen fullmakt med minimal majoritet.

Så här såg jag på kortrutten tidigare. Och så här.

I dag är det Skarven som sköter trafiken på Föglö.

tisdag 6 juni 2017

Motstånd på Kumlinge

Efter besöket på Brändö väntade Kumlinge och välskötta Kastören (där det numera även går att tanka från splitternya bensinpumpar!). Även här sjuder missnöjet över förslaget att tvingas gå samman med Brändö och i dagarna börjar en lista om krav på folkomröstning cirkulera. Det är att ta på allvar, det var ju faktiskt Kumlingeandan som i tiderna stoppade ryssen!

Några iakttagelser:

På det allmänna planet känner man sig i Kumlinge motarbetade från Mariehamn. (Detta gäller inte bara den nuvarande LR utan också tidigare.)

Det blir antagligen väldigt svårt att utveckla Kumlinge om man tvingas samman med Brändö.

Tidtabellen på Töftöfärjan är eländig, bedrövlig, oklok och lite till...

Lika konstig är tidtabellen på Seglingefärjan som börjar gälla den 9 juni, vår självstyrelsedag vilket är ett uttryck för svart ironi. En maktdemonstration på den dag som borde hylla självstyrelsen.

Det allra bästa vore att bygga en bro över Prästösund och göra kortrutt. Det skulle ”85 procent” av kumlingeborna stå bakom och det skulle på riktigt göra Åland större.

Om man verkligen måste gå samman med någon vore det naturligare att vända sig västerut. ”Vi åker ju till fasta Åland, inte till Finland.”

Så här möts man vid ankomsten till Kumlinge färjfäste.

Förlåt bildkvaliteten, hade lite konstigt läge. Kastören är mycket finare än vad som framkommer.

måndag 5 juni 2017

Entusiasm på Brändö

Vi fyllde genuina Trixies (som för några år sedan för övrigt tjänstgjorde som BB!) till bristningsgränsen i går då Brändö var målet för Centerns kommunrundor. Vi pratade, skrattade och analyserade både dåtid och framtid under tre intensiva timmar som kändes som mycket kortare. Det är omöjligt att inte bli inspirerad och imponerad av det driv som präglar kommunen. Brändö sjuder av en obändighet och vilja att sköta sin egen självstyrelse. Här finns entreprenörer, inflyttade, engagerade kommunpolitiker och en nyfikenhet på vad morgondagen bär med sig.

Visst finns det utmaningar, det gör det överallt, men det är alltid viktigare att se möjligheterna än problemen.

Fast just nu är detta inte så enkelt. Upprördheten är stor över den upplevda dagspolitiken som upplevs som skärgårdsfientlig. Det är lätt att hålla med. Den färska tidtabellen på Töftöfärjan gör resandet svårare och trafikriskerna större. Landskapsregeringen lägger med detta en blöt filt över den norra skärgården och bromsar in istället för att gasa.

Till detta kan läggas den föreslagna tvångssammanslagningen av kommunerna Brändö och Kumlinge vilket brändöborna inte ger mycket för. Den församlingsfusion som gjordes för ganska länge sedan mellan just Kumlinge och Brändö har inte gett mersmak, tvärtom. Engagemanget och talkoandan försvann och samma sak tror man sker vid en tvångssammanslagningen med Kumlinge. Eller tror och tror... Man är, försiktigt uttryckt, väldigt övertygade om det.

Det är omöjligt att sammanfatta allt som sades men några spaningar vill jag bjuda på:

Nu är namninsamlingen om en folkomröstning om Brändös framtid i gång. Listan finns på Trixies.

Kritiken mot den slopade hälsovårdsberedskapen är alltjämt stark. I dag ställer hälsovårdaren upp gratis och svarar i telefon nattetid. Landskapet sparade 120.000 euro per år på att stänga skärgårdens trygghet nattetid. Undrar hur många manligt dominerade tjänsteinnehavare som hade gått med på detta? Jag hävdar alltjämt att landskapsregeringen aktivt motarbetar kvinnors rätt till jämställda löner.

Man är väldigt oroade över vikande befolkningsunderlag.

Allt stödjer en utbyggnad av en hamn på östra Föglö för trafiken från Kökar och Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö. Man är väldigt tveksamma till en jättebro på västra Föglö med hjälp av lånade pengar. Vill man verkligen göra Åland större skulle pengarna vara klokare att spendera på en bro över Prästösund.

Förslaget till nytt landskapsandelssystem möts av skepsis från Brändö. Det ter sig som utomordentligt underligt att starka Mariehamn ska stärkas medan övriga ska försvagas.


Alfågeln, connecting people.

Knipan, det andra benet i trafiken.

Brändö!

Veronica Thörnroos förklarar entusiastiskt positionerna i olika frågor.

Några intresserade brändöbor.

Grunden för Centern är decentralisering och självstyrelse. Vi vill att beslut ska fattas nära människan och vi ser gärna reformer om kommunerna själva vill det.

100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en nov...