måndag 22 april 2019

Skönsång de luxe på Notudden

Jodå, vi har gjort några tappra försök att bjuda på smäktande vårliga toner i samband med att Kasberget-Apalängens byalag i norra staden ordnat Valborgsmässobrasor... Fast särskilt bra har det inte gått.

I år är det annorlunda. Vi har den stora äran att hälsa inga mindre än medlemmarna i manskören Stockholms Allmänna Sångförening välkomna till Åland och Notudden. Kören är grundad redan 1862 och hör till de riktigt stora i genren. På Notudden har du nu läge att höra dem live och gratis!

Festligheterna börjar 19.00 på Valborgsmässoaftonen, prick. Sofia Enros som bor i kvarteret hälsar alla välkomna och därefter är det dags för stockholmskörens nye dirigent Veikko Kiiver att tillsammans med sin kör dra igång med traditionella sånger om våren, människorna och kärleken till livet.

När sången är klar står grillarna redo och heta för alla som tagit med sig egen skaffning till fastplatsen.

Valborgsmässobrasan vid Notudden har långa traditioner och med denna manskör på plats tar vi ett nytt steg tillsammans med våra samarbetspartners Strandnäs frivilliga brandkår och Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd.

Ha en härlig valborgsmässoafton och skön första maj och så vidare.


Hett är det alltid på Notudden den sista april. I år blir det dessutom extra skönt då Stockholms allmänna sångförening hälsar på och drar sin repertoar!

torsdag 18 april 2019

Nu är dags att bygga tunnel

Det råder nog inga tvivel om att den åländska skärgården just nu genomlider en slags pyspunka. Då finns det bara en sak att göra – reparera det som är trasigt.

Därför skrev jag en insändare om behovet att bygga en Föglötunnel nu och inte i morgon. Ännu en bro och ännu en färja löser enligt min mening ingenting och skapar egentligen inga förutsättningar för förändring.

Så här lyder texten:

Om man inte riktigt tror på skärgårdens möjligheter att vara en del av den åländska framtiden, då ska man bygga en bro för 27 miljoner euro och köpa en ny färja för 47 miljoner euro.

Om man däremot vill att skärgården ska knytas närmare Åland och på riktigt åstadkomma en förändring när det gäller befolkningstillväxten, då ska man bygga en tunnel mellan Degerby och Svinö för 135 miljoner euro.

Jag väljer att tro på det senare och är beredd att börja bygga.
Det finns många skäl varför en till synes dyrare tunnel är att föredra framför att göra som man alltid gjort. Alternativ ett går lös på 74 miljoner euro och håller 20-30 år. Sedan måste man börja om igen utan att ha nått någonstans, egentligen. Alternativ två finansieras av privata intressen och betalas av på säg trettio år. Detta blir antagligen en plusaffär från dag ett i jämförelse med bro- och färjinvesteringen. Fördelarna är många fler och omöjliga att uppskatta värdet på:
  • Landskapet Åland behöver inte investera en enda euro i projektet. Finansieringen sker genom årliga ”avbetalningar”.
  • Två färjor kan dras in; Föglölinjen och en på den södra linjen/ tvärgående.
  • Investeringen finansieras i första hand av institutionella placerare med höga krav på säker avkastning. Detta kan handla om pensionsfonder, försäkringsbolag och liknande.
  • Mängden utsläpp från skärgårdstrafiken minskar samtidigt med 6.000 ton koldioxid per år. Bara Föglötrafiken beräknas minska med 3.000 ton vilket betyder hållbarhet.
  • Efter trettio år är tunneln betalad och övergår utan kostnad i landskapets ägo. Därefter handlar det om vanligt vägunderhåll.
Jag hoppas den stundande påskhelgen ska stämma till eftertanke och insikt hos ansvariga i att det är dags att göra annorlunda. Den planerade bron och ännu en färja är att göra på exakt samma sätt som förut och förvänta sig ett annat resultat. En tunnel skulle föra hela skärgården närmare fasta Åland, den skulle bli billigare över tid och den skulle skapa framtidstro.

Detta avser jag fortsätta arbeta för. Jag vill att hela Åland ska ges förutsättningar att leva.

Jag hoppas påskhelgen stämmer till eftertanke och en insikt att infrastruktur ska skapa möjligheter och göra Åland större.

lördag 13 april 2019

Öspelen står unikt starka

Att utveckla människor och skapa växtkraft och framtidstro är det bästa jag vet. Oftast hemma på Åland men i hög grad även på andra platser.

Till mina allra käraste uppdrag hör ordförandeskapet i International Island Games Association. Det är den internationella organisation som äger öspelen. I sommar arrangeras tävlingarna som numera heter NatWest International Island Games på Gibraltar. Åland ska såklart delta.

På den här länken kan man lyssna till en längre intervju med undertecknad om framtiden för ett av världens största multisport-events. Den ser lovande ut! Öspelen har sedan 1985 utvecklat öar och är i dag ett självklart mål för ambitiösa idrottskvinnor och -män!

onsdag 10 april 2019

Dags göra tunnel till vardag

Redan i november i fjol lämnade jag och Centern in åtgärdsmotionen om att bredda upphandlingen av trafik till Föglö att även innefatta en tunnel. Av oklara skäl behandlades motionen först vid dagens plenum vilket passar bra in med tanke på den överväldigande folkvilja som säger nej till att bygga en jättebro på Föglö för att spara in kanske tio minuter på överfarten till Svinö.

Jag har satt mig in i det av privata intressen aviserade tunnelprojektet och anser att deras argument är väldigt starka och att man tillsammans med privata investerare kan åstadkomma en tunnel som i ett slag skulle förbättra vardagen för hela skärgården och dessutom vara ekonomiskt klokt för alla ålänningar och att en tunnel skulle göra hela Åland radikalt mycket större och mer tillgängligt. I samband med att lagtinget i dag behandlade motionen inför den fortsatta analysen i finans- och näringsutskottet sade jag ungefär så här:

Talman,

denna motion handlar om hur vi ska tackla framtiden i allmänhet och särskilt skärgården. Det finns ett unikt läge att skapa gedigen framtidstro i en region som sedan decennier tillbaka avfolkats. Samtidigt kan vi göra Åland större och därmed hela landskapet till en mer attraktiv plats för nya ålänningar. Därutöver skapar vi förutsättningar för mindre fossila utsläpp och större social delaktighet i form av säkra kommunikationer. Detta handlar om att vi genom att bygga en tunnel kan skapa grund för tillväxt, näringsliv och folks vardag.

Genom att bredda den pågående upphandlingen av ännu en färja och på riktigt utreda en tunnel mellan Degerby och Svinö kan vi expandera Åland på riktigt. Detta ska inte ses som kritik mot det kortruttsarbete som genomförts eller den upphandling som pågår.

Det handlar om att tillsammans med det privata näringslivet göra det till synes svåra till framtidens vardag. Att bygga tunnlar är inte längre en utopisk tanke, det är en krass verklighet som på andra ställen i världen, Färöarna, Island, Norge, har skapat sjudande samhällen av tynande byar.

Min motion ska också läsas mot bakgrund av den finansiella verklighet världen befinner sig i. Det finns mer pengar än någonsin och det finns investerare som aktivt söker långsiktiga, säkra och därför inte så högt avkastande placeringar. Enkelt uttryckt går ett privat-offentligt samarbete ut på att det privata betalar tunnelbygget medan landskapet förbinder sig att i trettio år hyra det för att därefter överta äganderätten under en framtid som ingen vet hur lång den är. När det gäller ekonomi finns inga säkra siffror men väldigt mycket tyder på att om man slår ut en investering på trettio år framstår en tunnel mellan Degerby och Svinö som överlägset i jämförelse med att bygga en bro på Föglö och sedan ansluta en ny färja.

Tunneln blir en lägre kostnad för skattebetalarna än att fortsätta göra som vi alltid gjort och bygga nån bro här och nån bro där i kombination med en färja.
Vi befinner oss just nu i en upphandling av den så kallade Föglölinjen som innehåller många frågetecken. Därför känns det inte oöverstigligt att utvidga både arbetet och tankesättet. Sedan Föglölinjen lades ut som ett EU-anbud har projektet förändrats och anbudstiden förlängts till den 2 maj. Förr talades det om en körtid från Gripö till Svinö på arton minuter. I dag är man uppe i tjugo. Det betyder att inbesparingen i körtid är mindre än i det ursprungliga förslaget. Dessutom ska den nya färjan anlöpa Gripö vilket betyder en bil- eller bussfärd till Degerby och så vidare mot den övriga skärgården. Allt detta hänger dessutom på att vägplanen för västra Föglö vinner godkännande vilket utgör ytterligare ett osäkerhetsmoment.

Detta betyder att den eventuella inbesparingen i restid blir väldigt liten i förhållande till i dag och mindre än man först tänkt vilket användes som ett tungt argument. För det andra visar beräkningarna att man inte når någon inbesparing i förhållande till dagens trafik med Skarven. För det tredje lyfts det nu i debatten att bron till Gripö ska bädda för en tunnelfortsättningen till Svinö vilket är oerhört konstigt eftersom regeringen tvekar till att bredda upphandlingen redan nu för att undersöka möjligheterna till tunnel utan bro.

Kära lantråd och ministrar, detta resonemang håller inte ihop och därför borde vi göra om och göra rätt.
Det är också på sin plats att lyfta det prestigefyllda hållbarhetspris som Åland fick i Bryssel häromdagen. Det är ett resultat av ett tvärpolitiskt samarbete som började under den förra regeringsperioden. Hela detta lagting är att gratulera. Men vi måste också leva som vi lär.

På ett övergripande plan skulle en tunnel på ett radikalt sätt minska den totala åtgången av fossila bränslen, metaller och mineraler samtidigt som det skulle skapa större valfrihet för alla berörda skärgårdsbor.

Det har också hävdats att ett tunnelbygge skulle medföra stora utsläpp. Det är inte sant. Uppskattningar har visat att ett bygge motsvarar tre års utsläpp från Skarven. Sedan minskar utsläppen kraftigt. När tunneln står klar har vi alltså sparat på miljöbelastande utsläpp, vi har gjort Åland större och vi har gjort det möjligt att bo i skärgården och jobba i staden.

Alla kortruttsplanerare får förlåta mig men ska skärgården ha en framtid är det en tunnel som gäller, är min slutsats.
Denna motion handlar om att i ett slag lösa en stor del av skärgårdens transportproblem och samtidigt göra Åland större och dessutom skapa lägre och mer förutsägbara driftskostnader. Att bygga en tunnel mellan Degerby och Svinö i Lumparland är ett sätt att bedriva regionalpolitik och skapa framtidstro. Att fortsätta som hittills är enligt min mening ingen lösning, man gör på samma sätt som hittills och förväntar sig ändå ett annat resultat. Jag menar att skärgårdens fort- och överlevnad handlar om transporter och här är en tunnel överlägsen och dessutom i ekonomisk mening billigare.

Vi får mer och betalar mindre.
Jag anser att argumenten för att i vart fall seriöst be om anbud för en tunnel är starka till en gräns att det känns konstigt att tvingas stå här och förklara. Sanningen är att landskapsregeringen med sin skärgårdspolitik just nu gör såväl skärgården som resten av Åland en ofattbart dyr björntjänst. Därför hoppas jag lagtinget kan inse att vi i dag har ett unikt läge att inte bara skapa större trygghet i skärgården utan också en mer förutsägbar ekonomi för hela Åland som i ett slag skulle bli oerhört mycket större.

Tunnelbygge i Norge, på Hestøya.
Politik handlar om att omfamna framtiden och skapa förutsättningar. Nu är läge att göra just detta. 

måndag 8 april 2019

Drivet finns på Vårdö

Det finns två sätt att betrakta framtiden. Man är nöjd med hur det är eller man vill åstadkomma något bättre. För det senare krävs någon form av hunger efter det man ännu inte har. Det kan röra sig om pengar (ofta är det det), bekräftelse, någon form av segrar eller rätt och slätt bara en skojigare vardag. Livet är sällan svårare än så.

Blev till min glädje i går inbjuden till Vårdö där en grupp entusiaster samlades för att diskutera framtid och utmaningar. Det gick heller inte att komma förbi sättet på vilket Vårdö och alla andra kommuner behandlats av Ålands landskapsregering under den snart avslutade mandatperioden. Fokus har legat med neddragningar och inskränkningar istället för möjligheter och utveckling. Detta har jag lyft flera gånger men aldrig fått något svar. Det är ofta så att det dunkelt tänkta blir det dimmigt sagda och där fyller LR alla boxar.

Ska inte gå in på allt som sades vid gårdagens möte men jag riktar ändå mitt tack till turistförtagaren som vägrar ge sig, Olof Salmi, och kompisen Knutte Mattsson som trots sin ålder hängde på och pratade om den framtid som alltid finns där. Han var för övrigt drivande bakom den Chipsfabrik som byggdes för femtio år sedan och sedan dess skapat välstånd och arbetsplatser på hela Åland.

I sammanhanget är det också omöjlig att inte nämna Vårdös framtida möjligheter där storytelling är ett måste. Vårdö har gott om berättelser med början från Lövökongressen och fortsättning i Victoriakorsen och Krimkriget. Även om det är länge sedan tror jag nyfikenheten fortfarande finns kvar, såvitt man skapar en historia som känns trovärdig och spännande.

Nu fortsätter veckan med nya möjligheter och på onsdag ska det diskuteras en tunnel till Föglö igen. Det är något jag tror på då det en gång för alla skulle skapa framtidstro i en skör region. Att bara bygga en bro och köpa en ny färja är att göra samma sak som hittills och alla vet vad definitionen på galenskap är, enligt Einstein själv:
Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.


På Vårdö finns både berättelser och entusiasm vilket är en bra kombination.
Detta blev början till en bra diskussion på söndagseftermiddagen i Vårdö skola. Där har jag även tidigare mötts av inspiration och kämpaglädje.


100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en nov...