fredag 24 maj 2019

Nödvändigt rösta på Nilsson

Har i dag känt EU-kandidat Anton Nilsson på pulsen både i saklig och mer profan mening. I det sakliga pratade vi den sjöfart som är så extremt betydelsefull för att det åländska samhället ska kunna fortsätta utvecklas.

På det värdsliga planet genomförde vi en våldsam squashmatch på banan i Vikingahallen.

Squashen var en upplevelse på alla sätt. Nilsson och jag är till både kroppsform och spelsätt närmast identiska (jaja, min mage är större om ni nödvändigt måste veta sånt). Matchen lämnade därför och möjligen endel att önska gällande strategi och teknik.

Vi framstod i högre grad som två duellanter som möts på en dammig gata i Vilda västern och tömmer magasinen mot varandra utan att träffa den man siktar mot.

Det var en timme lunchsquash av bästa märke!

Som bekant bor det sunda själar i friska kroppar och en sådan har Anton Nilsson. Med sina fem år i EU-parlamentet som Nils Torvalds högra hand är Anton Nilsson överlägsen bland de åländska kandidaterna när det gäller insikt i hur de 751 ledamöterna av parlamentet arbetar och vad som måste göras för att förklara tingens ordning utifrån en åländsk horisont. Nilsson har också mycket goda insikter i hur sjöfarten fungerar och vad som måste till för att nå framgång och framtid. På den här länken finns några rader i Ålandsbloggen på Sjöfartstidningen där jag resonerar vidare kring detta.

Det är också tydligt att en röst som inte går till Anton Nilsson kan bli ödesdiger för hela Åland.

I går kom den senaste gallupen inför valet och enligt den hänger SFP:s nuvarande mandat (det som Torvalds har) på en skör lina. Därför är varenda åländsk röst extremt viktig.

Det vore fatalt om vi på måndag tvingas konstatera att åländsk splittring fått som följd att SFP ställs utanför.

Hur man än ser på saken är det Svenska folkpartiet som när allt kommer omkring kämpar för den åländska flaggan i Bryssel.

Jag har i olika sammanhang i arbetet med att stärka Åland runtom i Europa stött på Anton Nilsson som alltid skött sina uppdrag perfekt:


Ha en trevlig helg och rösta nummer 259 på söndag.


Inget går upp mot en snabb squashmatch när det gäller att rensa både knopp och kropp. Undertecknad vet nu att Nilsson är redo och har fysiken i skick inför jobbet i EU-parlamentet. Dessutom är hans insikter i sjöfartens vardag goda.

Back on the road again. Anton Nilsson har inte legat på latsidan när det gäller att synas och träffa folk överallt. Jag ser gärna att Nilsson bär ansvaret i Bryssel.

Snabbt och säkert avslutar Anton Nilsson telefonsamtalet innan han styr vidare ut i trafiken. Med nära till skratt och koll på läget vore Anton Nilsson en optimal ledamot av EU-parlamentet.

onsdag 22 maj 2019

Möten som stärker Åland

I mitt uppdrag i Ålands lagting ingår att leda arbetet för Åland inom Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC. Det är en organisation som sedan 1991 har fört samman parlamentariker från alla länder kring Östersjön och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

BSPC är en utmärkt och värdefull plattform när det gäller att lyfta fram och stärka den åländska självstyrelsen. Detta har jag haft möjlighet att göra inför ryska dumans ordförande Volodin, tyske presidenten Norbert Lammert, Finlands motsvarighet Niinistö, EU:s jaktkommissionär Karmenu Vella med flera och i sammanhang som det är direkt nödvändigt för Åland att vistas i.

När man är liten gäller att synas i varje sammanhang och aldrig ledsna på att förklara vad vi är och vart vi vill gå. Internationalitet kräver mycket fotarbete och många kontakter.

BSPC höll sitt Standing Committee-möte i Hamburg och hanterade bland annat responsen från den stora konferensen på Åland senaste höst. Från vänster generalsekreterare Bodo Bahr samt Sten Eriksson och Jörgen Pettersson. Foto: Georg Straetker.


Ett bra exempel på att dessa kontakter skapar mervärde är den stora BSPC-konferensen som hölls på Åland i fjol höstas. Det var för övrigt första gången som Åland innehade presidentskapet för BSPC.

I måndags var det dags igen, den här gången i Hamburg vilket resulterade i detta pressmeddelande som också kan läsas på lagtingets hemsida:

BSPC-möte i Hamburg med åländsk touch

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson och delegationssekreterare Sten Eriksson deltog i måndags i BSPC:s Standing Committee-möte i Hamburg. Pettersson som är vice ordförande i BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) är nöjd med resultatet av mötet:
– Vi har på nytt visat att Åland kan vara ledande när det gäller utvecklingen i hela Östersjön. Det handlar inte om hur stor du är utan vilka idéer du kan presentera, säger han.
Mötet i Hamburg hanterade bland annat alla regeringars svar på den resolution som blev resultatet av den stora BSPC-konferensen som hölls på Åland i fjol höstas, för första gången under presidentskap av Åland. Konferensen lockade nära 200 besökare och beskrevs efteråt som ”extremt lyckad”, av deltagarna. Resolutionen som var resultatet av det mötet har skickats till alla regeringar runt hela Östersjön som en uppmaning om frågor som de folkvalda parlamentarikerna vill prioritera.

Huvudpunkterna var vilka projekt och samarbeten som gör mest nytta för hela Östersjön, hur vi tillsammans ska skapa ett friskare hav, vad nya och hållbara energilösningar kan föra med sig, vilken beredskap Östersjöns samlade länder har för att ta emot och integrera flyktingar och flyttningar samt hur allt detta kan göras samtidigt som länderna drar nytta av Östersjön för den ekonomiska utvecklingen och tillväxten.

– Det är såklart ingen enkel ekvation men inte heller omöjlig, långt därifrån. Det är inspirerande att se vilken kreativitet och vilja det finns hos alla regeringar kring Östersjön när det gäller att skapa förändring och förbättring, säger Jörgen Pettersson och lyfter gärna fram Ålands svar på BSPC-resolutionen som landskapsregeringen lämnat.
– Åland visar allvar med starkt fokus på hållbarhet och tilväxt. I svaret lyfter man fram ReGeneration 2030-rörelsen som startat på Åland och drivs tillsammans med CBSS, ministermotsvarigheten till BSPC. Ålands landskapsregering understryker också vikten av att driva utveckling mot målet att uppfylla Helcoms krav som formuleras i Baltic Sea Action Plan, säger Pettersson.
Dessutom nämner Åland smarta energilösningar och förnyelsebara -källor som ett område där åländska företag och organisationer gått samman i Flexens Ab med visionen att göra landskapet till en modell även för andra och större regioner. När det gäller migration och integration är Åland redan i dag ett föredöme med stor och ökande inflyttning och en stark arbetsmarknad.

BSPC är en viktig plattform för Åland när det gäller att hålla kontakten med andra parlament runt Östersjön och Jörgen Petterson understryker vikten av att vara med och lyfta fram självstyrelsen och dess roll inom konfliktlösning och pragmatism när det gäller att driva förändring.

– Det är tydligt att det behövs mer Åland även i Europa och kring Östersjön. Vi delar detta hav med nittio miljoner andra människor och då är det betydelsefullt att delta och lyfta självstyrelsen och dess möjligheter. Inte minst är det ett faktum att den åländska sjöfarten ligger i framkant när det gäller lösningar som varit till stor nytta för Östersjön och som skapar ekonomiska möjligheter när hela världssjöfarten ska gå över till lågsvavliga bränslen senast 2020, säger Pettersson.

torsdag 9 maj 2019

Dags för Sjöfartens Dag

Har du minsta öppning i kalendern i dag rekommenderar jag varmt ett besök till Alandica, Ålands centrala mötesplats. Där är det på nytt dags för Sjöfartens Dag som vuxit från en suddig idé om att någon borde göra något till att i dag samla 111 företag och 700 delegater till Åland. Varenda hotellsäng i Mariehamn är full och förhandsbokningarna inför nästa och därpå följande år många.

Den som mer än alla andra jobbat för detta är Godby Shippings vice vd Eva Mikkola-Karlström som oförtröttligt och visionärt övertalat och nätverkat och vägrat ge sig. Därför kunde vi i går se trehundra löpare springa Mercy Ships Race för sin egen skull och för att hjälpa de allra fattigaste på vår jord.

Sjöfart är stammen i det åländska näringslivet och uppfinningsrikedomen liksom framtidstron lever stark. Vi kommer i dag att få höra hur branschen runtom oss ser på möjligheter och utmaningar. Det blir nyheter kring rotorsegel, bränslen, försäkringar och mycket mer.

Politik är att skapa möjligheter för folk att växa och idéer att bli verklighet. Sjöfartens Dag är ett bevis på att långsiktighet lönar sig och att man aldrig får ge upp. Inträdet till Alandica är gratis. Hoppas vi ses i vimlet!

Om man ville kunde man till exempel citera Nelson Mandela, en av vår tids riktigt stora tänkare och kämpar:


“It always seems impossible until it's done.”

Välkomna till Sjöfartens Dag i Alandica.
I går sprang trehundra sjöfartsjobbare Mercy Ships Race i Mariehamn. Här kan man se bildspel från eventet!

Viktigt le mot alla våra gäster

Att locka internationella kryssningsfartyg till Åland är bra på många plan. Det drar in pengar från besökarna och det skapar en internationell atmosfär i Mariehamn med omnejd. Skrev därför några insändare. Den första handlar om att koppla på det stora värdskapet inför våra gäster:

Våren är här och med den en turistsäsong som blir allt viktigare. I dag torsdag skulle årets första internationella kryssningsgäster till Mariehamn och Åland ha anlänt (blev tyvärr inställt i sista stund).
Liksom i fjol var det M/S AIDAcara som skulle öppnat säsongen och påminner oss alla som bor på Åland om nödvändigheten att vara intressanta, välkomnande och annorlunda, annars väljer våra besökare något annat. Konkurrensen om kryssningsfartygen är stenhård på Östersjön och det gäller att ständigt leverera mer än det förväntade.

Därför är det direkt avgörande att upprätthålla och förbättra vår konkurrenskraft i förhållande till omvärlden.
På Åland väntar sightseeing, mat, upplevelser och historia och min förhoppning är att varenda en av de som finns ombord på AIDAcara ska fatta tycke för vårt landskap och återvända för mer. Det borde alltid vara vårt motto. Vi vill ha återvändare och vi vill ha lång vänskap. Det får vi genom att vara oss själva och se till att paketera vår historia på ett attraktivt sätt. Folk som kryssar är hyggligt välbärgade, nyfikna på omvärlden och öppna för intryck.
Åland borde vara målet för resan och inte bara ett stopp i mängden. Här vände till exempel en del av världshistorien i form av Bomarsund, här är freden ständig och garanterad och här är närheten till omvärlden och sjöfarten en direkt förutsättning för vårt fortsatta välstånd.

Willkommen, bienvenue, welcome! Att öppna dörren för kryssningsfartyg och turister och med ett brett leende berätta om Åland är näringspolitik på riktigt och i vardagen.

Jörgen Pettersson
Lagtingsledamot (C)

Den andra blev en slags uppföljning då det visade sig att Mariehamns stad å ena sidan vill ta emot fler gäster men å andra sidan inte riktigt lever upp till kraven:

Hallå där staden, dags att öppna!

I torsdags skulle kryssningsfartyget AIDAcara varit i Mariehamn tillsammans med närmare ettusen gäster, nyfikna på Åland och promenadsugna. Nu blev det inte så, enligt uppgift valde rederiet att gå förbi Åland på grund av det överraskande snöovädret. Det är naturligtvis synd för alla de som förberett sig på att visa Ålands allra bästa sida. Vi behöver som bekant fler gäster, inte färre.

Det visar sig dock att medan de allra flesta gör sitt yttersta för att visa värdskap gentemot våra besökare har delar av Mariehamns stad valt en annan linje. Till min kännedom har, av en vaken betraktare, kommit att de publika toaletterna på Lilla holmen, dit en stor del av våra kryssningsgäster väljer att gå, är stängda och ska så förbli till på måndag.

Detta är kanske inte världens viktigaste sak, jo, kanske om man har nöd på just Lilla holmen, men den blottlägger också en av de utmaningar som vi som besöksmål har att hantera. Det är helt enkelt inte okej att ha en offentlig toalett och hålla den stängd under turistmånaden maj. Förutom de kryssningsfartyg som stadens ledning arbetar aktivt för att locka hit har vi skolklasser och många andra som rör sig i vår stad och ofta på just Lilla holmen.
Djävulen döljer sig som bekant i detaljerna och då gäller det att inte bara i glassiga broschyrer presentera attraktiva aktiviteter. Det gäller också att hålla öppet och vara tillgängliga och, framför allt, flexibla. Nöden har som bekant ingen lag och turister lockar vi bara genom att visa vänlighet och en öppen famn, inte stängda dörrar.


M/S AIDAcara är årets första internationella kryssningsgäst. Rederiet TUI Cruises hör till Ålands trogna besökare, bilden är från 2017 i Mariehamn. Foto: Jörgen Pettersson.

100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en nov...