torsdag 30 augusti 2018

Ett år som stärkte Åland

Vilket alldeles fantastiskt år det varit, för hela Åland! När Östersjökonferensen (BSPC) avslutades i tisdags var det också slutet för Ålands och mitt år att leda parlamentariker representerande 85 miljoner (!) människor runtom Östersjön. Konferensen på Åland blev en succé rätt upp och ner. Goda diskussioner, gott humör och en enhällig resolution som nu skickas till alla Östersjöns regeringar för åtgärder. Hela resolutionen kan man läsa här.

Efter ett intensivt år som handelsresande i demokrati och ambassadör för Ålandsexemplet kommer här några spridda reflektioner och en hel drös med bilder som Olaf Kosinsky och Ralf Roletschek från Wikipedia tog under Ålandskonferensen. Jodå, Wikipedia har till skillnad mot i vart fall våra lokala medier järnkoll på allt som sägs och görs när parlamentariker möts. Ett litet men synligt resultat av deras arbete blev en publikation som på tisdagen delades ut till alla deltagare, den kan du läsa här.

De viktigaste först. Ålands lagtings personal är superstjärnor när det gäller att hantera såväl stora konferenser som statsbesök. Utan Sten Eriksson, Maj Falck, Hasse Grönvall, Christoph och Tommy, Jessica, Marina och alla andra vore ett arrangemang som detta omöjligt. Dessutom har stödet från de övriga i den åländska BSPC-delegationen varit guld värda i denna resa. De heter Annette Holmberg-Jansson, Ingrid Johansson och Sara Kemetter.

Det var superbra för hela Åland att president Sauli Niinistö valde att komma till konferensen. Här kan du läsa hans tal.

De bästa och mest intagande berättelserna vi har just nu är Bomarsund, sjöfarten, demilitariseringen och det faktum att en fabrik i Godby räddar liv över hela världen.

Bland alla jag träffat under detta år landar mötet med ryska dumans högsta ledning tungt. Det var en upplevelse jag fortfarande tvivlar på att jag varit med om. Fast ännu mer givande för konferensens vidkommande var talet till de europeiska talmännen och några möten med Finlands statsminister med flera.

För att en konferens ska bli lyckad krävs mycket mer än skriftliga inbjudningar. Det behövs massor av personliga möten.

Nautical och Smakbyn gör ingen besviken när det gäller att ställa till med fester.

Till ALLA som varit med och satt Åland på kartan vill jag rikta ett stort TACK. Vår självstyrelse förtjänar att synas och är en inspiration för många, många andra.

Här kan man lyssna till den kommande presidenten Jorodd Asphjells syn på det som varit och det som komma ska.


Det känns extra ståtligt med alla Östersjöns flaggor vajande utanför lagtingshuset.

Här är delar av konferensens deltagare på besök till verkligheten i Föglö.

Vännen och Lettlands finansutskotts ordförande Janis Vucans tar rodret i Ålands sjöfartsmuseum.

Tidigare och nuvarande presidenter för Östersjökonferensen. Från vänster Valentina Pivnenko, Ryssland, undertecknad, Janis Vucans, Lettland, Carola Veit, Hamburg, Jorodd Asphjell, Norge och Frans Thönnes, tyska förbundsrepubliken.

Från Mecklenburg-Vorpommern kom en delegation som visade ett fantastiskt fartygsporträtt som förhoppningsvis en dag ska komma till Åland. Det handlar om Pamir.

Här går stafettpinnen över från Åland till Norge.

På utflykt i det gröna kunde man kalla denna installation.

Tillsammans för hela Ålands bästa. Tack till Annette, Ingrid och Sara!

Till vardags jobbar Asaf Hajiyev som generalsekreterare för Pabsec som generalsekreterare. Han stortrivs på Åland och gillar storyn kring Optinova.

Jag passade på att gratulera Sauli Niinistö på sjuttioårsdagen med en IFK-halsduk!


En fantastisk stråkkvintett satte stämning överallt.

Mecklenburg-Vorpommern på besök till GE-villan.


Finländska riksdagsledamoten Kari Kulmala och jag.

Isländske honorärkonsuln Nils-Erik Eklund deltog i konferensen.

Roger Nordlund hör till de ålänningar som begriper vikten av att alltid och ständigt visa upp självstyrelsen.


Badhusparken är en perfekt festplats!

Här har Sauli Niinistö levererat sitt tal som finns att läsa här.

Alla deltagare på en så kallad familjebild.

En bild jag gillar.

Simon Holmström och Hanna Salmén gjorde ett bejublat framträdande och berättade om ReGeneration 2030 samt överlämnade deras Manifest.


Rysslands Oleg Nilov sitter i duman och hyllade Ålandsexemplet. Han tycker vi ska marknadsföra det ännu mer och bjuda in folk från hela världen för att se det med egna ögon.

lördag 25 augusti 2018

Välkomna till Åland!

Nu är vi där och i dag och tre dagar framöver blir Åland centrum för hela Östersjön och dess 85 miljoner människor. Nja, kanske inte riktigt för livet pågår ju överallt men de facto är Mariehamn och Åland dessa dagar värd för Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference) som samlar demokratiarbetare i form av parlamentariker, experter och tjänstemän från alla länder runt vårt innanhav.
Den här skylten möter de besökare som anländer färjvägen.

Nu hissar vi flaggan och ser till att så många som möjligt i länderna kring Östersjön vet vilka vi är och vad vi står för.

Tillsammans ska vi alla formulera ett manifest som sedan skickas till samtliga regeringar som ett budskap från oss lagstiftare. Några av förslagen blir lagstiftning, andra tjänar mer som inspiration men alla är resultatet av en vilja att skapa en bättre värld, mer fred och renare hav.

BSPC är en plats där Åland betraktas som jämlik med Tyskland, Ryssland, Sverige, Finland och så vidare. Här är vi det subjekt vi vill vara och här har självstyrelsen betydelse. Detta hoppas jag Finlands president Sauli Niinistö lyfter fram då han invigningstalar på måndag. Inför konferensen skrev jag några rader i form av en insändare i de lokala tidningarna och i Hufvudstadsbladet, det är viktigt att hela Finland vet vad vi gör. Självstyrelsen kan vi aldrig berätta för mycket om.

Skäl för Åland känna stolthet
I helgen anländer ett stort antal parlamentariker från våra grannländer till Åland. Dessa närmare 200 politiska ledare och deras tjänstemän samt expertorganisationer representerar 85 miljoner människor som bor i länderna som omger Östersjön – närmare bestämt elva nationella och elva regionala parlament samt fem parlamentariska organisationer som till exempel Nordiska rådet och Pabsec (Svarta havet) med flera.

För första gången är det Åland som leder denna organisation som heter Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) och kröner ordförandeåret med en konferens som ska handla om samarbete över gränser, kampen för hållbarhet, grön energi och vikten av att samtalet aldrig får tystna. Tack vare medlemskapet i BSPC kan vi på Åland göra oss hörda till Polen, Tyskland, Ryssland, Estland, Sverige, Norge, Finland och så vidare. BSPC är en demokratisk tankesmedja där förslag diskuteras och initiativ behandlas. Resultatet från den åländska konferensen blir en resolution som skickas till regeringarna i samtliga medlemsländer och sedan, ibland, inte alltid, blir konkreta åtgärder och lagstiftning.

BSPC startades 1991 på initiativ av Finlands riksdags dåvarande talman Kalevi Sorsa. Han och de finländska parlamentarikerna såg behovet av en mötesplats för demokratiernas företrädare i kölvattnet av Sovjetunionens kollaps och Baltikums nyvunna frihet. Det kalla kriget uppstod till följd av tystnad och misstänksamhet vilket aldrig fört mänskligheten framåt. Östersjökonferensen är det motsatta och uppmuntrar samtal och öppenhet vilket skapar förtrolighet. Medlemsstaternas gemensamma nämnare är Östersjön, ett av världens mest trafikerade hav och en fantastisk möjlighet för alla länder som utgör dess grannar. Ändå har vi inte behandlat detta hav med den respekt det förtjänar. Vi har övergödning, nedsmutsning, rovfiske och mer som vi alla är en del av och måste hantera. Det gör vi inom ramen för BSPC.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att Finlands president Sauli Niinistö deltar och delar med sig av republikens syn på gemensamma utmaningar. Att det sker på Åland skänker extra styrka till det han säger. Alla länder är förvisso unika men Finland är tack vare Åland och dess internationellt garanterade självstyrelse extra unikt! På goda grunder kallar vi oss Fredens öar som ett resultat av neutralisering och demilitarisering, Åland är ett levande exempel på konflikthantering som år 1922 fyller 100 år.

Åland och ålänningarna har skäl vara stolta över att de stora länderna väljer att lyssna även på oss som är små. Under detta ordförandeår har det blivit tydligt att det inte bara handlar om storlek och befolkningsmängd när det gäller hur världen ska skötas och utvecklas. Det är kraften i tanken och spänsten i idéerna som räknas.

På Åland har vi en levande och duglig självstyrelse som fostrat driftiga, ansvarstagande och modiga medborgare. Tack vare vår historia begriper vi vikten av diplomatiska kontakter och storheten i förhandlingar. Åland är de facto en förebild på väldigt många sätt när det gäller samhällsbygge, fred och en vilja att nå längre tillsammans.

Inom Östersjökonferensen och bland dess medlemsländer är Åland ett subjekt med både vilja och förmåga att förändra. När alla våra gäster återvänder hem på tisdag hoppas jag de gör det med en känsla av att vilja komma tillbaka och bli lite mer åländska – oberoende var de bor.

Jörgen Pettersson
President för BSPC

onsdag 22 augusti 2018

Några ord för framtiden

Det är enkelt att sitta på läktaren och veta hur det ska gå till nere på plan. Men bara den som själv ger sig in i spelet kan på riktigt påverka. Resten förblir publik.

Som alltid är det spännande att tala inför unga vuxna. Det är nämligen betydligt mer regel än undantag att de är både smartare och mer kreativa än vi andra. Detta har jag för övrigt lyft även tidigare.

Mot den bakgrunden är det inspirerande att se Simon Holmström, Hanna Salmén och alla andra som sett till att ReGeneration 2030 blivit verklighet och samlat över 100 deltagare från länder kring östersjön till Mariehamn. Senaste måndag höll deltagarna en avslutande session i Ålands lagting för att formulera ett manifest som ska föras till BSPC:s stora konferens på måndag. Jag hade glädjen att invigningstala och sade ungefär så här:

Ålands lagting blev platsen där ReGenerations allra första manifest blev verklighet senaste måndag.
Welcome to Åland,

Welcome to Ålands Lagting, our recently renovated parliament! It is here we make laws and discuss policies for the Åland Island.

This building and the paintings you see in this building tell something about the history of the Åland Islands on their way to an autonomous, neutral and demilitarised region to the Islands of Peace, as we are called today.

I appreciate very much that you all are here and that you give me the opportunity to address your ReGeneration 2030 summit Youth Conference here in Mariehamn. But I warn you, I will not come with any advices to you. You are here to express YOUR visions, not mine and not the rest of the so called grown up world. I will tell you why later but it is a matter of perspective where I as representative for the decisions makers of today perhaps could tell where to look but not what you will see. The difference is huge.

It is however an ideal situation that your conference takes place exactly one week before the 27th Baltic Sea Parliamentary Conference here in Mariehamn and that the Finnish President of State will address the Baltic Sea Parliamentary Conference from this microphone in one week's time.

It is also a fact that the results of your conference will be introduced directly by your representatives Simon and Hanna to the Baltic Sea Parliamentary Conference. I look forward to that! Simon will also moderate a discussion with the Finnish Minister of Environment, (who is currently also the chairing Minister of HELCOM, the environmental organisation of the Baltic Sea states), the Deputy Prime Minister of the Åland Islands, representatives of the WWF and other environmental experts. You will through Simon have the opportunity to address the questions of your interest to the current generation of political decision-makers.

During the last two days, you have already intensively discussed, for example, how the UN Sustainable Development Goals can be implemented as soon as possible and as far-reaching as imaginable. I'm looking forward to your results, your visions and your recommendations.

The BSPC will also address the UN Agenda 2030 and the SDGs (Sustainable Development Goals) in its resolution this year and will probably continue to focus intensively on this topic next year. Your results will, therefore, be considered in our further work. That’s how think-tanks like ReGeneration 2030 work, you launch ideas which turns into action and hopefully become legislation which changes the world to the better.

Developing society takes courage, a pioneering spirit, thirst for knowledge, inventiveness, empathy, creativity as well as intercultural insight and understanding. Moreover, it is mainly young people who possess these characteristics. Why, you might wonder? Because, I tell you, reality transform you and what is possible for youngsters means problems and challenges for many of us who are older.

That is the reason why the whole Baltic Sea Region needs the involvement of young people in political decision-making to be fit for the future and why youths should be involved in the work of these institutions.

The Baltic Sea Parliamentary Conference was founded in 1991 with the primary goal to create a platform for open parliamentary dialogue to overcome the cold war and to establish the Baltic Sea as a sea of freedom and cooperation. The Parliamentarians from around the Baltic Sea are convinced that cooperation and dialogue are indispensable to preventing conflict and promoting joint progress.

Dear friends,

your conference this weekend and your activities and resolution, perfectly suit this year’s BSPC. We want to create a clean Baltic Sea and renewable energies. We want you and us to believe in a strong future for the region.

When it comes to the 2030 development goals of the United Nations and their concrete implementation in the various countries and regions, especially you will be touched by the concrete measures, because you will then be in charge and responsible for the living conditions and the overall development in your countries and regions at that time.

Or when it comes to climate change: You will have to deal with the increasing future problems, if the current generation of responsible politicians will not do enough to reduce the negative impacts of the climate change as much as possible.

It’s worth getting involved, it’s worth creating ideas, it’s worth developing proposals and calls for action to the governments as well as for the legislation and decisions in parliaments.

So, I can only encourage you to develop ideas and proposals, to present the voice of the young generation. The 27th August 2018 BSPC offers you a unique possibility to raise your voice and to make the young generation visible in the frame of our annual conference and to catch the attention of politicians, representatives of governments and stakeholders, all of whom are engaged in the further development of the Baltic Sea Strategy.

I wish you great ideas and much success but that is all the advices I am prepared to give to you. Because and this is a fact since the very start of the human race. If the youngsters in the stoneage would have listened to their parents and followed their best practices – we would still be stoneage… And we don’t want that, do we?

Thank you for your attention and enjoy your day in the Islands of Peace.

söndag 19 augusti 2018

Några rader om medverkan

God höst! Det har varit en lång men inte särskilt lat sommar. För egen del har rätt många dagar gått till planerandet av den stora BSPC-konferensen på Åland som startar på söndag och inleds av president Sauli Niinistö.

Arbetet med att sprida demokrati och det goda samtalet har fört mig till alla möjliga delar av företrädesvis Europa. Även till platser där demokrati inte riktigt liknar det vi förknippar med ordet. Inspirerad av det skrev jag en insändare som publiceras i de lokala tidningarna i dag. Den lyder så här och handlar om det mest värdefulla vi har: rösträtten. Ha en fin arbetsvecka!

Se styrkan i demokratin

Under den gångna våren och sommaren har mitt uppdrag, på Ålands vägnar, varit att sköta presidentskapet för BSPC (Östersjökonferensen) vilket för första gången förärats Åland. Detta har medfört ett stort antal resor och möten på skilda orter med politiska beslutsfattare och påverkare. Platserna har varierat mellan Stockholm, Helsingfors, Koli, St Petersburg, Moskva, Bryssel, Mariehamn, Tirana och så vidare.

På varje ställe har parlamentariker träffats och diskuterat gemensamma utmaningar och möjligheter i den demokratiska vardagen. Varenda gång har jag lyft fram vårt eget Åland som ett friskt, levande och sprattlande exempel på demokrati när den är som bäst. Åland utgör ett föredöme genom att visa hur små enheter skapar en stark helhet.

Detta har jag haft förmånen att lyfta inte bara hos de redan frälsta, alltså de västerländska demokratier som utgör basen för Östersjökonferensen som kommer till Åland den 26 augusti. Jag har berättat om vår självstyrelse för den ryska dumans allra högsta ledning, för talmän från Israel, Kenya, Syrien, Quatar, Mongoliet, Armenien, Burundi, Indonesien, Sydafrika, Nigeria, Belarus, Azerbajdzjan och fler där inflytande går ut på att man ska hålla sig till centralmaktens påbud. De har lyssnat fascinerat och, ofta, även insett vikten av medbestämmande. Allt fler begriper nämligen att demokratiska länder med tydliga institutioner är mer framgångsrika än andra. Delaktighet i processer bygger modiga och trygga medborgare. Genom att skapa tillsammanskap inkluderar vi fler hellre än färre och då blir resultatet bättre.

Mot den här bakgrunden ter sig den tvingande kommunreform som i dag förbereds på Åland mycket underlig. Landskapsregeringen vill med hjälp av en svag majoritet driva igenom tvångslagstiftning och krympa den demokrati som skapat ett starkt landskap och grundmurad delaktighet. Resultatet blir, om planerna blir verklighet, att färre bestämmer och att servicen centraliseras.
Jag rekommenderar varmt juninumret av The Economist där den över allt skuggande frågan lyder: ”Är demokratin på väg att dö”? Bakgrunden är Brexit, Trump, Putin, Erdogan och andra fenomen och ledare som hävdar att världen är antingen svart eller vit och att våra medmänniskor är med oss eller mot oss, aldrig mittemellan. Det som händer i kölvattnet av denna polariserade diskussion är en nedmontering av demokratin.

Att färre ska bestämma över fler är en socialistisk dröm som andas likriktning och inte alls rimmar med Rule of Law, rättssamhällets grund. Effekten blir, vilket bevisas av otaliga utredningar och verkligheten i Finland, Estland, Gotland, Rhodos och så vidare, att service centraliseras och livet går lite långsammare – åtminstone utanför centralorten.

Snart är det dags för det liggande lagförslaget om kommunreformen att utskottsbehandlas i Ålands lagting. Inför den behandlingen hoppas jag samtliga ledamöter tar sig en funderare på vad demokrati egentligen handlar om och varför den måste försvaras sju dagar i veckan. Är det verkligen politiskt ändamålsenligt att tvinga fram sammanslagningar? Är detta att betrakta som en ansvarsfull dialog med medborgarna? Är inte själva målet med all form av samhällsbygge att inspirera folk att ta ansvar – gör man det genom att med närmast pubertal envishet slå fast att alla andra har fel?

Jag hoppas, för hela Ålands skull, att regeringsblocket släpper taget om prestigen och inser vikten av att motivera folk och kommuner till frivillig förändring. Kommunerna utgör demokratiska institutioner och sådana är inte bara viktiga utan nödvändiga för att upprätthålla rättssamhällets principer. En regering och ett lagting borde ägna all sin vikt åt att försvara och förstärka demokratin, inte förminska den.

Jörgen Pettersson (C)
Lagtingsledamot

BSPC-bas på besök i Moskva och den ryska duman. Stilenligt utrustad med den åländska flaggan i kostymslaget.

BSPC mötte den ryska duman. Vi till vänster.

Jag gav ordförande Volodin en historik över Bomarsund och storyn i det korta formatet.

Och som efter alla civiliserade möten skakar man tass efteråt. 

Valentina är en veteran i BSPC-sammanhang och en tungviktare i den ryska politikens toppskikt.

Detta var ett möte som jag tror jag aldrig glömmer. Känslan att befinns sig i dumans högkvarter var väldigt speciell.

Ordförande Volodin hör till Putins inre kärna.

Den här grabben är mest känd för att prata engelska med tydlig Finströmsbrytning.

100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en nov...