Lyckat möte i curlinghallen

Wow! Jag upphör aldrig att bli inspirerad av den gedigna kunskap i samhällsbygge som finns runtom på Åland. I går kväll bjöd vi in eckeröborna till Ålands curlingcenter för att prata nutid och framtid och lite dåtid. Curlinghallens cafédel fylldes till sista stol och diskussionen gick varm från första stund till den sista. Blir också imponerad över åldersspannet bland deltagarna. Här fanns Charlie, två månader och Folke, åttiotre år och allt däremellan. (Texten fortsätter nedanför bilden.)

Mot Eckerö i samåkningens tidevarv. Veronica körde, jag läste kartan och fotograferade, Jenny i mitten hade fullt upp med att hålla ordning på Harry och Runar. En vanlig dag i Centern!
Mer om åsikterna från de som bor i Eckerö kan man läsa på Centerns hemsida. Själv inledde jag mötet ungefär så här:

Åländsk Center är en rörelse som i över fyrtio år tagit ansvar för och utvecklat Åland till ett nordiskt och europeiskt mönstersamhälle. Det fortsätter vi med.

Inom Centern tror vi på folks eget förnuft och individens rättigheter att forma sin egen vardag, vi tror på företagsamhet, vi tror på närdemokrati och vi är övertygade om att Åland har en ljus framtid om så många som möjligt får vara med och bestämma. Vi jobbar för hela Åland, för trygghet i vardagen och för jämställdhet på alla plan. Vi arbetar för att folks idéer ska få växa och vi glömmer aldrig de svagaste i samhället. Vi tror på decentralisering där människor får likvärdig service, oberoende var de bor. Åland är ett unikt samhälle som skapat och skapar förutsättningar för företag och människor.

Detta kan låta som självklarheter, vi vill alla ha det lite bättre. Ändå råder i dag alldeles för stor osäkerhet över hela Åland till följd av oklara direktiv från Ålands landskapsregering. Att Hela Åland ska fortsätta leva är inte längre någon självklarhet. I dagens regering lever och frodas en socialistisk dröm att det är bättre med färre som bestämmer. Att de så kallade borgerliga partierna står bakom detta är för oss i Centern helt obegripligt. Och det står i strid med deras egna valprogram.

Vi ser bekymrat på den tvingande kommunreform som avdemokratiserar våra lokala självstyrelser och tvingar samman administration, skolorna samt barn- och äldreomsorgen till större enheter. Det går stick i stäv med Centerns värderingar. Vi menar att självstyrelse är bra. Självstyrelse får såväl människor som samhällen att växa och ta eget ansvar. Lika lite som vi vill att Helsingfors ska blanda sig i hur Åland styrs vill vi att Åland ska blanda sig i hur kommunerna styrs.

Detta betyder inte att Centern är emot reformer. Vi har genomfört många men alltid tillsammans med inblandade parter. Ledarskap betyder att man ska inspirera till åtgärder, mer med morot än med piska. För att det ska lyckas måste ledarskapet vara tydligt och entusiasmerande, inte fluffigt och fyllt av motsägelser.

Hade Centern suttit vid makten hade vi till exempel aldrig släppt iväg ofärdiga, slarviga och dåligt underbyggda lagstiftningar som till exempel kommunal rösträtt för 16-åringar och förslaget att göra hela Ålands räddningsmyndighet till en angelägenhet bara för Mariehamn. Det är av yttersta vikt att framställningar från Ålands lagting ska präglas av seriositet och väl avvägda argument. Inte lynnighet och bristande underlag, det förlorar vi alla på.

Eckerö är ett bra exempel på entreprenörskap och en vilja att testa även det som från början tycks tufft. I denna kommun tillverkar ni diesel av fisk, ni har en av världens modernaste fiskodlingsanläggningar på plats, här finns Finlands främsta curlinganläggning, en idrottshall som skapar topplag i en mängd olika sporter. Ni var och är föregångare inom turismen och ni skapar förutsättningar för företagare att bygga anläggningar för både små och stora barn, jag tänker på Ålands jakt- och fiskemuseum, viltsafarin, Smart Park och Eckerö Golf. I det här sammanhanget vill jag också lyfta ett av alla de dussintal Bed & Breakfast-anläggningar som finns i Eckerö, Bjornhofvda Gård i just Björnhuvud. Där har man personaliserat, pysslat och skapat ett varumärke som kanske inte syns i vardagen men som skapat ett rykte som når över hela världen och därför utgör en inspiration för oss alla. Eller vad sägs om en sådan har recension från en alldeles vanlig rikssvensk gäst:

”Av tidigare omdömen blev det här ett lätt val! Förväntningarna blir höga och kraven stora! Att få hamna på en sån här gård första kvällen sätter också hög press på resten av Åland! Från början till slut var allting perfekt, mysigt, underbart, behagligt, gott, skönt och extremt avkopplande! Vistelsen varade endast en natt så vi kommer garanterat att återvända och stanna bra mycket längre nästa gång!”
På det viset skapar vi återvändande besökare och på sikt en längre säsong. Ord gör skillnad och storytelling lockar nya besökare.

Allt har inte alltid lyckats ens i Eckerö för sådant är livet, ibland faller vi alla men då är tricket att så snabbt som möjligt resa sig igen. Framgång kommer inte automatiskt utan uppstår genom att försöka och försöka på nytt.

Det går inte att prata om Eckerö utan att nämna mannen som ”älskade och slog ihjäl med samma varma själ”. Det var general Kulneff som i Fänrik Ståls sägner jagade Ålands dåvarande befälhavare von Döbeln över isen från Eckerö till Grisslehamn. Året var 1809 och bland annat det slaget bidrog till att Åland övergick i rysk ägo från att dittills varit svenskt. Resultatet av det blev bland annat det pampiga post- och tullhuset samt Bomarsunds fästning och hjältesagor som fortfarande är oberättade. Dessa borde vi lyfta fram ännu tydligare för att inte minst locka besökare till vår ö. Jag tycker det vore oerhört coolt om Eckerö inför det stundande 210 årsjubileet kunde använda de dramatiska berättelserna om Kulneff och von Döbeln i sin strävan att skapa ett intressant besöksmål. Jag ser på kommunens hemsida ett embryo till detta, där finns gott om exempel från vår gemensamma historia och där finns många exempel på den företagsamhet som Eckerö präglas av.

Centern är redo att när som helst ta ansvar för hela Åland. Vi erbjuder erfarenhet och nyfikenhet samtidigt. Vi utövar inte ledarskap som exkluderar de berörda. Vi tror att inkludering är bättre och vi menar att det kommunala självstyret som skapat den åländska välfärden är lika viktigt som det åländska självstyret gentemot Finland.

Med dessa ord sagt tycker jag vi fortsätter diskussionen. Hur vill ni att Eckerö ska fortsätta framåt? Är den föreslagna kommunreformen bra? Vilka möjligheter ser ni i framtiden? Och så vidare.


Veronica och undertecknad. Den med de rosa tofflorna är jag.

Veronica, Carina och Janke hade det mysigt vid kaffebordet.

Nästa helg är det stortävling på Vianor curlingcenter. För första gången någonsin når en World Curling Tour-tävling Finland och då är platsen Åland!

Både intresse och engagemang är stort när det gäller hur Eckerö ska hantera sin framtid.

Cafédelen i Vianor Curlingcenter är som gjort för möten. Öppet och vackert och god akustik!

Här finns gott om samhällsbyggare.

Från mötesrummet har man också utsikt ut över isen där mästarcurlarna ska göra upp nästa helg.

Kommentarer

Populära inlägg