En budget med helomvändning

I dag presenterades budgeten för Åland 2018. Vill man se vad som sades kan man göra det här. Själva luntan finns att läsa här och speglar hur den sittande landskapsregeringen efter sin bästa förmåga vill leda Åland framåt.

Det är självklart lite för tidigt att göra den djuplodande analysen av arbetet (och den debatten ska föras i lagtinget) men på ett alldeles övergripande plan tycker jag man kan slå fast några övergripande punkter:

• LR föreslår ett allmänt avdrag om 100 euro från kommunalskatten som kostar totalt 1,3 miljoner euro. Det är bra men hade varit mer precist och viktigt om det riktat sig till ensamförsörjare vilket vi föreslagit.

 LR gör en viktig och bra u-sväng när det gäller att söka extra anslag för infrastrukturella satsningar. Detta försökte Centern göra för tre år sedan men stoppades av Lib och MSÅ. Synd. Vi har förlorat tre år på detta.

 Bra att man lyssnat på oss kring behovet av extra tjänster för polisen.

 Olyckligt med ytterligare en kommunplan som aviserats för nästa år, kaoset bara tilltar.

 Mycket synd att man inte tar större ansvar för genomförandet av KST, det skulle vara winwinwin för alla; kommuner, LR och, viktigast, medborgarna, särskilt de allra svagaste.

• LR vill att Åland ska växa på ”naturens villkor” samtidigt som man förbereder det största naturingreppet (västra Föglö) i modern tid. Detta har även Ålands natur och miljö protesterat mot.

• LR se ett samhälle som ”breddas demokratiskt” samtidigt som man kör över den kommunala demokratin.

• Det talas om jämställdhet samtidigt som aviserade inbesparingar slår klart hårdast mot kvinnorna.


Alltså sammantaget mer ner än upp, enligt min enkla mening.

”It’s the Economy, stupid.” Bill Clinton.

Kommentarer

Populära inlägg