Raka besked från Centern

På Åland pågår just nu en avdemokratisering av den vardag som byggt ett fantastiskt landskap med uppfinningsrika och framgångsrika företag och ålänningar. Detta trots att den ekonomiska vetenskapen avråder, denna utredning som sågar effekterna av kommunsammanslagningar blev offentlig i natt.

Vi har en landskapsregering som ägnar sig åt att sänka rösträttsåldern, centralisera samhällsservice och i övrigt styra genom ukaser och order hellre än samarbete och dialog. Därför skrev jag en insändare som svar på ett konstigt inlägg från lantrådet Katrin Sjögren:

I en underlig insändare hävdar lantrådet Katrin Sjögren (Lib) att det är Centern som skapar klyftor mellan skärgård, landsbygd och stad. Det är i bästa fall en missuppfattning men mer troligt ett utslag av dåligt samvete och ömma tår hos skribenten.

Centern har i över 40 år arbetat för att hela Åland ska leva och därför protesterar vi när den nuvarande landskapsregeringen med hjälp av hot och illa beredda lagförslag skapar kaos och osäkerhet i ålänningarnas vardag.

Det är landskapsregeringen som lagt förslaget om ett nytt landskapsandelssystem som tar från de fattigaste och ger till de rika. Det kan inte vara rimligt att kommuner som Föglö, Geta, Lumparland och så vidare förlorar sina möjligheter att sköta sig själva och sina medborgare medan Mariehamn vinner. Så fungerar inte regionalpolitik enligt Centerns uppfattning.

Det är också landskapsregeringen som plockar bort fyra miljoner euro från kommunernas finansiering vilket betyder minst 85 heltidstjänster inom grundskolan samt barn- och äldreomsorgen där kvinnor utgör de flesta av de anställda. Var finns jämställdhetssynen? Till råga på detta har landskapsregeringen lagt ett antal förslag om kommunindelning utan att i nämnvärd grad ha förankrat arbetet hos de berörda. Landskapsregeringen arbetar alltså aktivt för att centralisera service och skapa större enheter, allt annat är bara dimridåer. Den förda politiken gör det därmed omöjligt för kommunerna att planera ens för nästa år vilket skapar osäkerhet och villrådighet.

Landskapsregeringen handskas med våra egna självstyrda kommuner lika styvmoderligt och ignorant som Finland i flera avseenden hanterar landskapet Åland.

I motsats till landskapsregeringen vill Centern skapa möjligheter för ålänningar att leva och starta företag där de själva vill, inte där det bäst passar in i någon slags socialistisk drömvärld där färre bestämmer och centralorten styr. Vår uppfattning är att hela Åland ska leva och att närdemokrati är bra. Vi tar mot bakgrund av vår historia på oss ansvaret för att det bor folk på i stort sett varje holme av betydelse i hela den åländska skärgården och i de flesta knutar av vår landsbygd. Detta gör Åland konkurrenskraftigt och intressant och det är vi stolta över.

Mot den här bakgrunden tycker vi det vore klokt att frysa den planerade omläggningen och neddragningen av landskapsandelssystemet. Ge kommunerna realistiska möjligheter att planera för den närservice som gör Åland unikt.

I sammanhanget vill vi också lyfta fram det faktum att Ålands relationer med Finland aldrig varit i sämre skick än i dag. Mot den bakgrunden vore det viktigt med kompromisser och gemensamma lösningar på hemmaplan hellre än den nu aktuella konfrontations- och diktatpolitik som råder från landskapsregeringens sida.

Åländsk Centers lagtingsgrupp
Åländsk Center rf


Detta är lånat från Lindström som sammanfattar tingens ordning enligt sittande landskapsregering.

Kommentarer

Populära inlägg