Centern besökte Föglö

Föglö är skärgårdskommunen där företagsamheten blomstrar. Här pratas fjorton språk till följd av arbetskraftsinvandring till fiskindustrin som är kommunens i särklass största arbetsgivare. Föglö förser en hygglig del av hela Finland med hälsosam fisk.

För att detta ska kunna ske måste transporterna från Föglö till omvärlden vara täta och förutsägbara. Här är vardagen inte riktigt perfekt. Neddragningarna i skärgårdstrafiken och chockhöjning av årskorten har satt sordin på stämningen och gjort företagandet svårare. Det är ju inte bara fiskindustrin som drabbas utan också väldigt många småföretagare vars vardag blivit rejält mycket dyrare.

Det är också ett faktum att Skarven, i sig ett fantastiskt fartyg!, borde köras oftare. Det finns starka och välmotiverade önskemål om fler turer, särskilt kvällstid.

De allra flesta aktiviteter för särskilt barn och unga ordnas på fasta Åland men är inte alltid tillgängliga för föglöborna. Det borde man se över, det verkar underligt att kvällsturerna går bara några få dagar och inte alla. Det blir utomordentligt konstigt om man genomför kraftiga höjningar på årskortet samtidigt som servicen försämras.
Föglö är sannolikt Ålands mest internationaliserade kommun, per capita. Av skolans 46 elever är 20 procent nya föglöbor. I kommunen med cirka 550 bofasta talas 14 språk vilket är både en utmaning och en möjlighet.

Andra områden som uppfattas som särskilt besvärliga just nu är det faktum att den sista banken lämnar bygden på fredag då Andelsbanken stänger sitt lokalkontor. Tidigare har även Ålandsbanken gjort samma sak. Befolkningen upplever det också som otryggt att polisens tillgänglighet är begränsad och överlag att skärgården ”faller mellan stolarna” då besluten fattas i Mariehamn. Uppfattningen är att skärgården behandlas av Ålands landskapsregering som landskapet Åland behandlas av Finland.

När det gäller den aviserade kommunreformen var det omöjligt att inte begripa budskapet från föglöborna. Kommunerna ska vara kvar, det skapar identitet, arbetsplatser, trygghet, demokrati, närhet och mycket mer.

Det står väldigt klart efter våra resor runtom på Åland att närservicen ska skötas av kommunerna. Det skapar mänsklig närhet vilket är värdefullt för alla. Kommunerna är dessutom ett socialt kitt som håller samman samhället, engagerar medborgarna och gör att även små enheter kan leverera stora resultat. Genom att skära ner antalet kommuner blir den ofrånkomliga effekten att servicen centraliseras. Det vill man alldeles särskilt inte i skärgården.
Centerns kommunrunda fortsätter på söndag då vi åker till Vårdö och bjuder på fika i skolans gamla matsal mellan 14 och 16. Välkomna!
Åländsk Center åker runt till de åländska kommunerna för att på plats bekanta sig med vardagen på hela Åland. I söndags var turen kommen till Föglö där ordförande Jörgen Pettersson berättade om partiets syn på framtiden för hela Åland i allmänhet och skärgården i synnerhet. (Foto: Jenny Schuhmeister)

Kommentarer

Populära inlägg