Centern vill samla hela Åland

Det har blivit dags att skapa en demokratisk allians för hela Ålands bästa. Den aktuella kommunreformen splittrar ålänningarna.
Åländsk Center höll på tisdagskvällen ett välbesökt stormöte kring det nu aktuella meddelandet om kommunreform som ska debatteras i Ålands lagting på onsdagen och som redan skapat osäkerhet över stora delar i självstyrelsen.

Ålänningar från de flesta kommuner deltog och är överens om att det liggande förslaget är fel väg att gå för att skapa ett bättre Åland. Tidtabellen och genomförandet andas panik som bäddar för illa genomtänkta beslut vilket Åland inte har råd med. Landskapsregeringen står i beråd att göra ett historiskt misstag med den aviserade tvångssammanslagningen.
Tvångssammanslagningar är antidemokratiskt och färre kommuner gör Åland lite mindre levande och lite mindre spännande. För Centerns vidkommande är det viktigt att skapa förutsättningar för hela Åland, inte bara centralorterna. Det nu liggande förslaget är ett direkt misstroende mot den småskalighet och närservice som skapat välståndet på Åland.

Vår uppfattning är att landskapsregeringens meddelande splittrar ålänningarna och försvagar självstyrelsen i en tid när samarbete vore värdefullt för hela självstyrelsens bästa.

Centern är för demokratiskt förankrad förändring. C har tillsammans med andra och huvudsakligen borgerliga krafter förändrat hela Åland under de senaste fyrtio åren. Därför är vår sysselsättning hög och välstånd gott. Centern tror på medborgarnas egen kraft medan det nu aktuella meddelandet präglas av socialism och centralisering och omyndigförklarande.

Centern har det största förtroende för de förtroendevalda och tjänstemännen i kommunerna att skapa lönsamma samarbeten inom olika områden; socialväsendet, administration, tekniska frågor och så vidare. Vi uppmuntrar naturliga och självvalda samgåenden på samma sätt som ålänningarna alltid byggt självstyrelsen. Vi reformerar gärna tillsammans med de medborgare som berörs.

Centern har upplevt ett brett stöd från alla andra partier från hela Åland i denna fråga och vill understryka att vi ser detta som en början till ett demokratiskt alliansarbete mer än partipolitik. Vi menar att det handlar om självstyrelse på alla nivåer.

Ålands lagting i går kväll präglades av entusiasm och kämpaanda och tron på ålänningarnas egen förmåga att forma sin framtid.

Kommentarer

Populära inlägg