Ska staden sköta Föglö?

Satt tillsammans med många andra och lyssnade till internationella konsultfirman PwC (en av världens fyra största!) i går som kom fram till förslaget att Åland i fortsättningen ska delas upp i fyra olika kommuner. Det lär grubblas mycket framöver så jag nöjer mig med att ställa frågan vad man på Föglö egentligen tror att ska hända då man ingår i samma enhet som Mariehamn, Lumparland och Lemland?

Fast konsulter vore ju inte konsulter om de inte visste sådant vi andra inte vet. Till exempel slog de fast att det ju faktiskt finns en fast förbindelse mellan Lumparland och Föglö vilket till exempel helt har gått mig förbi! :-)

Alla som såg stadsfullmäktige i går kväll kan nog dessutom bli tveksamma i det kloka i förslaget. Mariehamn har ju hittills haft svårt att hantera Lilla holmen och ska nu i sann demokratisk ordning ta sig an hela Föglö!

Jag tror mig dessutom veta att man på till exempel Kökar, Sottunga och Vårdö ställer sig extremt skeptiska till planerna på att förlora rätten till att avgöra sin egen vardag vilket självstyrelse sist och slutligen handlar om.

Det stundar intressanta tider.
Så här såg det ungefär ut när den nya kommunkartan på Åland ritades upp. Blir den verklighet har vi devalverat vår egen demokrati på ett sätt som saknar motstycke.
Med anledning av denna planerade avdemokratisering skrev jag en insändare riktad mot liberalerna på Åland som har möte om kommunreformen precis i kväll:

Vill Lib att färre ska bestämma?
I kväll ska Liberalerna på Åland diskutera den aktuella kommunreformen som går ut på att avdemokratisera de åländska kommunerna genom lagstiftning. Mot den bakgrunden vore det viktigt med raka besked då vår uppfattning är att Lib över tid gjort anspråk på att vara hela Ålands parti.

1. Är Lib redo att köra över den kommunala självstyrelsen och lagstifta om kommunsammanslagningar?

2. Hur kan Lib garantera närservicen när beslutsfattandet flyttar från lokalsamhället till någon annan plats?

3. Var menar Lib att besparingarna ska uppstå till följd av centraliseringen om inte grundskolorna ska röras?

4. Hur avser Lib garantera närservicen i framtiden efter en kommunreform?

5. På vilket sätt vill Lib arbeta för att det lokala engagemanget kvarstår efter en kommunreform?

Om man håller fast vid den inslagna linjen att med tvingande lag, i strid med folkviljan bland de allra flesta kommuner, förändra den åländska kommunstrukturen vill vi redan nu flagga för att göra den aktuella reformen till en valfråga för hela Åland i nästa lagtings- och kommunalval. Åländsk Centers mening är att folkviljan ska avgöra den egna vardagen.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson

Kommentarer

Populära inlägg