Demokratin måste vårdas

Det är en världsomspännande utmaning att vårda demokratin. I dag finns färre demokratiska stater än för tio år sedan vilket stämmer till eftertanke. Brexit var i allt väsentligt en reaktion på att allt fler människor känner sig allt mindre betydelsefulla och därför vill gå sin egen väg.
Donald Trump blev USAs president för att den ”vanliga” amerikanaren ledsnat på etablissemanget. Detta kan vara början på en, i mitt tycke, olycklig utveckling över hela världen. I år röstar till exempel Holland, Frankrike och Tyskland vilket ytterligare kan röra om i den vardag vi lever.
Olle Wästberg intervjuas i Realtid om just detta. Läs det och begrunda.
Mot den här bakgrunden tycker jag det är underligt att man bedriver en avdemokratiseringsprocess på Åland. Ålands landskapsregering vill göra en, fyra eller sju kommuner av de sexton vi har i dag. I praktiken betyder det att färre får vara med och bestämma om sin vardag.

Vid senaste valet på Åland ställde hela 554 kandidater upp i de kommunala valen. 208 av dem kom in i något fullmäktige och får därmed vara med och besluta om skolor, barndagsvård, äldreomsorg och mycket mer. Det är riktig demokrati för mig och Centern.

Skälet till att man nu vill göra Åland mindre demokratiskt är av finansiell karaktär. Man vill spara pengar och avser göra det genom att stänga små skolor och/eller daghem och bygga större. Eller genom att centralisera service. Där finns de stora kostnaderna.
Man kan också spara genom att ha fyra kommunkontor istället för sexton men där finns egentligen inga stora summor.

Att säga att all service blir som den är i dag när vi har fyra kommuner är inte sant. Urbanisering föder nämligen sig själv och ”tvingar” folk att röra sig mot centralorten där alla andra finns.
Detta tycker många är helt okej men det tycker inte jag. Jag menar att Åland är intressantare om vi kan göra det möjligt att bo även på andra platser än centralt.

Mot den här bakgrunden tror jag det är kontraproduktivt att lägga ner och avdemokratisera våra kommuner; det är trots allt de som skapar världens bästa vardag. OM kommuner själva vill gå samman är det bra, då har demokratin fungerat. Eller så ska man uppmuntra till andra former av utvidgade samarbeten.

Att som nu tvinga samman kommuner utan folkligt stöd kommer bara att ställa till besvär och skapa konflikter; helt i onödan.

Demokrati betyder att alla ska vara med och bestämma.

Kommentarer

Populära inlägg