Välkommen på fika till Sund!

Hej alla Sundsbor!

Centern är hela Ålands parti och vi vill att varenda knut ska vara levande i vårt lilla landskap. Vi är stolta över att så i det närmaste är fallet. Genom att aktivt arbeta för decentralisering av samhällsservice har Centern i mer än fyrtio år gjort det möjligt att bo på hela Åland.

Genom att åka runt till de åländska kommunerna och på plats mött invånarna har vi hittat ett starkt stöd bland folk att vilja sköta sig själva. För Centern är självstyrelse viktigt på alla plan, landskapets och kommunernas. Vi menar att samhällsbygge är bäst då det inkluderar de som berörs, alltså medborgarna.

I dag är turen kommen till Sund och legendariska Knallens Café och Minilivs som utgör navet i kommunen med omnejd. Här möts folk varje dag och ser till att alla blir hörda och sedda.

Där ska det i kväll diskuteras kommunsammanslagningar, landskapsandelar och (förhoppningsvis) även annat. Sund är en kornbod för historiker. Bomarsund och allt som hände där är fortfarande inte tillräckligt bra berättat. Kastelholm utgjorde i tiderna svenskt territorium där planerna för dagens konungadöme skissades upp. Historiebrunnen är bottenlös och borde enligt min enkla mening användas ännu tydligare i marknadsföringen av Sund och resten av Åland.

Knallen i Sund är platsen för Centerns kommunrunda i kväll onsdag kl 18.30. Välkomna!

Kommentarer

Populära inlägg