Entusiasm på Brändö

Vi fyllde genuina Trixies (som för några år sedan för övrigt tjänstgjorde som BB!) till bristningsgränsen i går då Brändö var målet för Centerns kommunrundor. Vi pratade, skrattade och analyserade både dåtid och framtid under tre intensiva timmar som kändes som mycket kortare. Det är omöjligt att inte bli inspirerad och imponerad av det driv som präglar kommunen. Brändö sjuder av en obändighet och vilja att sköta sin egen självstyrelse. Här finns entreprenörer, inflyttade, engagerade kommunpolitiker och en nyfikenhet på vad morgondagen bär med sig.

Visst finns det utmaningar, det gör det överallt, men det är alltid viktigare att se möjligheterna än problemen.

Fast just nu är detta inte så enkelt. Upprördheten är stor över den upplevda dagspolitiken som upplevs som skärgårdsfientlig. Det är lätt att hålla med. Den färska tidtabellen på Töftöfärjan gör resandet svårare och trafikriskerna större. Landskapsregeringen lägger med detta en blöt filt över den norra skärgården och bromsar in istället för att gasa.

Till detta kan läggas den föreslagna tvångssammanslagningen av kommunerna Brändö och Kumlinge vilket brändöborna inte ger mycket för. Den församlingsfusion som gjordes för ganska länge sedan mellan just Kumlinge och Brändö har inte gett mersmak, tvärtom. Engagemanget och talkoandan försvann och samma sak tror man sker vid en tvångssammanslagningen med Kumlinge. Eller tror och tror... Man är, försiktigt uttryckt, väldigt övertygade om det.

Det är omöjligt att sammanfatta allt som sades men några spaningar vill jag bjuda på:

Nu är namninsamlingen om en folkomröstning om Brändös framtid i gång. Listan finns på Trixies.

Kritiken mot den slopade hälsovårdsberedskapen är alltjämt stark. I dag ställer hälsovårdaren upp gratis och svarar i telefon nattetid. Landskapet sparade 120.000 euro per år på att stänga skärgårdens trygghet nattetid. Undrar hur många manligt dominerade tjänsteinnehavare som hade gått med på detta? Jag hävdar alltjämt att landskapsregeringen aktivt motarbetar kvinnors rätt till jämställda löner.

Man är väldigt oroade över vikande befolkningsunderlag.

Allt stödjer en utbyggnad av en hamn på östra Föglö för trafiken från Kökar och Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö. Man är väldigt tveksamma till en jättebro på västra Föglö med hjälp av lånade pengar. Vill man verkligen göra Åland större skulle pengarna vara klokare att spendera på en bro över Prästösund.

Förslaget till nytt landskapsandelssystem möts av skepsis från Brändö. Det ter sig som utomordentligt underligt att starka Mariehamn ska stärkas medan övriga ska försvagas.


Alfågeln, connecting people.

Knipan, det andra benet i trafiken.

Brändö!

Veronica Thörnroos förklarar entusiastiskt positionerna i olika frågor.

Några intresserade brändöbor.

Grunden för Centern är decentralisering och självstyrelse. Vi vill att beslut ska fattas nära människan och vi ser gärna reformer om kommunerna själva vill det.

Kommentarer

Populära inlägg