Så ska Åland forma EU

Det ska väl sägas direkt. Åländsk Center kan kanske inte på egen hand förändra allas vårt Europa. Knappast heller hela lagtinget. Det vore förmätet att ens tänka. Men vi kan vara med och försöka. För det är alltid bättre att skicka någon än ingen, som amerikanarna brukar säga. Det här pressmeddelandet skickade jag i går ut. Nu kör vi.
CENTERN MED I EUROPEISKT TOPP-PARTI
Åländsk Center har ansökt om observatörsstatus i Europaparlamentets tredje största parti, ALDE (tidigare ELDR). Lagtingsledamoten och ordföranden i lagtingets finans- och näringsutskott Jörgen Pettersson deltog från torsdag till lördag i ALDE:s stora kongress i Dublin, Irland. ALDE är ett mittenparti med en borgerligt liberal syn på samhällsfrågor. Under kongressen diskuterades en mängd olika frågor med energipolitik som den viktigaste. 
Det står fullständigt klart att den enskilt största utmaningen som väntar EU och den övriga världen handlar om framtidens energikällor. Allt fler människor på jorden vill ha det allt bekvämare vilket världens naturtillgångar inte klarar av om man fortsätter som hittills. Jordens nationer gör allt i sin makt för att säkra upp de oljeresurser och fossila bränslen som återstår vilket får till följd att priserna dels drivs upp och dels är omöjliga att förutse. Det är alltså viktigare än någonsin att vikta om energiberoendet från de fossila bränslen som på sikt, med hundraprocentig säkerhet, ödelägger jordens klimat till grön energi i alla dess former. Utvecklingen har det senaste decenniet gått kraftigt framåt, grön energi är i dag en av världens allra mest lönsamma affärsmodeller. Exempelvis säljer Irland i dag elström från sina vindkraftsparker till England via en elkabel som dragits mellan länderna.
– En omställning till grön och förnyelsebar energi är viktigare än allting annat. Europa måste bli kvitt beroendet av rysk olja och gas. I det finns mycket pengar att hämta för den som håller sig framme, sade ALDE:s ordförande, europaparlamentsledamoten Sir Graham Watson från England, i sitt linjetal till kongressen. 
Det finns fler utmaningar för både EU och Åland. Den finansiella krisen som sveper över Europa stannar inte där. Den når också Åland då tillväxten i Europa krymper och köpkraften till följd av arbetslöshet avtar. EU-kommissionären Olli Rehn som också hör till ALDE-gruppen slog förra veckan fast att tillväxten i hela EU-området stannar på minimala 0,1 procent. Sex länder genomgår recession vilket är nationalekonomiskt förödande och ett tillstånd som kan spridas om det inte hanteras. 
Åländsk Center anser att Europa behöver Åland lika mycket som Åland behöver Europa och vill därför vara med så tidigt som möjligt i beslutskedjan. I praktiken är det idéerna som uppstår i det dagliga ALDE-arbetet och på kongresserna som sedan når EU-parlamentet och EU-kommissionen och, till sist, Finland och Åland. 
– Det är människor bakom alla beslut och därför finns det ett värde i att vara med då de första planerna skisseras upp. Ju tidigare man är med i händelsekedjan, desto större är möjligheten att åstadkomma förändringar som kan komma även Åland till nytta, säger Jörgen Pettersson. 
En tredje utmaning för ALDE och resten av Europa är att hantera den växande populism som dyker upp på sina håll. När tiderna är svåra är det viktigare än någonsin att stå fast vid en linje och uppmuntra till initiativ och entreprenörskap som skapar arbete och sätter fokus på framtiden. Trots alla dessa utmaningar får man aldrig glömma att från politiskt håll driva på, uppmuntra och entusiasmera alla de medborgare i hela Europa som de facto gör arbetet. Att fjärma sig från omvärlden och tro man är sig själv närmast är ingen framtid. 
– ALDE och Centern delar synen på tillvaron och tron på människans förmåga att ta sig an och klara av utmaningar. Att vara med även på det europeiska planet ger Centern förstahandsinformation kring de stora strategierna och personliga kontakter till en lång rad beslutsfattare på högsta europeiska nivå. Och detta gagnar inte bara oss, jag är övertygad om att ålänningarnas förmåga, kunskaper och kompetens är till stor nytta även för det övriga Europa, säger Jörgen Pettersson.
Innan Åländsk Center får status som observatör och därmed tillgång till samtliga de möten som ALDE ordnar ska dess generalsekretariat besöka Åland och göra en utvärdering av partiet. Beslut väntas vid en kongress i Kroatien i maj nästa år. Förutom en stor mängd europeiska partier är även Svenska Folkpartiet och Centern med från finländsk sida samt Folkpartiet och Centern från svensk sida. Det nordiska samarbetet är tätt och Åländsk Centers beslut att ansluta till partiet väcktes av applåder.
ALDE i korthet
Antal medlemspartier: Fler än 50.
Antal Europaparlamentariker: 76.
EU-kommissionärer: Olli Rehn, Cecilia Malmström samt sex till.
Statsministrar: Andrus Ansip (Estland) och Mark Rutte (Holland).

Mer information: www.eldr.eu.
Ordförande Sir Graham Watson tar emot Åländsk Centers ansökan om observatörsstatus i ALDE, Europas just nu tredje största parti, av lagtingsledamoten Jörgen Pettersson. Sir Watson har i tidigare sammanhang besökt Åland och är insatt i självstyrelsens mekanismer. ”Jag är glad för att ni vill vara med och sätta er prägel på det europeiska arbetet och jobba för liberalismen även på ett europeiskt plan”, säger Watson med adress till Åländsk Center. (Foto: Mats Löfström)

Kommentarer

Populära inlägg