Grönt ljus för skärgården

Planeringen av en ny hamn på östra Föglö fortsätter. Likaså arbetet på en bättre lösning för trafiken från västra Föglö till Svinö går vidare. Långsiktigt mål är dessutom en bro över till Vårdö från Prästö. Det är det tre viktigaste rekommendationerna i det betänkande som finans- och näringsutskottet enhälligt godkände i går.

Det handlar om kortruttsmeddelandet som lämnades av Ålands landskapsregering till Ålands lagting i fjol. Det var resultatet av ett gediget utredningsarbete under ledning av infrastrukturminister Veronica Thörnroos på jakt efter sådana lösningar som långsiktigt finansierar sig själva. De tre som jag nämnde i inledningen kan vara sådana.

Att ett meddelande utskottsbehandlas hör egentligen inte till vanligheterna men ändå valde lagtinget att be om finans- och näringsutskottets syn på regeringens planer. Meddelanden är just sådana till sin karaktär, en viljeyttring från regeringen.

Behandlingen i utskottet har varit intressant, samtliga skärgårdskommuner har hörts – men någon egentlig röd tråd är svår att hitta. Det råder många olika viljor kring vad som vore det bästa i framtiden. För min egen del är jag stärkt i uppfattningen att Vårdö och Föglö relativt sett inte har några större problem då avståndet till fasta Åland är så kort som det är. Sottunga brottas däremot med massor av utmaningar liksom Kökar och Kumlinge. I Brändö finns något tydligare möjligheter tack vare närheten till fasta Finland och Åboregionen.

Vad händer nu då? Kommer dessa tre föreslagna projekt att bli verklighet? Svaret är kanske. När det gäller östra Föglö tror jag vi inom några år får se en ny hamn. Därmed ska trafiken från Kökar och Sottunga ledas via Föglö och vidare till fasta Åland. Västra Föglö är en hårdare nöt att knäcka och bron till Vårdö är inte alldeles enkel att räkna hem men kan vara värdefull för bilden av hela Åland. Hittills har planerna handlat om en rätt hög bro där sjöfarten kunde passera under, det vore emellertid skäl att även utreda en lägre bro och leda de få fartyg som går där någon annanstans.

Hela Ålands två viktigaste historier finns båda på norra Åland, i Sund och utgörs av Kastelholms slott samt Bomarsunds fästning. Därmed bildas en axel (faktiskt som gamla postvägen!) från Eckerö, genom Hammarland, Finström, Saltvik och Sund, vidare till Vårdö, Kumlinge och Brändö innan Finland tar vid. Det är en rutt som borde kunna göra skillnad även turistiskt.

Framtiden i skärgården är något som diskuterats orimligt mycket på Åland. Alla har åsikter och alla vet bäst. Kostnaderna har under tiden rusat i taket och har gått ut över andra viktiga infrastrukturella investeringar. Det är alltså dags att fatta beslut och sedan genomföra dem. Själv har jag lyft fram just skärgårdens utmaningar vid ett flertal tillfällen.

Några ord kring urbaniseringen.

Arbetet med en ny hamn på östra Föglö är redan i gång. Jag deltog i det första mötet!

Det kom ett mejl från Brändö.

Samtal med unga om skärgården.

Den lilla och sköra delen av vårt Åland.

Både hjärta och hjärna måste finnas med.

I dag ska det handla om förslaget till en ny självstyrelselag för Åland. Debatten kan man följa efter kl 13.00 på den här länken.
Alfågeln utgör ett av de fartyg som bokstavligen håller skärgården levande.
Nu finns om inte annat så i varje fall en början till förutsättningar för att även långsiktigt möta skärgårdens utmaningar! 


Kommentarer

Populära inlägg