Vikten av delegering

I går kväll höll Mariehamns stad något som kallas aftonskola för fullmäktiges medlemmar och ledande tjänstemän. Avsikten var att tydliggöra rollerna och delegeringsgraden bland stadens åttahundra anställda. Det gick väl sådär. Sossarna tycker fler ärenden borde till fullmäktige och övriga tycker i stora drag att fullmäktige ska dra upp linjerna för stadsstyrelsen, nämnderna och tjänstemännen. Själv är jag för det sistnämnda. En så stor organisation som Mariehamns stad måste ha en hierarki som är tydlig, annars slutar det med kaos.

Kontentan av diskussionen blev att den bara ett år gamla förvaltningsstadgan till vissa delar ska ses över. Det är jag inte riktigt för. Jag tycker ett år är alldeles för lite för att dra några slutsatser från. Några av de tjänstemän som var på plats pekade också i samma riktning. Vi är på rätt väg med det vi har men det tar lite tid att få alla bitar på plats.

Jaja, huvudsaken är att stadsstyrelse och nämnder och tjänstemän får arbeta i fred utan att en massa politiker med tydliga besserwissertendenser ska lägga sig i allt och göra arbetet svårare för de som ska göra det.

Redan Albert Einstein, salig i minne, funderade kring vad som händer med Mariehamns stad om vi inte lyckas med den nya förvaltningsstadgan.
I mitt anförande sade jag ungefär så här (sorry för att det blev långt men det är viktigt):
Herr ordförande och fullmäktigekolleger.

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan valet. Det är dagar, veckor, månader och år som på många sätt definierats av utspel, kritik och därmed en osäkerhet om vad som gäller inom Mariehamns stad. Det visar inte minst kvällens möte.

Så kan vi inte ha det.

Av det skälet har vi denna höst, vinter och vår ägnat en stor del av tiden åt organisations- och ledarskapsfrågor i form av foájesamtal, aftonskolor, informationsmöten och fullmäktigemöten istället för att ägna oss åt bygget av staden och servicen till stadsborna. Effekten av otydligt ledarskap blir alltid osäkerhet och ängslan. Det börjar bli dags att på allvar hantera dessa frågor som annars riskerar överskugga våra mål, ett bättre Mariehamn.

Vi har antagit en ny förvaltningsstadga, vi har fattat beslut om förhållandevis stora inbesparingar och vi har bestämt att målet är en ekonomiskt stabil stad. Vägen dit är inte enkel att hitta och vi når inte dit genom att ägna oss åt många gånger konstruerade konflikter. Vårt mål når vi bara om vi debatterar där vi ska debattera och samarbetar där vi ska samarbeta. Politik kan man bedriva på andra sätt än att lägga sig det operativa arbetet vilket vi till stor del delegerat till andra att sköta i och med den nya stadgan. Fullmäktige bestämmer men andra verkställer.

Jag vill i detta sammanhang påminna om de ledord som står att läsa i det budgetförslag för 2013 som detta stadsfullmäktige godkände i höstas. Där står ”Ekonomi i balans – nu och på lång sikt, Trygghet och arbetsglädje, Tillväxt och förnyelse”. Detta är viktigt för om vi inte lyckas med detta arbete måste vi höja skatterna för att klara servicen och ekonomin och det är något som i vart fall vi inom Mariehamnscentern i det längsta motsätter oss. Stadsborna är självklart bäst på att hantera sina egna pengar enligt eget förmenande. Vi ska inte beskatta befolkningen för att vi i denna förvaltning inte förmår rationalisera arbetet i tillräcklig omfattning.

Man kan hävda att orden i budgeten är bokstäver som illustrerar någon slags allmän plan för hur saker och ting ska skötas. Utan verklig betydelse. Vi tycker de förpliktigar varför jag upprepar dem.

”Ekonomi i balans – nu och på lång sikt” är något vi är skyldiga våra invånare och våra anställda. Att inte ständigt minnas dessa ord är att nullifiera sitt eget beslut vilket våra barn en dag tvingas betala. 
”Trygghet och arbetsglädje” är något vi är skyldiga varandra, våra anställda och stadsborna. Till detta är vi alla i denna sal skyldiga att bidra i handling, inte bara i ord.

”Tillväxt och förnyelse” är en självklarhet i ett civiliserat samhälle och något de allra flesta är överens om – även om vägen och metoderna kan skilja något.

Vi har utmaningar framför oss, svåra och verkliga utmaningar. Vår skuldbörda är mot bakgrund av de skattemedel som flyter in oroväckande hög. Till råga på det kommer staden också att drabbas av den stora skatteomläggning som staten Finland aviserade i fredags. Vi står dessutom inför investeringar i bland annat Övernäs skola. Allt detta gör att det inte på många år varit lika viktigt med ett tydligt ledarskap inom Mariehamns stad. Om någonsin.

Inom Mariehamnscentern är vi övertygade om att Mariehamns stad genom hårt arbete och tydligt ledarskap kan göra allt det vi kommit överens om tidigare. En god ekonomi skapar trygghet vilket leder till tillväxt.

Vi har en ny förvaltningsstadga som måste följas fram till dess vi har en annan. Det betyder väldigt enkelt uttryckt att stadsfullmäktige slår fast hur budgeten ska se ut, stadsstyrelsen har till sin uppgift att leda det operativa arbetet som stadsdirektören Edgar Vickström med stab ska utföra. Det är en enkel beslutskedja som borde vara omöjlig att missförstå. Ändå är den skör om ens minsta länk brister. Mariehamns stad är en stor organisation men ändå liten. Vi har ett ledarskap som är duktigt, drivet men i flera fall ganska nytt. Kombinationen en ny förvaltningsstadga, ny ledning och ny organisation är inte enkel att hantera. Lägg till detta politiker med extremt lång erfarenhet, hög svansföring och starka åsikter samt vana att föra även i detaljer så börjar det knaka i denna kedja. Detta måste vi undvika.

Stadens ledarskap börjar i denna sal. Här ska frågor diskuteras, idéer bytas och här ska omröstningen sedan ske. När den är klar är det egentligen alla ledamöters uppdrag att stödja det beslut som fattats. Samma sak händer i stadsstyrelsen. Där ska den dagliga driften nagelfaras och röstning äga rum. När den är klar ska arbetet fortsätta i stadsledningen och nämnderna. Det är demokratin i ett nötskal och något ledarskapet på precis alla nivåer förtjänar och förädlas av. De stora linjerna dras i fullmäktige, det operativa arbetet leds av stadsstyrelsen och i nämnderna. Det är det som är representativ demokrati, något som byggt det välfärdssamhälle vi i dag lever i. Ska fullmäktige börja ägna sig åt detaljer landar det i en organisation som med stor säkerhet går i baklås. Väljarna har valt oss att representera dem och då måste vi visa mod, även i delegeringarna.

När det handlar om rollfördelningen är saken nämligen klar. När fullmäktige röstat är frågan avgjord, när stadsstyrelsen röstat är saken avgjord och så vidare i enlighet med den förvaltningsstadga som vi antagit. Det är hedervärt och nödvändigt att följa de spelreglerna, annars skapar vi osäkerhet i organisationen, vi gör våra chefer och anställda osäkra och vi gör arbetet med att skapa en ekonomi i balans svårare.

Om vi i denna sal och i övriga politiska organ kan enas om att låta tjänstemännen göra sitt jobb när beslutet är fattat når vi dit vi egentligen vill. Vi skapar en trygg organisation som med medborgarnas, kundernas, nytta för ögonen kommer att fatta kloka beslut, skapa bättre service och göra allt så kostnadseffektivt som någonsin är möjligt.

Avslutningsvis. Vår nya förvaltningsstadga är bara drygt ett år gammal. Det är för tidigt att riva upp den i dag. Vi måste använda den tydligare. Vår uppgift är att arbeta i enlighet med den stadgan. Inom partierna ska vi driva politik på olika sätt men vi måste lämna vår tjänstemannakår med stadsdirektören i spetsen i fred när vi fattat besluten. Allt annat är kontraproduktivt. Men eftersom vi bara är människor och inte alltid kan hålla oss finns det också skäl att rikta en uppmaning till stadsdirektören, förvaltningen, stadsledningen och alla andra som jobbar med mariehamnarnas bästa för ögonen. Det är skillnad mellan beslut och åsikter och bara för att politiker ser olika på saker och ting betyder det inte att besluten ska förändras.

Jag hoppas denna aftonskola och det tangerande foájesamtalet nyligen beträffande ledarskap ska skapa klarhet bland tjänstemännen i Mariehamns stad. Ja, politiker i fullmäktige avgör frågor genom debatt, omröstningar och motioner. Men när besluten är fattade är det administrationen och nämnderna som ska genomföra dem. För att komma framåt och för att rätta till upplevda brister krävs åtgärder, kurage och tydlighet. Det anser jag och vi att stadens tjänstemän förtjänar få. Annars blir våra gemensamma mål svåra om inte omöjliga att uppnå.

Tack.

Kommentarer

Populära inlägg