Hylla freden, hissa flaggan

I dag är det en bra dag att hissa den åländska flaggan. Den 30 mars firar vi varje år att Åland är befriat från militära funktioner och anläggningar. Fredens öar är en förebild som är bra att tänka på dagar som denna då en Nordkoreansk ung arg man med kärnvapen hotar grannarna och omvärlden med krig.

Åland har varit demilitariserat ända sedan Ryssland förlorade i Krimkriget som varade mellan 1854 och 1856 och på många sätt berörde Åland. I samband med Parisfreden 1856 skapades Ålandsservitutet som garanterade att militära anläggningar inte får finnas i landskapet. Det har fungerat skapligt men inte prickfritt. Till exempel 1914 gav de så kallade signatärmakterna England och Frankrike det då allierade Ryssland rätt att befästa Åland på nytt. Det varade inte så länge. År 1921 slöts konventionen om icke-befästande och neutralisering av Ålandsöarna. Det innebar att Finland bekräftade beslutet från 1856 i Paris. Demilitariseringen har därefter bekräftats vid olika tillfällen. 1940 mellan Finland och Sovjetunionen samt 1947 och 1948 i samband med fredsfördragen i Paris. Så sent som 1992 bekräftades Ryssland demilitariseringen. Som förebild betraktad håller Åland i dag världsklass vilket Finland ofta lyfter fram i festtalen men allt mer sällan i det dagliga samhällsbygget.

I fjol skrev jag så här om denna dag och den texten håller bra även i dag! Vill man läsa mer om hur det gick till är Ålands lagtings hemsida en bra början. Vill man tränga ännu djupare är det dessutom fylligt beskrivet på Wikipedia.


Flaggan i topp gäller i dag. Den 30 mars är Ålands egen demilitariseringsdag. Sedan 1856 har Fredens öar med några få undantag varit befriade från militär. Det exemplet borde fler ta efter i tider som dessa.


Kommentarer

Populära inlägg