Åland och trafiken

I lagtinget i dag diskuterades förslaget till ny polislag och endel annat. Till exempel presenterade jag ett betänkande kring intelligenta trafiksystem som vi hanterat i finans- och näringsutskottet. (Jepp, det är stor vidd på de ärenden som utskottet får på sitt bord. Bra tycker jag, det är skoj att få sätta sig in i nya områden.) Nu är det inte kärnfysik detta handlar om men väl ett ramverk för hur morgondagens trafiklösningar ska formas redan i dag. Ungefär så här sade jag om förslaget i samband med presentationen:
Fru talman,

Om vi genom att bygga in elektroniska givare i vägnätet och koppla dem gentemot sensorer i skogen och vidare till den framrusande bilen kunde halvera mängden rådjursolyckor på Åland skulle vi antagligen alla säga ja tack. Men om det förutsatte att en trafikcentral samtidigt kunde spåra varje bilist och deras färder är det inte längre lika självklart. När det handlar om den personliga integriteten reser sig nackhåren liksom automatiskt.

Ungefär så kan man sammanfatta finans- och näringsutskottets behandling av lagförslag nr 9/2012-2013 som handlar om ett ramverk för införande av intelligenta vägtrafiksystem. Det ska i sammanhanget slås fast direkt. Detta handlar om ett EU-direktiv, det så kallade ITS-direktivet, och utgör ett ramverk för införande av trafiksystem som ska göra transporter klokare, mer miljömässiga och säkrare. Det är svårt att invända mot klokskapen i det. Allt som kan göra Åland mer trafiksäkert är välkommet.

Nu kanske vi inte omedelbart kan förbättra trafiksäkerheten genom att anta detta direktiv. Det handlar om ett arbete som sker på längre sikt, över många år. Genom att implementera detta direktiv säger vi på ett övergripande plan vad som ska göras. Hur det sedan ska gå till är en annan fråga och antagligen något som privata aktörer ska hitta på. Där ser finans- och näringsutskottet möjligheter och utmaningar istället för hinder. På Åland finns stor kunskap inom IT- och transportsektorn, vi har gott om vägar och vi är beroende av fungerande system, inom Åland och till Finland och Sverige och vidare ut i världen. Här borde innovationer uppmuntras och affärsmöjligheter uppstå.

I samband med utskottsbehandlingen har vi också kunnat konstatera att såväl Sverige som Finland med stor kraft har tagit sig an arbetet med att införa intelligenta trafiksystem. För dem handlar det om att bibehålla sin konkurrenskraft även i framtiden och inbegriper inte bara sånt som flyger, rullar och gungar. Minst lika viktigt är att samköra detta med telekommunikation, elektronik och informationsteknik. Förr var det mänskligt önskvärda inte tekniskt möjligt. I dag är det mesta tekniskt möjligt men kanske inte alltid mänskligt önskvärt.

Jag vill i det sammanhanget återknyta till min inledning. Säkrare system förutsätter större kontroll och någonstans längs den vägen börjar det kännas obekvämt. Därför understryker utskottet att allt detta som ska ske borde göras i enlighet med den unionsrätt som värnar skyddet av den personliga integriteten.

Fru talman,
 
mot bakgrund av detta resonemang föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat och påminner om att även om det handlar om ett ramverk utan egentligen konkret innehåll är det viktigt att bära med sig ITS-direktivets principer och grundtankar i det övergripande arbetet med landskapets trafiksystem. Åland och ålänningarna har stor erfarenhet av logistik och transportlösningar och är således väl skaffade för att med hjälp av modern teknik hitta nya lösningar på gamla problem. Ramverket finns, nu ser utskottet fram mot mer detaljerade förslag kring intelligenta trafiklösningar.
Om det är så här framtiden ser ut vet varken jag eller någon annan. Trafiksäkerhet är bra liksom personlig integritet. Det bäste vore om båda de storheterna kunde hanteras samtidigt. Bilden är lånad från Trafikverkets hemsida.

Kommentarer

  1. Jack Christenbrunn26 mars 2013 kl. 15:13

    Jadu Jörgen det finns mycket att göra när det gäller trafiken. Ålänningarna har varit föregångare när det gäller färjtrafiken så varför inte även landtrafiken. Föreslog för Runar i tiden att man skulle erbjuda något av de företagen som testar olika spårtaxisystem (Spårtaxi) (engelska: Personal Rapid Transit - PRT)att fritt disponera sträckan Godby-Mariehamn för en testbana.Blev nog idiotförklarad.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg