På Kökar finns framtidstro

När man reser lär man. Det är väldigt tydligt efter lördagens utflykt till Kökar. Där mötte vi entusiasm och framtidstro och arbetsglädje; precis de ingredienser som skapar framgång.

Här följer några rader från en expansiv skärgårdskommun som tycker det är en oerhört dålig idé att slå samman kommuner och ta bort initiativkraften hos den lokala befolkningen.

I lördags åkte delar av Centerns lagtingsgrupp och verkställande utskott till Kökar för att presentera oss själva och bekanta oss med de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför. Vi höll till i Skärgårdsbröds bageri där Casper och Susanna Mickwitz visade runt i bageriet som är en av de nysatsningar som satt fart på Kökar de senaste åren. Vi var också förbi det nya bostadsområdet Björsnäs som nu är under arbete. Efter jul ska de första av tjugo hus börja byggas. Tre är redan sålda och nio bokade, allt förverkligat med privata investeringar! Lika privat är bostadsinitiativet Rysskläpp som ligger nära Karlby centrum. Förutom paret Mickwitz är ordförande i Kökar Företagare rf, Johannes Jansson, en de som är med på ett hörn i denna expansion som beskrivs som den ”största i Kökars moderna historia”

Det är inte bara detta som händer. Det finns även långt framskridna planer på en ambitiös pilgrimsled från Åbo över Nagu och Korpo till Kökar, vidare till Sottunga och till Jomala och över fasta Åland. Det visar hur alla kan dra nytta av ett lokalt initiativ.

Samtalet i cafeterian kretsade kring en lång rad olika frågor av vilka de viktigaste för kökarsborna är till exempel följande:

• Beredskapen inom hälsovården.

• Det kommunala självbestämmandet.

• Trafiken till och från Kökar.

Det råder en allmän uppfattning att för mycket fokus i dag ligger på hur många kommuner som Åland ska bestå av trots att samtalet borde handla om vilken service som kommunernas invånare ska ha. Var finns visionerna, löd frågan.

Planerna på en gemensam skärgårdskommun möter ingen som helst förståelse på Kökar. Tvärtom befarar alla att viljan för att kämpa för det egna samhället försvinner om besluten fattas någon annanstans. I dag råder en nybyggarvilja och företagsanda som aldrig hade uppstått som en del av något mycket större. Det kryllar av privata initiativ och framtidstro.

”Det är det som är styrkan i en liten kommun. Alla hjälper till”, lyder budskapet.

Sist och slutligen handlar det om nödvändigheten med närdemokrati som gör att folk tar ansvar för sin egen vardag.

När det gäller trafiken påpekar kökarsborna väldigt tydligt att sommartidtabellen tar slut för snabbt, detta mot bakgrund av att allt fler väljer senare semestrar.

Hälsovårdsberedskapen som kökarbon Stig Brolin arbetet intensivt med i ÅHS styrelse är något som kommuninvånarna håller hårt på.

”Det är väldigt kostnadseffektivt att kunna sköta plötsliga sjukdomsfall på orten istället för att kalla in en helikopter”, understryker Brolin.

På önskelistan just nu finns också en ny, öppningsbar så kallad fällbro istället för den snart uttjänta skolbron samt en ny 2,5 meters farled från Harparnäs till Karlby. En sådan led skulle med säkerhet locka båtturister till Kökar och Åland vilket alla skulle vinna på; inte att förglömma yrkestrafik, sjöräddning, sjöbevakning, brandbekämpning och många fler.

Centergruppen passade också på att hälsa på hos sjöbevakningsstationen där chefen Kim Westman visade runt och redogjorde för verksamheten som under de senaste åren visar tydliga tecken på hög intensitet.

Det är oerhört inspirerande att lyssna till alla framtidsplaner som i dag finns på Kökar. Det är också en nyttig och nödvändig påminnelse om hur viktigt det är för en kommun att själv kunna fatta beslut som lockar företagare och inflyttning. Inte minst är det ett mycket gott betyg när Kökar genom att ha skapat ett välfungerande samhälle lyckats locka privata investerare att satsa på framtiden.

Centerns kommunrunda som började i Hammarland och fortsatte i Kökar tar nu sikte på Sottunga där det bjuds på fika inkommande söndag. I Nya Åland skriver i dag vännen Gustaf Saurén starkt om kommunfrågan.

Vi ser det som viktigt att åka runt till alla kommuner och dels presentera våra egna idéer och lyssna till vilka utmaningar våra åländska lokalsamhällen har.

Från Centerns sida deltog även lagtingsledamoten Harry Jansson samt medlemmarna i verkställande utskottet Carina Eriksson, Mathias Johansson, Mats Ekholm och partisekreteraren Jenny Schuhmeister.

Åländsk Center på Kökarbesök. Från vänster Mats Ekholm, Carina Eriksson, Jenny Schuhmeister, Harry Jansson och Mathias Johansson.
Casper Mickwitz berättar om bageriet och framtidsplanerna.
12.000 kubikmeter berg ska flyttas innan vägen blir verklighet.
Det är ett imponerande projekt som pågår på Kökar.
Partisekreterare Jenny Schuhmeister blir rundvisad på det nya bostadsområdet Björsnäs. Till vänster Johannes Jansson och till höger Casper Mickwitz.Kommentarer

Populära inlägg