Fokus ligger på fel saker

Under veckan som gått har Ålands lagting ägnat obegripligt mycket tid åt frågor som i det stora hela är ganska små. Sänkt åldersgräns i kommunalvalet är en av dem. Såklart har det också funnits debatter med tyngre massa men helhetsintrycket är att landskapsregeringen ägnar sig åt oviktiga detaljer på bekostnad av helheten.

Vi har ju faktiskt en självstyrelse att sköta och det tycks vara lätt att glömma bort bland toppmöten och andra symbolfrågor. Mot den här bakgrunden skriver jag ett inlägg i dagens tidningar:

Medan huset läcker klipper Ålands landskapsregering gräset...

Fokus ligger på fel saker
När vanligt folk drabbas av läckande tak försöker de allra flesta täta hålet. Det finns en logik i det. Men när det gäller ministrarna Ålands landskapsregering är det mer oklart. De skulle antagligen gå ut och klippa gräsmattan i regnet. Så går det nämligen bildligt talat till just nu.

Den redan slimmade och hårt belastade lagberedningen och förvaltningen i Ålands landskapsregering har sedan i våras lagt ner massor med kraft på förslaget till att sänka rösträttsåldern i kommunalvalet till 16 år.

Samtidigt har en uppdatering av djurskyddslagen fått vänta vilket ställer till besvär för näringslivet och djuren. Dessutom har man valt bort att göra den nödvändiga och brådskande renoveringen av socialskyddslagen vilket gör vardagen besvärligare än den borde vara för alla åländska socialarbetare och massor av klienter. I Finland gjordes detta våren år 2015 vilket sedan dess, varje dag, gör arbetet svårare för det åländska socialväsendet. Den lika väsentliga barnskyddslagen hanterades hafsigt av LR vilket gjorde att flera remissinstanser aldrig kunde ge sina synpunkter på förslaget.

Till följd av arbetsbelastningen har LR inte heller förmått svara på frågor kring Kommunernas socialtjänst (KST) vilket lämnar kommunfältet i ovetskap om vad LR egentligen vill eller är beredd att godkänna.

Man kan i sammanhanget nämna för självstyrelsen avgörande frågor som grundskolelagen, gymnasieutbildningen, jordförvärvslagstiftningen och näringsrätten. De har inte överhuvudtaget adresserats. Inte har heller arbetet med att hantera den finländska social- och sjukvårdsreformens (Sote) konsekvenser för Åland analyserats.

LR har inte tagit ett enda initiativ till lagstiftning när det gäller att underlätta ekonomiskt för kommunerna i syfte att kunna minska landskapsandelarna.

Mot den här bakgrunden måste frågan ställas: ägnar sig faktiskt landskapsregeringen åt rätt saker när så mycket politiskt krut bränns på att i strid med de allra flesta remissinstanser tvinga igenom sänkt rösträttsålder? Borde det inte finnas väsentligare saker att lösa?

Eller är det numera viktigare för ministrarna att prioritera personliga profilfrågor istället för att göra sådant som är avgörande och nödvändigt för hela Åland?

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande

Den här bilden tog vännen Britt i samband med dagens frågestund i lagtinget. Fast så där arg var jag inte, mer förundrad. 

Kommentarer

Populära inlägg