Insändare om Sottunga

Inspirerad av lagtingsdebatten om Sottunga har jag skrivit en insändare om dilemmat att hantera Sottunga och Pommerns nya torrdocka. Båda satsningarna är att betrakta som regionpolitik men den ena kräver en kommunreform och den andra inte. Frågan är långt ifrån enkel men jag tycker tonen i debatten, från regeringens sida, lämnar mycket att önska. I ett rättssamhälle krävs att man följer reglerna och Rule of Law. Så är inte fallet i dag.

Så här glada är de som bor på Sottunga. Bilden har jag lånat från kommunens hemsida.  Om Sottunga och Mariehamn har jag skrivit förut.
Pommern i Mariehamn ska såklart bevaras.
Insändare: Vi vill bevara både Pommern och Sottunga
Vad är viktigast, Pommern eller Sottunga? Frågan inställer sig i kölvattnet till den polariserade debatten om landskapets andra tilläggsbudget. Många griper tillfället och menar att Sottungas problem visar på det orimliga i dagens kommunstruktur. Allt ska vara bärkraftigt, alltså alla kommuner ska alltid bära sina "egna" kostnader, vilket på många vis knappast är möjligt. Inte ens för den största enheten. Frågan är absolut inte svart eller vit.

Sottungastödet handlar om 200.000 euro och utgör en del av den regionalpolitik som skapat självständiga medborgare över hela Åland. Man borde i sammanhanget minnas att Sottunga troligen, över tid, har varit bland Finlands bäst skötta och mest ekonomiskt hållbara kommuner där kommuninvånare hjälpt till långt utöver vad som är brukligt i andra kommuner. Inför den fortsatta reformen av det kommunala systemet finns därför minst en viktig fråga som måste ställas: finns det ens i teorin ett billigare sätt, än i dag, att se till att Sottunga och deras invånare får den service de enligt grundlagen har rätt till som ålänningar? Är det rentav Ålands smala lycka att våra små kommuner skapat och skapar liv till en kostnad som är en bråkdel av de större enheterna. Jag har inte svaret men skulle inte bli överraskad om en ekonomisk/sociologisk analys kunde överraska centraliseringskramarna. Hur man än gör med kommungränserna försvinner inte kostnaderna för skola samt barn- och äldreomsorg. Det kan rentav vara kontraproduktivt att lägga ner kommuner som mer kostnadseffektivt än andra tar hand om sina invånare. Ett tankeexperiment: vad hade det kostat Åland om Sottunga lagt ner för tio år sedan? Mer eller mindre? Hade Salteriet i hamnen i sådana fall kunnat erbjuda Östersjöns godaste wienerschnitzel? Hade folk bott kvar?

Om man sedan blandar in Pommern i det ekonomiska pusslet blir det ännu mer komplicerat. Att sätta fyrmastbarken i en docka i Mariehamn ska kosta nästan åtta miljoner euro, fem av dem ska komma från landskapet Åland (25 gånger mer än Sottungastödet) men ingen antyder därför att staden saknar ekonomisk bärkraft och att systemet måste göras om. I klarspråk är dock skillnaderna väldigt små. Det handlar om landskapets gemensamma kassa och en otillräcklighet att sköta sina egna angelägenheter. Pommern var som bekant en gåva till Mariehamns stad, inte till hela Åland. Pommernpengarna är därmed också att betrakta som regionalpolitik.

Frågan blir därmed hur man ska spara av samhällets medel så att värden inte förstörs. Tar man inte hand om Pommern försvinner den, sköts inte Sottunga på rätt sätt kan samhället förtvina. Centralisering blir kanske billigare men försämrar garanterat vardagen i periferin. Det vore ju mycket billigare också om vi skötte Åland från Finland och Finland från Bryssel och så vidare. Men det vill i vart fall inte Centern. Vi vill utveckla självstyrelsen och bevara Pommern och vi vill att Sottunga fortsätter vara ett levande samhälle för det är sådana ingredienser som gör Åland unikt. Det är lösningen på allt detta vi borde söka.

Jörgen Pettersson
Ordförande, Ålands Center

Kommentarer

  1. Flytta Pommern till Sottunga och låt Sottunga kommun få Pommernpengarna.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg