Rederiernas utmaningar

Sjöfartens dag var en större succé än tidigare. Evenemanget drar folk från hela världen till Åland och understryker vikten av att ständigt arbeta för det så kallade sjöfartsklustret och dess framtid. Branschen är satt under press och utmaningarna är många. Då uppstår också möjligheter för de som är beredda och kreativa.

Jag satt hela dagen och lyssnade till olika föredrag vilka alla på sitt eget lilla vis bidrar till en större kunskap om denna bransch som står för 25 procent av vår bruttoregionalprodukt och inte långt ifrån 100 procent av våra inresandesiffror.

När det handlar om passagerarrederier har vi två av de stora spelarna på Åland och en skicklig uppstickare i Estland. Dessutom kom Destination Gotland till Mariehamn för att dela med sig av kunskapen hur man säljer sin ö. Kring detta har jag resonerat tidigare. Här kan man förresten se hela kampanjen!

Finns det då någon enkel slutsats att dra? Självklart inte, bra slutsatser är sällan enkla. Det råder dock en brist på idéer och kreativa förslag när det handlar om hur man kan göra ombordupplevelsen attraktiv igen. Det bollhav som fungerat så länge räcker inte längre till och vad som ska komma istället vet man inte. Passagerarsiffrorna sjunker på de etablerade linjerna medan de stiger till nya destinationer.

Här kommer några bilder från gårdagen, ha en skön helg och njut av värmen!

Jukka Vasama från STX-varvet gav exempel på framtidens fartyg och slog fast att batteridrift kommer allt mer och mer. Särskilt när det handlar om landsvägsfärjor blir alternativet snart konkurrenskraftigt med vanliga maskiner. 
TallinkSiljas Håkan Fagerström gav en alarmerande bild över utvecklingen på de största linjerna.  Inte ens när Viking Grace sattes in på Åbolinjen steg siffrorna mer än två månader, jämfört med fjolåret.
Destination Gotlands vd Christer Bruzelius kom till Mariehamn för att träffa branschfolk och berätta hur rederiet tänkt kring marknadsföringen av Gotland. Visit Åland hann han också med att träffa och, skulle jag tro, inspirera.
Ett helt tåg kläddes om i Gotlands färger. Kostnad: cirka 500.000 kronor. Av alla gäster som i dag bokar sina Gotlandssemestrar gör 75 procent det på Internet. Det gäller alltså att vara duktig på den marknadsföringen.
Så här är kampanjen upplagd.
Finansminister Roger Nordlund talade väl och insatt när han öppnade det stora seminariet om hur våra grannländer och EU långsiktigt ser på sjöfarten.
Lite överraskande var bara jag själv och finans- och näringsutskottets sekreterare Niclas Slotte registrerade som deltagare från Ålands Lagting.
Sjöfarten slår på stortrumman och lockar folk från hela världen till Mariehamn. Då kunde man tycka att övriga åländska organisationer borde ställa upp. Bordet till vänster lär ska ha varit bokat för Ålands Näringsliv men gapade tomt. Bordet till höger är Mariehamns stads där broschyrerna var många men människorna få. Nog kunde bordet ha varit bemannat, tycker jag. Detta är en parentes men illustrerar ganska väl vikten av att på riktigt arbeta tillsammans, så brett som möjligt.

Kommentarer

Populära inlägg