Rekordsiffror för lantbruket

Det åländska jordbruket är i tillväxt visar färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub). Sedan år 2010 är intäkterna stigande vilket är mycket goda nyheter för hela Åland. I fjol blev det rekord för både mjölk och äppel!

Försäljningen av åländska lantbruksprodukter uppgick i fjol till 24,4 miljoner euro. Den ekologiska delen av det var 700.000 euro eller knappt tre procent vilket talar sitt tydliga språk. Det så kallade konventionella lantbruket är överlägset när det gäller euro och cent. Den ekologiska delen är förvisso i stigande men den konventionella stiger fortfarande mer.

Av den totala försäljningen utgjorde mjölkprodukter drygt en fjärdedel av jordbrukets försäljningsintäkter. ÅCS sålde 19 miljoner liter mjölk vilket är det mesta sedan år 1965!

Även på trädgårdssidan blev det nytt rekord. Åländska odlare levererade 4.200 ton äppel vilket också är nytt rekord!

Allt detta är oerhört goda nyheter. Åland är i dag själva basen för den inhemska (alltså Finland) lök- och äppelodlingen vilket lovar gott inför framtiden. Utmaningarna är som alltid många men allt tyder på att det åländska varumärket står sig starkt i Finland. Det visade inte minst viljan att bevara Chipsfabriken i landet då det blåste snålt häromåret.

Kopplar man samman detta med det gedigna åländska mathantverk som lämnar allt tydligare spår blir helheten mycket intressant.

Jag är djupt imponerad av det hårda arbete som ligger bakom framgångarna; odlarna som odlar, företagen som förädlar och exporterar och marknaden som har förtroende för åländska produkter. Det är lätt att i det allmänna nyhetsbruset glömma bort att faktiskt all framgång springer ur tålamod, tidiga morgnar, sena kvällar och mod att hitta nya kunder. Det visar graferna nertill att man lyckats med. Efter nedgång eller stillastående mellan 1995-2005 har kurvorna vänt uppåt sedan år 2010.

Hela den färska ÅSUB-rapporten kan man läsa på den här länken.

Här är några ord från den värdefulla rundturen som Ålands producentförbund ordnade häromåret.

Den här fina äppelbilden är lånad från Grannas, en av många framgångsrika åländska odlare.

Mjölk skapar mest intäkter följt av äppel, potatis och lök. Den allra största delen av detta säljs på export vilket är livsviktigt för den åländska ekonomin. Diagram: Åsub.

Siffror och grönsaker. Källa: Åsub.

Det är intressant att se trenden som sedan år 2010 i stort sett pekar uppåt. Det finns alldeles tydligt en framtid för det åländska jordbruket.

Kommentarer

Populära inlägg