Tyst om Vårdö från borgen

När man inte vet vad man ska svara är det enklast att förbli tyst. Det vet varenda kotte som ställt till det och helst vill att allt ska blåsa förbi. Särskilt tydligt framgår detta när det handlar om hur Ålands landskapsregering behandlat Vårdö kommun och deras ställning inom det offentliga trafiksystemet. Enligt LR är Vårdö inte längre en skärgårdskommun vilket framstår som väldigt konstigt och orättvist på gränsen till elakt.

Jag tror att oviljan att förklara och motivera helt enkelt beror på insikten att man gjort fel, tänkt galet, klantat till det osv och nu bara önskar att allt ska glömmas bort.

Det handlar om Vårdö och detta är det ungefär fjärde inlägget i samma fråga. Ålands landskapsregering har gjort sämre för alla och bättre för ingen och vägrar förklara hur det var tänkt.

Så här skrev jag i en insändare tillsammans med kompisarna Knut Mattsson och Kurt Eriksson:

Landskapsregeringen
har försämrat för Vårdö

All politik borde sträva till att göra bättre, inte sämre. Under den mandatperiod som snart är till ända har Ålands landskapsregering gjort tvärtom. Vårdö är i dag en tystare kommun än den var för fyra år sedan och de frågor vi med jämna mellanrum ställt har fortfarande inte fått något svar. Hanteringen av Vårdö lämnar en besk eftersmak från en mandatperiod som handlat om att försämra i högre grad än förbättra för hela Åland.

Våren 2017 beslöt Ålands landskapsregering (LR) genom ett ministerbeslut av infrastrukturminister Mika Nordberg (MS) att Vårdö, dit man tar sig med färja från Sund, inte längre är en skärgårdskommun utan i trafikmässig mening något annat. Vi menar att detta är ett beslut som strider mot god förvaltning och sunt förnuft. Ingen berörd part kontaktades i beredningen och någon konsekvensanalys genomfördes inte.

I dag vet vi att minst en turistanläggning lagts ned och att de andra drabbades av sämre beläggning och därmed lägre omsättning och svagare ekonomi, exakt det som lagtingets finans- och näringsutskott befarade men inte åtgärdade. Även övriga delar av Vårdös och skärgårdens näringsliv har drabbats negativt av beslutet. Antalet bilar och människor som använder skärgårdstrafiken har minskat och ett skört näringsliv är ännu svagare. Åtgärden har haft en negativ effekt på skapandet av ett levande samhälle.

Genom att lyfta bort Vårdö från skärgårdstrafiken förändrades och försämrades möjligheterna till företagande på Vårdö dramatiskt och omedelbart. Företag som satsat utifrån givna förutsättningar har tvingats se sin omsättning sjunka. Kostnaderna har blivit högre och företagarnas tilltro till samhället är sargat. Beslutet som drabbat Vårdö och dess företagare var och är orättvist, oförutsägbart och kontraproduktivt.

Vi menar att Ålands lagtings finans- och näringsutskott samt Ålands landskapsregering har svikit regionen och ålänningarna genom att lova handling men göra ingenting. Med sina beslut och bristen på utlovade åtgärder för att ”minska olägenheterna” (utskottets skrivning) har landskapsregeringen och lagtinget aktivt släckt lampor i skärgården.

Beslutet att i strid med logik och allmän rättsuppfattning exkludera Vårdö från skärgårdstrafiken är ingenting annat än ett exempel på missbruk av makt i syfte att skada mer än bygga upp. Ålands landskapsregering borde enligt vår mening utveckla samhället, inte avveckla.

Vi kan inte stillatigande se på hur Vårdö och den övriga skärgården behandlas av Ålands landskapsregering och upprepar därför de frågor vi ställt tidigare. Det är val i höst och ålänningarna har rätt att veta hur landskapsregeringen och dess stödpartier ställer sig till detta.

1. På vilket sätt har beslutet att ta bort Vårdös status som skärgårdskommun utvecklat regionen, skapat arbetsplatser och uppmuntrat till ett levande samhälle?

2. Finns det överhuvudtaget några uppskattningar på eventuella inbesparingar som uppnåtts med hjälp av beslutet?

3. Avser LR rätta till beslutet och återge Vårdö rätten att vara en del av skärgårdens infrastruktur?

4. Anser LR att beslutet gynnar skärgården och dess näringsliv och förutsättningar?

Jörgen Pettersson, C, lagtingsledamot
Kurt Eriksson, pensionerad sjökapten och företagare
Knut Mattsson, pensionerad bankdirektör

Vårdö kyrka har egentligen inte så mycket med detta att göra men får ändå symbolisera kommunen och dess strävan att vara en del av skärgården trots att landskapsregeringen tycker annorlunda.

Kommentarer

Populära inlägg