Ambitiös plan för högskolan

Första gången frågan om Högskolan på Ålands eventuella bolagisering nådde nån slags verkanshöjd var i finans- och näringsutskottet år 2011 på senhösten. Dåvarande rektorn Edward Johansson var frustrerad över att agera med händerna typ bundna och ville göra mer. Det rådde redan då ett hyggligt tydligt samförstånd bland utskottets medlemmar att en bolagisering vore både önskvärd och nödvändig. Ändå skulle det ta sju år innan något av konkret natur skulle ske.

I november 2012 lyfte jag själv upp högskolan i ett anförande och efterlyste tydliga riktlinjer för att gjuta framtidstro i skolan.

Två år senare var det på nytt dags att berätta om högskolan och dess framtidsplaner för att bli en stolthet och dynamo för hela Åland.

I september 2015 handlade det om att göra Högskolan i Mariehamn till ”Möjligheternas högskola”.

Trots alla vackra ord och faktiskt tydliga viljor hände ändå ingenting substantiellt. Inför budgeten 2017 valde vi i Centern att skriva en budgetmotion med rubriken ”Bolagisera högskolan på Åland”. Den röstades ner.

Men nu! I år har utbildningsministern Tony Asumaa (Lib) fått tummen ur och har tillsatt en tvåmannautredning med syfte att ta reda på hur det kan gå till att göra ett bolag av högskolan och vad man kunde vinna på det. Utredarna är strategen och professorn Göran Djupsund samt professorn och fram till i våras rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Henrik Wolff. Åtgärden är framåtsyftande och utredarna taggade på uppgiften. Det framstod mycket tydligt då de i veckan, för inbjudna, levererade en halvtidsrapport inför den slutliga utredningen.

Rapporteringen kring utredningen kan man höra mer om på den här länken från Ålands radio.

Jag var där och lyssnade och fylldes av ett slags hopp om att nu kan det faktiskt hända. Djupsund och Wolff har vänt på varenda en sten och når slutsatsen att antingen genomför man en nystart för högskolan eller så... Det andra alternativet vill jag inte ens skriva ner, enligt mitt enkla förmenande finns det bara en väg framåt och det är att satsa.

En bolagisering av högskolan har bara fördelar och skulle i ett slag råda bot på den tidvis dysfunktionella relation som råder mellan skolan och landskapsregeringen. Det är inte sunt att tjänstemän vid LR ska styra över den högre utbildningen som vi trots allt kan erbjuda på Åland. I dag är rollerna för högskolans styrelse och rektor synnerligen oklara vilket skapar osäkerhet och handlingsförlamning.

Högskolan skulle, enligt utredarna som till skillnad mot oss andra faktiskt vet vad det handlar om, som bolag utvecklas starkare i en riktning där utbildningen blir allt bättre och effektivare och därmed mer attraktiv. En stark högskola på Åland skulle bidra till inflyttning och fördjupning i samhället.

Jag ska inte gå in på alla detaljer just nu men vill ändå uttrycka ett starkt stöd för minister Tony Asumaa i detta för hela Åland så viktiga arbete. Tidsplanen är snäv men inte omöjlig. Om allt går som det borde ska Högskolan på Åland Ab kunna inleda verksamheten den 1 januari år 2020. Det vore en extremt välkommen signal till alla ålänningar och alla de som vill studera vid högskolan. Detta är för viktigt för att bromsas upp av avdelningarna inom LR, detta måste drivas igenom.

Då skulle högskolan äntligen kunna utvecklas till den motor för hela samhället som målbilden en gång var.

Professorn Göran Djupsund är en man som inte drar sig för att säga även det obekväma. Hans slutsatser efter att ha granskat Högskolan på Åland är att nu måste något göras – en nystart måste till.

Kommentarer

Populära inlägg