En högskola på framfart

Kan Åland verkligen bli en kunskaps- och utbildningsstad? Kan vi locka hit studerande från Sverige och Finland osv och rentav locka dem att stanna kvar och bygga sina liv på vår ö, den bästa här i världen?

Svaret är ja av flera olika skäl. Utbildningen är ett av dem och då kan Högskolan på Åland snabbt bli en motor för hela Åland.

Högskolan på Åland har under det senaste året genomfört ett större internt affärsutvecklingsprojekt som mynnat ut i ett tydligare vaumärkestänk och en idé som hela Åland kan vinna på.

För någon vecka sedan satt jag med i publiken då ledningen för högskolan presenterade sina tankar kring framtiden tillsammans med kommunikationsbyrån RBK. Det kunde blivit en dragning vilken som helst men mynnade ut i en känsla av kunskap och framåtanda och en förstärkt insikt om att det finns en story att berätta..

Först några hårda fakta:
I dag har Högskolan på Åland cirka 600 studeranden (hälften av dem utifrån Åland) och går runt på en budget om cirka sex miljoner euro. Det betyder att varje studerande kostar cirka 10.000 euro per år. En icke-åländsk student spenderar cirka 12.000 euro per år (enligt utredningar). Uppemot hälften av de om kommer från andra ställen än Åland stannar kvar och jobbar efter studietidens slut. Mot bakgrund av skatt på arbete tar det, efter examen, fem sex år innan kostnaderna för utbildningen är återbetalda. Det är alltså en affär att utbilda icke-ålänningar.

Hur berättar man då att Högskolan på Åland finns?

Än så länge tyvärr ganska dåligt. Vi som bor här vet knappt vad skolan ägnar sig åt och därmed är kunskapen utanför landskapet ännu sämre. Det är alltså ett gyllene läge att bli bättre!

Här kommer RBK och dess vd Mathias Wikström samt medarbetare Joakim Enegren in i bilden. De har omsorgsfullt analyserat vad skolan är i dag och vart man vill nå i morgon. Genom hundratals intervjuer har varumärket diskuterats och prövats, vridits och vänts. Några snabba slutsatser:

Varumärken byggs av vad du gör, inte vad du säger. Men det gäller att berätta vad man har att erbjuda.

Närheten till allt på Åland är unik. Här finns till exempel skolan, politikerna, sjösäkerhetscentret, två börsbolag, vårdutbildning – ”och så är det väldigt vackert!”

Vi har därmed att göra med en kraftfull potential för hela samhället genom att skapa en möjligheternas akademi, där resan för livet startar! I sökandet efter dessa möjligheter har RBK satt ihop ett mycket välskrivet och inspirerande manifest för framtiden baserat på skolans tre viktigaste värdeord: KOMPETENT, TILLGÄNGLIG och RESPEKT.
En utbildning på Åland är en unik kombination av kunskap, miljö och möjligheter. Vi utbildar våra studeranden i en unik miljö för framtida uppgifter på ett sätt som ingen annan gör. 
Vi är personliga. Inte anonyma. Vi är inte bortom. Vi är mitt i. Vi är självsäkra. Inte uppblåsta. Vi är tillsammans.
Alla dessa ord formar en helhet jag finner mycket sympatisk och otroligt framåtinriktad. Så där vill jag se Åland. Starkt, ödmjukt, påhittigt, kreativt och välkomnande. Lycka till Högskolan!

Här finns en del av det som mycket väl kunde vara norra Europas främsta högskola. Här har utbildats sjöbefäl sedan tidernas begynnelse och här lever tron på framtiden stark, precis som det borde göra på alla andra ställen i vår värld.

Kommentarer

Populära inlägg