Några ord i budgetdebatten

I dagarna tre diskuteras nästa års budget i Ålands lagting. Själv levererade jag följande anförande i dag. Inledde med lite gnäll (som jag kände att jag måste dela) och fortsatte med några verkligt framåtriktade finansmotioner:

Talman,
dessvärre kunde jag inte delta i tisdagens inledande budgetdebatt. Jag hade sedan flera månader tidigare lovat delta i polska ambassaden i Helsingfors stora Ålandsseminarium som ägde rum samma dag. Där presenterades oerhört spännande polacker som kom till Åland för att bygga Bomarsund och sedan skapade sina nya liv i vårt landskap. Seminariet blev en ny påminnelse om hur viktig Bomarsundsepoken fortfarande är för Åland och vår plats i det internationella sammanhanget. Mot den bakgrunden är det oerhört viktigt att vi blir bättre på att skapa berättelserna om denna fantastiska historia. Det är dags att återuppliva tanken på ett besökscentrum i Bomarsund men det tror jag ledamot Harry Jansson kommer att vidareutveckla.

Innan jag gick in till seminariet i Europahuset satt jag i bilen och lyssnade på de inledande timmarna från debatten här i salen. Jag slogs av två saker. För det första den faktiskt ganska självgoda ton som präglade inledningsanförandena. Det var hårt jobb hit, arbetat strukturellt dit, intensiva försök och så vidare. Jag tror jag aldrig någonsin på en arbetsplats hört lika mycket beröm över de egna insatserna.

Den andra spaningen var den lättstötthet som regeringsgrupperna uppvisade. På oppositionens anföranden ramlade det in uppemot fjorton repliker, en slags bombmatta från hela regeringsblocket. Det var ett exempel på ett kollektivt härskarbeteende vilket inte är särskilt klädsamt.

Få om någon av oss är oskyldiga till att tonen här i salen ibland är tuff men under mina timmar i bilen i Helsingfors framstod det väldigt tydligt att vi borde fundera på vår ton och hur vi framstår. Ålands bästa borde inte vara svart eller vitt. Jag ska själv försöka tänka på denna insikt i fortsättningen.

Vidare till några sakfrågor som jag gärna vill lyfta. Åland är just nu för första gången ordförande för Östersjökonferensen, Baltic Sea Parliamentary Conference. I detta nu har ett trettiotal deltagare i vår Standing Committe kommit till Åland för ordförandeårets första möte. I eftermiddag ska vi ut till Bomarsund och berätta mer om demilitariseringen och neutraliseringen. BSPC är en viktig internationell plattform och där kan vi föra fram våra synpunkter och våra prioriteringar för hela Östersjöns olika parlament. Jag tycker BSPC-arbetet borde beskrivas tydligare även i allmänna motiveringarna och jag vill samtidigt passa på att tacka för gott samarbete inom BSPC-delegationen tillsammans med Annette Holmberg-Jansson, Sara Kemetter och Ingrid Johansson.

I Allmänna motiveringarna under rubriken Åland i världen nämns däremot behovet av en åländsk plats i EU-parlamentet. I det sammanhanget vill jag gärna nämna Åländsk Centers observationsplats i den europeiska ALDE-gruppen. Där har vi tillsammans med Svenska folkpartiet skrivit en resolution i just den här frågan som därmed behandlas på partikongressen i Amsterdam om några veckor. Åländsk center kämpar för den åländska självstyrelsen på precis alla plan!

Landskapsregeringen konstaterar i sitt budgetförslag att det är ”viktigare än någonsin att bygga relationer och nätverk både med riket och i de olika internationella sammanhang där Åland har representation.”

Vackert så men det blir svårt att förstå när landskapsregeringen samtidigt bestämt flytta verksamheten från Ålandskontoret i Stockholm till att skötas på distans från Mariehamn. Det är dubbla budskap och därför hoppas jag på gehör för min motion nr 34/2017-2018 där vi i Centern föreslår att Ålandskontoret i Stockholm nyöppnas och ger en konkret betydelse för självstyrelsen i syfte att stärka Ålandsbilden i Sverige och övriga Skandinavien. Jag aviserar att motionen tas till omröstning.

En annan motion jag vill lyfta är behovet av att med det snaraste göra verklighet av Kommunernas socialtjänst. Vid sidan av det kommunala kaos som landskapsregeringen lagt grund för har man även fördröjt och försvårat processen kring KST. Det är dags för handling och därför aviserar jag en omröstning av motion nummer 37/2017-2018.

Den tredje motionen jag gärna vill lyfta är nummer 35/2017-2018 som handlar om trygghet för hela Åland. Från Centerns sida gör vi ständiga och återkommande kommunrundor för att känna till de utmaningar ålänningarna ställs inför i sin vardag. Ett av de starkaste intrycken från dessa rundor är kritiken mot bristen på hälsovårdsberedskap i skärgården. Av det skälet vill vi lägga till en mening i de allmänna motiveringarna: ”På hela Åland ska det finnas hälsovårdsjour och polisberedskap dygnet runt, året om.” Detta aviserar vi att ta till omröstning även om det inte borde behövas. Eller finns det någon i denna sal som tycker annorlunda?

Talman, avslutningsvis,

Den sista motionen jag vill lyfta handlar om Åland som tekniskt testområde. Jag hade gärna motionerat i detaljmotiveringarna men det är blir alldeles komplicerat att gå in i de olika momenten. Bakgrunden är i stora drag följande; tack vare mångårigt och envist arbete har ÅTEC lyckats locka den finländska industrin och regeringen att göra Åland till ett testområde för ny teknik och smarta elnät. Huvudmannaskapet för detta ska enligt budgetförslaget skötas av infrastrukturavdelningen eftersom landskapsregeringen obegripligt nog bestämt sig för att lägga ner ÅTEC, vår teknologiska spjutspetsorganisation. Inom Centern menar vi att Högskolan på Åland borde bli huvudman för samarbetet med Clic Innovation i syfte att göra Åland till testområde. Detta skulle skapa en helt annan spänst i arbetet och det skulle ge Högskolan ett lyft och en möjlighet att profilera sig själv och sina utbildningar i både nationellt och internationellt hänseende. Jag hoppas vi alla kan enas att i de allmänna motiveringarna lyfta in följande uppmaning:

”För att förverkliga strategins innehåll förstärks Högskolan på Åland för att skapa en stark, kompetent enhet som leder samarbetet med rikets myndigheter, universitet och företag inom samarbetet för Clic Innovation för att förverkliga Åland som testområde för ny teknik och smarta elnät.”

Det är motion nummer 36/2017-2018 som behandlar detta och jag avser ta den till omröstning.

Här borde också någon ålänning sitta!

Kommentarer

Populära inlägg