Så ska EU spara pengar

Har man bara åtta liter vatten som ska fylla ett tio liters ämbar gäller det att spela korten klokt. Den ekonomiska krisen har nu med kraft nått även EU:s inre kärna – kommissionen.

Allt är inte bara prat och planer. Inte ens i EU. Kommissionen har nu avlossat skarpa skott gentemot krisen. Det glassiga livet som EU-tjänsteman, i den mån det funnits, kan vara över. På själva Luciadagen antog kommissionen formellt sina sparplaner sina sparplaner. Det var inget nytt. Redan i somras, innan höstens kris var över oss, gick man ut med i stort sett samma information.

I det korta perspektivet, till 2020, ska det spara en miljard euro. I det längre handlar det om en miljard euro per år. Administrationen kostar i dag sex procent av EU-budgeten eller en procent av alla EU-länders BNP.

Åtgärderna är många och intressanta även för oss på Åland. För det är långt ifrån osannolikt att vi går samma väg här. Snarare är det här paketet att beteckna som en vägledning. Hela kommissionens förslag till Europarådet kan du läsa här (på engelska).

Det blåser kallare i EU

EU-kommissionen ska spara pengar. Det betyder kraftiga försämringar för de tusentals tjänstemän som varje dag jobbar med olika EU-frågor. Det är antagligen samma väg som många andra länder inom EU, även Sverige, Finland och Åland, kan tvingas ta.
• En minskning på 5 % av personalen vid alla institutioner under perioden 2013-2017, genom normal personalomsättning.

• En förlängning av minimiarbetstiden från 37,5 till 40 timmar i veckan för personalen vid alla institutioner, utan kompenserande lönejusteringar.

En höjning av den normala pensionsåldern från 63 till 65. Det ska bli lättare att arbeta till 67 år.

För att ta i beaktande den svåra rådande ekonomiska situationen kommer den särskilda avgiften (skatt utöver skatt på inkomst), som upphör att gälla år 2013, inte enbart att ersättas av en ny ”solidaritetsavgift” men även höjas till 6 % (för närvarande 5,5 %).

• Reglerna för förtidspension kommer att begränsas avsevärt (minimiåldern för förtidspension kommer att höjas från 55 till 58: möjligheten till förtidspension utan avdrag på de förvärvade pensionsrättigheterna kommer att minska med 50 %).

• Möjligheten för assistenter att nå upp till de högsta lönegraderna kommer att begränsas till dem som presterar bäst och som sökt och fått ett jobb med den högsta ansvarsnivån i denna kategori.

• Lönerna för ny sekretariatspersonal och kontorspersonal kommer att sänkas med omkring 18 procent.
    • Andra åtgärder innefattar följande: en ny, förenklad metod för att justera löner och pensioner utgående från de politiska beslut som fattats av alla 27 medlemsländer om ländernas nationella tjänstemän, en ny och förenklad undantagsklausul som gör det möjligt att snabbt reagera vid en ekonomisk kris, en minskning av det högsta antalet semesterdagar de anställda får för sin årliga resa till hemlandet från sex till tre dagar, ett nytt sätt att räkna ut avståndet till hemlandet som kommer att minska individuella tillägg, en förlängning av den maximala varaktigheten för kontrakt för kontraktsanställda inom institutionerna från tre till sex år, och enhetligare regler för anställda vid EU:s byråer.

I korthet så blir det att arbeta mer för mindre betalt. Svårare än så är det inte att lösa en kris. Eller lättare för den delen.

Kommentarer

  1. Skulle någon få stopp på vansinnet att varje månad ha möten i Strasbourg också skulle det sparas ännu mera....

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg