100 dagar kvar – jag är redo

I dag är det 100 dagar kvar till höstens lagtingsval och jag står till förfogande, starkare och helare än någonsin. Från att ha varit en novis med ytliga insikter är jag numera (snart) en veteran med stor kraft och massor av energi! #jpilagtinget #centern

Första perioden mellan 2011-2015 var jag ordförande i finans- och näringsutskottet och mycket annat vilket syftade till att driva igenom den dåvarande landskapsregeringens politik. Den senaste perioden 2015-2019 har jag utgjort opposition med allt vad det betyder. Ibland har frustrationen över vad som sker varit rätt stor. Till exempel över det elaka i beslutet att inte längre betrakta Vårdö som en skärgårdskommun. Eller det ekonomiskt okloka att bygga jättebroar på Föglö istället för en tunnel. För att inte tala om tondövheten i förslaget till ny kommunreform. Men låt oss glömma sådant för att nu blicka framåt. Jag representerar Centern vars övergripande idé är att se framåt; med lärdom i historien.

Inför nästa period vill jag på det övergripande planet arbeta för att stärka hela Åland. Jag vill att Åland ska få en tydligare plats i den nordiska och internationella gemenskapen och jag vill jobba för att våra besökande gäster ska bli fler. Detta är extremt viktigt för Åland för sist och slutligen behöver vi på Åland vår omvärld i högre grad än de behöver oss. Några områden av särskilt intresse är därför:

• Alla exporterande företag ska ges bästa tänkbara stöd i sitt arbete. Det kan handla om att integrera ny arbetskraft eller hitta nya marknader. Åland står och faller med exportintäkter och särskilt Stockholm spelar här en oerhört viktig roll. Jag tror att självstyrelsen kan bana väg för nya affärer. Näringslivet är jag själv en del av och därför något jag begriper på ett väldigt konkret sätt. Bland våra framtidsföretag tror jag vi till exempel har fiskodlingarna som levererar föda vars efterfråga är i ständigt stigande.

• Jag vill att Ålands plats i Norden och Europa ska bli ännu tydligare. Vår självstyrelse fyller snart 100 år och då är läge att berätta vilka vi är och varför vi finns. Detta lyckades jag hyggligt med under denna period; bland annat fick Åland för första gången någonsin ordförandeplatsen i BSPC i samband med den stora konferensen på Åland 2018. Nu är marken beredd för nya framstötar.

• Den åländska historien är inte berättad tillräckligt tydlig. I Bomarsund vände till exempel en del av världshistorien och här fanns dåvarande Ryssland allra viktigaste fästningsbygge. Hit skulle självklart också den stora champagnelasten som sjönk på vägen... Bomarsund förtjänar större synlighet än i dag och då är berättelserna extremt viktiga. Jag vill vara med och ladda det åländska varumärket och göra oss mer intressanta.

• Åland står och faller med sjöfarten och dess nätverk. Det åländska sjöfartsklustret är något som är ständigt närvarande och detta borde inte minst synas inom utbildningen. Jag vill göra Åland till föregångare när det gäller sjöfartsutbildning på alla plan. Vi har alla förutsättningar och måste nu bara samarbeta bättre för att klara konkurrensen med omvärlden.

• Jakt och jägare står mig nära och det är hållbarhet på riktigt, inte bara fina ord. En jägare tar av överskottet i naturen och förvandlar det till mat. Jägare är djurens bästa vänner och garanter för långsiktighet och miljöomtanke. Ju fler jägare vi blir, desto bättre mår vår natur.

• Sport är vägen till friska samhällen och starka människor. Detta har jag sett både hemma och utomlands där jag varit med och utvecklat NatWest International Island Games eller öspelen till en internationell organisatör av högsta världsklass.

• Jag vill att vi alltid ska utveckla vårt samhälle men tror inte på konstgjorda kommunreformer som saknar delaktighet och mål. Politik är att inspirera och uppmuntra.

Jag vill bygga en tunnel till Föglö. Detta skulle spara massor av pengar i förhållande till dagens snärjiga och ålderstigna färjetrafik och det skulle sätta fart på hela den annars tynande skärgården.

• Jag vill stärka arbetet mot beroenderelaterade sjukdomar. En av de mest djävulska är missbruk, i högre grad än vi tror alkohol. Beroendesjukdomar syns inte men slår hårt och är extremt dyra; på alla plan. Därför vill jag att vården av dessa ska ske inom ramen för ÅHS vid sidan av kommunala mottagningar. Varje missbrukare som kan vårdas och botas är en jackpot för hela samhället. Därför föreslår jag att vi skapar en helt ny enhet inom ÅHS som till exempel kunde heta ”Alkohol och hälsa” med sikte på alla de, vi pratar tusentals ålänningar, som inte vill gå till beroendemottagningen i Mariehamns stads socialkontor.


Om du vill, är jag beredd att fortsätta arbetet i Åland lagting med att stärka hela Åland i Finland, Sverige, Norden, Europa och världen.

Kommentarer

Populära inlägg