Det handlar om att sälja

Det är tio dagar kvar till valet och i går kväll ordnades näringslivsdebatt av organisationen Ålands Näringsliv. Platsen var Blomstringe som är namnet på Fredrik och Eva Karlströms senaste skapelse intill Maxinge.

På plats var ett femtiotal personer, av dem kanske fem som inte hade politiska skäl att delta. Det får mig att fundera på intresset för självstyrelsen från det så kallade näringslivets sida. Jag tycker det hade varit snyggt om fler än tjänstemän hade varit där och visat engagemang och intresse för vårt gemensamma samhällsbygge.

Jaja, debatten var överraskande spänstig och Anders Ekström höll i såväl inlägg som repliker med fast och generös hand.

Vad handlade det då om?

SVAR: I stort sett allt utom primärnäringar och jordbruk vilket jag tolkar som ett tecken i tiden. Syns man inte, finns man inte och det kan vara så att våra primärnäringar kämpar på i det tysta utan att göra så mycket väsen av sig. Det är nog inte så klokt och detta pratar jag i dag om på valpodden ”Mellan land och hav” tillsammans med jordbrukaren Carina Eriksson som även hon ställer upp i valet. Det är bortom alla tvivel viktigt för det åländska jordbruket att få en röst som lyfter branschen och ser till att den inte glöms bort.

Gårdagens valdebatt ägnade sig mycket åt tillväxt i allmän mening. Hur blir det fler affärer gjorda på Åland och på den frågan finns bara ett svar: vi måste sälja mer! Här är bilden av Åland central och där spelar alla småföretag en avgörande roll. Mångsyssleriet har byggt det Åland vi känner i dag och månskensbönder och andra har med hårt arbete skapat välfärd.


Det uppstår insikter under en debatt och mina är till exempel följande:

– Vi måste bygga tunneln mellan Svinö och Degerby. Det gör Åland större till en lägre årlig kostnad än i dag. 

– Småföretagare är våra osjungna hjältar. I vardagen är det storbolagen som får utrymme trots att själva arbetet ofta sker någon helt annanstans.

– En väg till tillväxt är bättre utbildning. Till exempel kan den åländska sjöfartsutbildningen bli bäst i världen vilket jag jobbat hårt för och ämnar fortsätta med. Här kan man lyssna till mer om det på Ålands radio.

– Turismen är en betydande del av vår framtid och för att göra Åland mer spännande och attraktivt måste vår berättelse bli bättre. Det ska vara oemotståndligt att besöka Åland och därför behövs ett tydliggörande av vår historia, som till exempel med Bomarsundscentret som växer fram som allra bäst! Ni vet väl att champagnevraket som hittades utanför Föglö egentligen var på väg till Bomarsund!

– Jag menar också att förutom jordbruket som är en framtidsbransch är också fiskodling det. Här måste branschen och landskapsregeringen göra gemensam sak för att tillfredsställa så många intressenter som möjligt. Fisk är en otroligt viktig del av vår framtid och det har jag tyckt länge.

– Sedan står det också väldigt klart att den offentliga sektorn tillåtits växa alldeles för mycket. Det är en ekvation som inte går ihop när mängden privatanställda minskar och de offentliga ökar. Det är helt enkelt omöjligt och därför måste detta hanteras.

Näringslivet är nödvändigt för att skatterna ska flyta in. Men det offentliga är lika nödvändigt för att samhället ska fungera och kunna erbjuda en plats där både människor och företag trivs. Därför är det så viktigt att arbeta tillsammans.

Minns inte längre vilken fråga detta handlade om men i det stora hela var panelen rätt överens om det mesta. Från vänster Roger Nordlund (C), Ola Sundberg (HI), Camilla Gunell (S), Marcus Måtar (OBS), Mats Perämaa (Lib), Stephan Toivonen (ÅLD), Tage Silander (MÅS) och Pelle Hägglund (ÅF).

Kommentarer

Populära inlägg