Fyra chanser för skärgården

Det är en ständig fråga, hur samhällen ska fortsätta utvecklas. Eller i vart fall inte avvecklas, när det gäller den åländska skärgården. Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer skrev en insändare där han ställde frågan. Jag svarade så här:

En tunnel gör skillnad för alla

Det är ett lustigt sammanträffande i måndagens (17.6) Ålandstidning. Upptill på en sida undrar Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer hur åländska politiker vill utveckla skärgården. Nertill bjuder Ålands landskapsregering in till möte gör att redogöra för hur nedläggningen ska gå till med hjälp av den tvingande kommunreformen. Dreyers fråga förtjänar ett svar och så här vill jag göra för att skärgården ska ha hyggliga möjligheter att klara sig framöver:

1. Bygg tunneln mellan Svinö och Degerby. Det är ekonomiskt klokt och utvecklingsmässigt närmast nödvändigt. Hela Åland skulle växa och kunna dra nytta av en närmare skärgård.

2. Se till att varje skärgårdskommun även framöver kan förbli en självstyrd kommun med alla dess möjligheter. Kommunkansliet ska vara navet och dynamon i samhället.

3. Återupprätta Vårdö som skärgård och inkludera kommunen i trafiksystemet.

4. Tydliggör berättelsen om hur enastående Brändö, Kumlinge, Vårdö, Föglö, Sottunga och Kökar faktiskt är. Man har inte riktigt levt utan att ha upplevt åländsk ö-hopping. Detta kräver marknadsföring och samarbete mellan alla berörda parter, i första hand företagarna och kommunerna i regionen.

Vilka berättelserna är? Till exempel Kumlingeslaget (då ryssarna drevs på flykt), pilgrimsvandringar, världens mörkaste himlar, de slätaste klipporna och mycket mer. Genom att tydliggöra fördelarna med allt skärgården är tror jag vi kan öka antalet besökare. På Åland har vi en spännande berättelse och det gäller att hitta vägar att nå våra inkringliggande marknader.

Jörgen Pettersson (C)
Lagtingsledamot

Nej, skärgården är långt ifrån bara vackra klippor och ljudet av vågor. Det är upptäckarglädje, inspiration, spänning och mycket mer.

Kommentarer

Populära inlägg