Hälsningar från Vårdö

Centern fortsatte på söndagen den kommunrunda som pågått sedan i fjol höstas. Vårt mål är att åka runt och lära oss av den vardag som folk delar.

Den här gången var Vårdö målet och ett trettiotal vårdöbor slöt upp för att prata framtid. På Vårdö togs alla med överraskning då Ålands landskapsregering över en natt beslöt att Vårdö, dit det krävs en eller två färjor för att komma, inte längre är en skärgårdskommun. Detta beslut får långt gående konsekvenser och drabbar det lokala näringslivet mycket hårt. Denna fråga är väldigt viktig för de 450 bofasta på Vårdö vilka alla just nu känner sig överkörda.

Beslutet att ta bort Vårdö från listan över skärgårdskommuner har skett helt utan beredning. Skärgårdsnämnden hördes aldrig, Vårdö kommun fick ingen fråga överhuvudtaget. Allt har skett genom maktspråk och ogenomtänkta beslut.

Detta är oerhört allvarligt. Från Åländsk Centers sida har vi alltid lyft betydelsen av självstyrelsen, dialog, långsiktighet och hållbarhet. Detta handlar både om förhållandet mellan Åland och Finland och mellan de åländska kommunerna och landskapet Åland. Vi kan inte hävda självstyrelse i ena fallet och lite mindre självstyrelse i det andra. Landskapsregeringen omyndigförklarar kommunerna med sitt agerande.

Vårdö är ett utmärkt exempel på närdemokrati när den är som bäst. Här finns inget partiväsen, alla jobbar för sin bygd och att Vårdö skulle försvinna som kommun finns inte på kartan. Fokus ligger på att sköta barnen, skolan och äldreomsorgen. Kommunen har redan i dag omfattande samarbeten med andra kommuner.

Det råder en väldigt stark vilja ute i kommunerna att man vill bibehålla (och förbättra) det nuvarande systemet. Kökar vill fortsätta som egen kommun, Sottunga vill göra det, Hammarland, Saltvik, Föglö, och så vidare. Mot den bakgrunden är det väldigt konstigt att se hur starkt landskapsregeringen driver en centraliseringslinje som helt tycks sakna stöd bland de berörda.

Med från Centerns sida var Jörgen Pettersson, Annika Hambrudd, Mathias Johansson, Mats Ekholm, Camilla Andersson, Anita Husell-Karlström, Veronica Thörnroos och Jenny Schuhmeister.

Bilderna tog Jenny Schuhmeister.

Lyxproblen när man bjuder på fika. Vi tvingades bära in fler bord och stolar! Vårdöbornas engagemang för sin kommun är påtaglig och inspirerande. Har ser man alla och här syns alla. Dessutom umgås man över gränserna, skolbarnen går till exempel en kilometer varje dag för att äta i ålderdomshemmet Strömsgården.


Undertecknad.

Vårdöborna är långt ifrån imponerade över den politik som just nu drivs på Åland. Helt utan förvarning beslöt landskapsregeringen nyligen att kommunen inte längre hör till skärgården trots att man behöver en eller två färjor för att åka dit. Detta beslut förändrar förutsättningarna för både människor och företag på hela Vårdö med omnejd.

Kommentarer

Populära inlägg