Tack för mig och lycka till!

I kväll höll Åländsk Center sin årliga höststämma och efter den är jag inte längre ordförande för partiet. Det är demokratins spelregler och av ett drygt hundratal deltagare i stämman hade 71 betalat in medlemsavgiften i tid och kunde därför rösta. Jag föll med siffrorna 34-37 och nu är det Veronica Thörnroos som sitter i förarsätet.

Stämman har föregåtts av ett intensivt lobbande och från till exempel Geta och från den närmaste kretsen kring en på orten utkommande tidningen (den som är bättre på att räkna än att skriva) fick vi plötsligt ett stort antal nya medlemmar vilket värmer en avgående partiordförandes hjärta! :-)


Jag har gjort mitt bästa under de senaste två åren och fortsätter så klart den inslagna vägen fast i en annan roll. Den åländska välfärden och självstyrelsen är alltjämt prioritet nummer ett och det arbetet fortsätter som hittills i lagtingsgruppen. Redan inkommande torsdag åker jag till Helsingfors och riksdagen för att jobba och lobba för åländska frågor med rikspolitikens tongivande krafter. När det gäller Åland måste alla vägar prövas.

Jag vill tacka alla för de två år som gått och allt stöd jag fått. När det gäller att söka rätt hellre än fel är jag nöjd med min tid som partiledare. Och jag är glad för att jag valde att pröva språnget! Mitt inledningsanförande i kväll löd som följer:

Några bilder från åren som gått.
Kära Centervänner varmt välkomna på stämma. Politik är att engagera och därför är det ett stort nöje att se vilket intresse det finns för Åländsk Center. Jag är särskilt glad över att detta engagemang även spritt sig ute bland kommunerna. Bara under de senaste två tre veckorna har vi fått ett stort antal nya medlemmar från Geta vilket är glädjande. Välkomna till stämman alla nykomlingar, hos Centern finns plats för alla! Camilla (Andersson från Geta) brukar sucka djupt och säga att det bara är hon som drar det kommunala lasset i vår nordligaste kommun. Jag hoppas att detta nyvaknade engagemang inte upphör efter stämman, för politik ska också vara långsiktigt. Jag vill dessutom rikta ett särskilt välkommen till medlemmar från andra partier som under hösten tecknat medlemskap i Centern efter att uppenbarligen ha nått en djupare förståelse av samhällsbygge. Ju fler vi är, desto bättre.

När man ska ro långt gäller det att ha både tålamod och takt.

I mina fritidssysselsättningar ingår långrodd och för att klara det måste man tillbringa väldigt många timmar i roddmaskin och när jag sitter där och inte kan så mycket annat löper tankarna ofta i väg till insikten att våra liv egentligen är en enda lång och rätt långsam framfart där färden utgör själva målet och där samarbete är en direkt förutsättning för att nå framgång. Inom Centern förlitar vi oss på våra egna krafter och vi ror tillsammans.Åländsk Center är ett bra exempel på långsiktighet. Vi har suttit i regeringsställning i nästan fyrtio år och lärt oss vikten av samarbete och kompromisser. Vi har stått för stabilitet och lagbygge och därmed skapat en självstyrelse som gjort det möjligt att fatta våra egna beslut. Inom Centern tror vi på folks eget förnuft och individens rättigheter att forma sin egen vardag, vi tror på företagsamhet, vi tror på närdemokrati och vi är övertygade om att Åland har en ljus framtid om så många som möjligt får vara med och bestämma.

För två år sedan fick jag förtroendet av en enhällig stämma att leda detta parti med målet att vinna valet år 2019. Vi hade då förpassats i opposition trots att vi hade bara 237 röster färre än Liberalerna som vann. Resultatet blev dagens landskapsregering som för en osympatisk kamp mot det kommunala självbestämmande som Centern byggt upp och försvarat. Vi ser också tydliga tecken på en centralisering som skapar mer makt åt färre människor och mindre engagemang på landsbygden och i skärgården. Centerns syn är annorlunda. Centern förespråkar balanserade och inkluderande reformer av samhällsstrukturen och betonar samtidigt den kommunala självstyrelsens fortsatta betydelse för lokalsamhällenas livskraft. Efter två år med dagens regeringsblock ser vi redan alltför många tecken på kaos och missnöje. Vi ser regerande som är långt ifrån hållbart varför det är viktigare än någonsin att vi sluter våra led och skapar ett vinnande lag. Just framstår Åland som splittrat vilket gör det viktigt för oss i Centern att stå enade. 
Så här såg det ut på Sottunga när vi åkte dit.
Vi i Centern har gjort just det, vi har debatterat och bytt idéer och fattat beslut. Hos oss finns ett inkluderande ledarskap som betyder att man ska inspirera till åtgärder, mer med morot än med piska. För att det ska lyckas måste ledarskapet vara tydligt och entusiasmerande, inte oförutsägbart och motsägelsefullt vilket är precis vad dagens landskapsregering kännetecknas av.

Vi i Centern är stolta över att bära ansvaret för att det bor folk på i stort sett varje holme av betydelse i hela den åländska skärgården och i de flesta knutar av vår landsbygd. Vi bär också ansvar för att Mariehamn tack vare skatteundantaget är ett betydande sjöfartscentrum. Vi är stolta över hela vårt Åland.

När den nu avgående styrelsen tillträdde hade vi ett tidigare varumärkesarbete bakom oss. Det resulterade i tre värdeord som vi bär med oss i all kommunikation och i alla beslut. Hela Åland, jämställdhet och trygghet. Utifrån dessa formulerar vi våra beslut och formar vår politik.
För två år sedan inledde vi färden mot valet år 2019 genom att bli ett tydligare oppositionsparti vilket låter enklare än det i verkligheten är. Fyrtio år av regerande sätter sina spår. Vi insåg dock tidigt att ska vi positionera oss inför kommande val måste det arbetet ske bland folk. Därför startade vi våra kommunrundor som hittills tagit oss till elva olika kommuner och hundratals möten med ålänningar i deras egen vardag. Detta arbete vill vi gärna fortsätta med under de kommande två åren. Vi är inte partiet som bara vaknar till liv när det är valår. Vi är på tårna hela tiden.
Historiens första möte mellan lagtingsgrupp och verkställande utskott.
Vi bestämde oss också tidigt för att bilda en starkare allians mellan lagtingsgrupp och parti. Historiskt sett har kontakterna mellan å ena sidan partiets verkställande utskott och styrelse samt lagtingsledamöterna varit ganska sporadiska. Jag kan inte säga att vi har nått hela vägen ännu men jag vet att diskussionerna mellan medlemmarna i VU och lagtingsgruppen är många och inspirerande. VU och styrelsen har på många vis bidragit till lagtingsgruppens arbete och tagit ansvar för lagbygget.
Här försökte jag delegera lite arbete. Det gick så där.
Målet med mitt och den övriga styrelsens och verkställande utskottets arbete under dessa två år har varit att skapa en bättre laganda och vi-känsla. Jag tycker att en ordförande ska vinnlägga sig om att låta andra växa och ta plats utan att för den skull fly ansvar. En ordförande ska vara stöttande och inspirerande för att sist och slutligen vara redo att bära det yttersta ansvaret för partiets ledning. Det har varit och det är och det förblir mitt eget motto

Inom Centern råder åsiktsfrihet och fri debatt. Det är bra för det skapar spänst och kloka beslut, hela Åland till gagn. Centern tar ansvar och vi jobbar på riktigt med jämställdhet över hela Åland, till exempel i fördelningen av topposter. Det gör väldigt få andra partier som hellre koncentrerar makten till några få personer och därmed centraliserar beslutsfattandet och möjligheten att påverka.

Dessa två år har på många sätt varit berikande och givande men jag kan ändå inte låta bli att dra den gamla historien om vad som egentligen skiljer Centern från övriga partier. Om en sosseledare ber sina medlemmar hoppa så gör de det. Om en moderatledare ber sina medlemmar hoppa så frågar några varför innan de hoppar. Om en Centerledare ber sina medlemmar hoppa är svaret nästan säkert: Det kan du göra själv det!

Skämt åsido ligger det ganska mycket i det talesättet. När jag ser mig omkring här i salen ser jag oerhört många viljekraftiga, driftiga och unika människor. Det är det som är tjusningen med partiet men det är också det som utgör risken. Det är inte de övriga mer strömlinjeformade partierna, några av dem sektliknande, som är största hotet mot Centern utan det är vi själva.


Vi kan inte påverka vad de andra gör men vi kan påverka vårt eget arbete. Mot den bakgrunden hoppas jag att det gemensamma lagbygge som vi startade för två år sedan kan fortsätta i kväll. Vi ska alltid minnas att det är laget, inte jaget, som vinner matcherna.

Till sist, liksom många andra som är aktiva i partiet är jag också företagare. Sedan två år tillbaka ger jag i nära samarbete med sjöfartsnäringen ut Ålands Sjöfart fyra gånger per år. Det gör jag av flera skäl men framför allt eftersom sjöfarten är Ålands i särklass viktigaste näringsgren och därför förtjänar ett trovärdigt och inspirerande språkrör. Precis i dagarna har ett sprittande färskt julnummer lämnat tryckpressarna och jag hoppas ni tar med er en tidning när ni lämnar dagens stämma. I den kan ni läsa mer om människorna som formar sjöfarten och inte låter sig skrämmas ens av internationell konkurrens.

Igen, ni är varmt välkomna hit och jag vill avslutningsvis tacka den avgående styrelsen, verkställande utskott och vår partisekreterare Jenny för ert uppoffrande arbete, många glada skratt och ett synnerligen gott samarbete. Tack för att ni lyssnade!

Kommentarer

Populära inlägg