Första dan som Centerbas

Tack, tack, tack, jag ska göra mitt bästa.

Det blev såklart en mycket speciell kväll i går. Vid stämman för Åländsk Center valde deltagarna undertecknad till ny ordförande för partiet.

Om det är nervöst? Ja.
Om det känns hedrande? Utan tvivel.
Om jag är redo? Det vet man först efteråt.

Hur som helst tänker jag göra allt vad jag kan för att leda detta parti till att på nytt bli störst på Åland och därmed från förarstolen styra vidare detta fantastiska landskap. Inför stämman både skrevs och sades det allt möjligt men frågan är om inte Nya Åland sammanfattade uppdraget bäst.

Ålandstidningen anlade (som så ofta tyvärr) en mer socialliberalt tungsint ton i sin ”analys”. Det är allt tydligare att vi på Åland har två ledarsidor; en som (ibland) är bättre på att räkna och en som (ibland) är bättre på att skriva. I vart fall kompletterar de varandra! :-)

Här kan man för övrigt lyssna till en intervju från gårdagens stämma i Ålandsradio & TV.

Det där med att undvika gnällträsket är viktigt att bära med sig. Bäst som det är står man själv där och vevar och det vill jag faktiskt inte. I slutet på gårdagens stämma, när alla val var gjorda, sade jag ungefär så här till deltagarna, efter att jag tackat Harry för att jag alls fick möjligheten att ansluta till partiet, hösten 2011:
Tack för förtroendet att leda det parti som mer än någon annan byggt det mönstersamhälle vi i dag lever i. Det är en uppgift jag ska hantera med varsamhet, ödmjukhet och väldigt stora öron. Mitt mål är att lyssna mer än prata eftersom jag vet hur enormt stor kunskap i en väldig mängd områden vi besitter i detta parti. Det vore förmätet och väldigt korkat att inte ta vara på denna sakkunskap. Kring detta återkommer vi från styrelsens sida så fort som möjligt.

I mitt och den nya styrelsens arbetsplaner ingår ett brett informationssökande över hela Åland. Vi är antagligen det parti som mest av allt representerar minsta knut av vårt landskap. Det ska vi ta vara på och de kanalerna ska vi fortsätta lyssna på. Centern är hela Åland och vi ska arbeta för alla ålänningar, oberoende var de valt att bo och leva och arbeta.

Just nu väntar en inspirerande tid i opposition vilken vi ska använda till att berätta för ålänningarna vad vi vill göra för att fortsätta det bygge av ett framgångsrikt Åland som vi hittills varit med och genomfört. Åland är i högre grad än Finland ett nordiskt välfärdssamhälle och borde så förbli. Finland genomgår en strukturell och svår kris som på ett ekonomiskt plan drabbar även Åland men som vi på ett psykologiskt plan måste bekämpa. Vi får inte låta oss dras med i domedagsprofetiorna, vi ska alltid se morgondagen med tillförsikt och vi ska fortsätta jobba hårt. Det finns nämligen inget annat sätt.

Två områden sticker ut som viktigare än alla andra, ekonomin och självstyrelsen. Ofta möts de två. I Ålandskommittén diskuteras framtidsfrågor som handlar om hur vi ser på hela självstyrelsen inklusive ekonomin. Det system vi har i dag beaktar inte tillräckligt starkt den befolkningstillväxt som ägt rum på Åland de senaste säg tio åren. Det har också blivit dags att i högre grad utveckla den självstyrelse som vi fick för snart etthundra år sedan och sedan dess har gjort det möjligt att skapa det välfärdssamhälle vi i dag lever i och av. Finlands läge är extremt utmanande och Ålands behov av reinvesteringar på en rad områden stort. Detta är starka skäl för att seriöst se över hur penningströmmarna flyter mellan Finland och Åland. Jag är glad för att Harry Jansson, som en av självstyrelsens starkaste kämpar och klaraste röster, är beredd att fortsätta det arbetet i den så kallade Ålandskommittén. Vi ska tillsammans skapa ett större självförtroende i självstyrelsen. Självstyrelsen måste utvecklas och tillsammans med näringslivet och alla ålänningar bestämma oss för hur framtiden ska se ut. Det kan inte nog understrykas att informationen som löper mellan det politiska Åland och företagar-Åland är viktigare än någonsin.

Centerns över allt skuggande uppgift är att uppmuntra detta företagande och skapa grogrund för de nya idéer som skapar morgondagens exportindustri. Åland är i dag duktiga på IT, sjöfart, primärodlingar, underhållning, banking och turism och mycket mer. Allt detta ska vi bära med oss i skapandet av morgondagen. Men det räcker inte. Vi ska dessutom skapa utrymme för exempelvis Högskolan och utbildningsväsendet där innovationer ska uppmuntras och risktagande premieras. Vi ska aldrig låta oss falla in i gnällträsket. Vi säger ja till investeringar hellre än nej. Vi klappar dem på axeln som är redo att ta risker att misslyckas. Affärsidéer har alltid varit det åländska samhällets främsta drivmedel och det ska vi fortsätta att uppmuntra.

För sist och slutligen är vår uppgift att bygga ett Åland som kan skapa arbetsplatser för befolkningen och framtidstro bland våra ungdomar. Det gör vi bara genom att aktivt och alltid uttrycka hopp, möjligheter och kreativitet. I vår roll som oppositionsparti ska vi ta vara på varje tillfälle att definiera alternativen som leder framåt, inte bakåt.

Exakt hur detta ska gå till ska vi nu mejsla fram. Framtiden har till den delen alltid varit svår att hantera. Vi vet inte hur det blir men vi har en uppfattning om hur vi vill att det ska bli. Vi ska nu sätta oss ner tillsammans och höja blicken mot den framtid som väntar. Vi ska vara kommunicerande och lyssnande och pådrivande samtidigt. Vi ska analysera en stor mängd olika delområden och resonera kring hur vi gör detta bäst för hela Åland. En kommunrunda ska inledas inom kort, Centern tar ansvar för hela Åland. Vårt parti har byggt den verklighet vi i dag åtnjuter. I dag sitter vi inte längre vid ratten vilket är nytt men antagligen vettigt. Det är demokratins väsen. Vi har varit med och skapat detta system och nu ska vi visa att vi menar allvar med våra planer på att tänka annorlunda, långsiktigt och, framför allt, rätt.

Jag tacka för det förtroende ni visat och lovar att göra mitt bästa för att vi tillsammans ska göra vårt parti till Ålands största och så fort som möjligt ta tillbaka platsen i förarstolen, för det är jag övertygad om att hela Åland vinner på.
Gårdagens stämma ägde rum i Ålands sjöfartsmuseum där jag bevistat så många andra spännande möten under åren som gått. Bilden är lånad från Nya Åland och Stefan Öhberg.

Kommentarer

  1. Bra gjort. Jag har länge följt partiets utveckling och tror detta är det bästa som kunnat hända. Lycka till. Ålänning.

    SvaraRadera
  2. Fall nu int i fällan att skrota alla kommuner, de flesta av dem utför ett mycket bra och värdefullt jobb som blir mycket dyrare om det ska ske centralt.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg