En tunnel höjer Ålands värde

På måndag med start ungefär 13.00 ska den framtida Föglötrafiken diskuteras på nytt i Ålands lagting. Det sker mot bakgrund av det här spörsmålet som några av oss ledamöter skickat in och det kortfattade svar som Ålands landskapsregering presterat. Här är för övrigt hela agendan för måndagens plenum. Kom gärna och lyssna!

Jag har vid upprepade tillfällen lyft behovet av nytänk i skärgårdstrafiken och tycker det är obegripligt att man nu går in för något som med stor sannolikhet kostar mycket mer än det smakar. I samband med fjolårets budgethantering lämnade jag in en åtgärdsmotion för att bredda upphandlingen av Föglötrafik till att omfatta en tunnel. Det blev nej.

Landskapsregeringen framhärdar i att satsa 100 miljoner euro på att flytta Föglötrafiken från Degerby till Gripö vilket förkortar restiden med tio minuter men gör det besvärligare att åka från Sottunga och Kökar samtidigt som Degerby blir ett rundningsmärke.

Enligt min mening missar landskapsregeringen en historisk möjlighet att en gång för alla skapa framtidstro i skärgården.

Jag vill att det byggs en tunnel mellan Svinö i Lumparland och Degerby på Föglö. Det skulle göra Åland större och resten av skärgården mer tillgänglig.

I finansiell mening skulle en tunnel vara mycket mer förmånlig än att satsa 100 miljoner på en bro och en färja som efter trettio år är slut eller i behov av omfattande renovering. En fast förbindelse skulle skapa frihet för alla att slippa stå i färjköer och vänta.

Det skulle på ett radikalt sätt minska utsläppen och det skulle höja värdet på hela Åland; till ett lägre pris får vi ett högre värde och tydligare kan det inte sägas.
Dessutom är en tunnel för evigt, i jämförelse med en bro och en färja. 
På måndag ska Ålands lagting ta upp ett spörsmål kring Föglötrafiken.

Kommentarer

Populära inlägg