Dags att byta riktning

Den åländska skärgården är under press av många olika skäl, mest som en följd av den utflyttning som är en konsekvens av en global vilja att bo där andra bor. Urbaniseringen som trend är inget att leka med, utvecklingen är tydlig och kännbar. På Åland har vi gjort allt för att livet ska kunna pågå i alla av örikets knutar men resultatet är dessvärre inte alltid det önskade. Utflyttningen fortsätter.

Den i dag sittande landskapsregeringen har trots detta växlat upp  och står i beråd att skuldsätta hela Åland för att bygga en bro på Föglö. Detta är väldigt underligt och att betrakta som ett högriskprojekt vilket även en folkrörelse som Ålands natur och miljö konstaterat. Att bygga en bro och ödelägga natur andas väldigt mycket 1980 vilket är synd med beaktande av de möjligheter som nutiden erbjuder.
Det finns minst fyrtio miljoner skäl att ta det lugnt med kortruttssatsningen på västra Föglö.

Med anledning av detta skrev jag och kompisen Harry Jansson en insändare som lyder så här:

Gör Åland större, inte fattigare

Ålands landskapsregering vidhåller, med stöd av en knapp lagtingsmajoritet, beslutet att låna 40 miljoner euro för att, huvudsakligen, finansiera en bro mellan Degerby och norra Gripö på Föglö. Denna bro, Ålands längsta, kan i teorin förkorta färjpasset till Svinö med tio minuter. Detta anser vi inte vara acceptabelt. 
Vi stöder projektet på östra Föglö men menar att den västra sidan måste hanteras annorlunda och ser mycket fram mot vidare utredningar kring ett privatfinansierat tunnelalternativ. Vårt mål är att göra Åland större, inte fattigare. 
Mot den här bakgrunden röstade en majoritet av Centerns lagtingsgrupp för att investeringsfullmakten på 40 miljoner euro ska dras tillbaka. Vi tror att det finns bättre vägar för hela Åland och för alla ålänningar. 
Centerns lagtingsgrupp
Harry Jansson  
Ordförande 
Jörgen Pettersson 
Vice ordförande

Kommentarer

Populära inlägg