Låt medborgarna bestämma

Det självstyrda Åland utgörs av sexton olika kommuner som sköter den dagliga servicen gentemot medborgarna. Därför är det också de som ska avgöra om de vill samarbeta eller gå samman med andra kommuner. Det är det som självstyrelse handlar om. Den åländska självstyrelsen utgör på liknande vis en del av republiken Finland och i det förhållande vill vi på Åland hantera våra egna affärer.

Ålands landskapsregering kom i går med ett förslag till en ny kommunkarta på Åland där alla de gamla kommunerna försvinner och ersätts av nya. På det kommunala fältet är man av lättförståeliga skäl upprörda. Likheterna med de åländska reaktionerna på Finlands regerings Sote-förslag är många och tydliga. Självstyrelse handlar om att fatta sina egna beslut utgående från sina egna förutsättningarna.

Här kan man lyssna till en intervju i Ålands radio från i går då jag kommenterade förslaget. Från Centerns sida har vi alltid varit tydliga med att vi inte är emot kommunsammanslagningar så länge det sker som ett resultat av de självstyrda kommunernas egna demokratiskt fattade beslut. Åland är ett resultat av många små enheter som ser till att vardagen fungerar för sina medborgare. Hela Åland ska leva, inte bara centralorterna.
Bilden har jag lånat från Ålands radio och den föreställer väldigt tydlig en man som gör sig bättre i radio än i teve! :-)

Kommentarer

Populära inlägg