Juha Sipilä till Åland

I dag landar Finlands statsminister Juha Sipilä på Åland för första gången. Det är bra. Åland behöver goda kontakter med statsmakten. Detta har jag själv försökt jobba för så mycket som möjligt under året som gått.

Här är första mötet med Sipilä.

Och här i Seinäjoki när finländska Centern höll sina stora partidagar. Då fick jag tillfälle att prata mer enskilt med statsministern.

I dag skriver jag följande öppna brev till Sipilä med anledning av hans besök på Åland, själv kan jag tyvärr inte delta på grund av ett sedan länge inplanerat möte på Gotland.
Välkommen till Åland Juha Sipilä 
Välkommen till Åland Juha och tack för senast. Finländska Centerns stora partidagar i Seinäjoki var inspirerande och ert mottagande var generöst och välkomnande. I dag är Du – om inte Brexit ställde till det på mötet i Bryssel – på Åland och jag är övertygad om att Du kommer att trivas här.
Det är oerhört viktigt att vårt lagting och vår landskapsregering har en god relation med republikens statsminister, regering och riksdag. När tiderna är utmanande och frågorna svåra är det särskilt nödvändigt att hålla en ständig dialog mellan Helsingfors och det självstyrda och enspråkigt svenska Åland.
Vi får aldrig glömma att Finland består av två språk som båda är lika viktiga och nödvändiga för det fortsatta nationsbygget. Vi lever i ett nordiskt sammanhang där svenska är en avgörande del i gemenskapen. 
Bäste Juha,
Åland är i dag en utpräglad Centerbygd där besluten tas nära människan och skapar ett starkt, demokratiskt och ansvarstagande samhälle samt livsglädje bland medborgarna. Det har lagt grunden för framgångsrikt företagande och en vilja att göra mer. Med våra 29.000 invånare har vi skapat 2.200 företag, vi har två börsbolag och fotbollslag i den högsta ligan på både dam- och herrsidan. Vi har byggt en chipsfabrik som gör vardagen gladare för hela Finland och vi färdigställer som bäst en av världens största och mest miljövänliga fiskodlingar på land.
Jag vill passa på att tacka dig och Ålandsministern Anne Berner för hjälpen i samband med att den åländska chipsfabriken räddades kvar på Åland senaste vår. Likaså förtjänar den finländska sjöfartspolitiken beröm, landets sjöfartsnäring har i dag lika goda förutsättningar som våra europeiska kolleger och konkurrenter. Det är viktigt för Åland och hela Finland, havet förenar Finland med den västeuropeiska gemenskapen och värdegrunden. Sjöfarten ser till att den finländska exporten och importen löper smidigt. 
Minns också,
den åländska självstyrelsen är unik och skör och det ekonomiska förhållandet mellan Åland och Finland är gammalmodigt. Vi är glada över beredskapen och initiativet att höja avräkningen från 0,45 till 0,48 procent av de statliga intäkterna. I detta sammanhang måste också reformen av den nya självstyrelselagen lyftas. I dag är Åland i alltför hög grad beroende av att Finland fortsätter som hittills, utan reformer. Nu ser vi hur den planerade social- och hälsovårdsreformen liksom tingsrättsreformen kan ställa till det rejält för det självstyrda Åland. Det är inte till åländsk fördel och min uppfattning är att det inte är något vare sig Du eller statsrådet vill.
Vår mening är att Finland vinner på självstyrelsen och dess möjligheter och därför borde vi arbeta för ett system där Ålands ekonomi kan skötas oberoende av vad man gör i Finland. Inom ramen för vår självstyrelse har vi till stora delar redan gjort det ni i Finland nu ämnar göra (social- och hälsovårdsreformen) och som, ofrivilligt, får indirekta konsekvenser för Åland. 
Avslutningsvis,
Finland fick Åland den 24 juni år 1921 och sedan dess har självstyrelselagen och internationella avtal garanterat och reglerat vårt umgänge. Med små steg har självstyrelsen stärkts och därför är Åland i dag ett företagsamt och decentraliserat örike. Vi växer förhållandevis mer än nästan alla andra länder och är snart 30.000 invånare. För att det ska kunna fortsätta behöver vi komma överens även i svåra frågor, sådana som är båda parter till gagn.
Avslutningsvis vill jag önska dig och din familj en fortsatt fin sommar och önskar er välkomna tillbaka så fort möjlighet ges. Från Åländsk Centers sida är vi ständigt beredda att tillsammans utveckla självstyrelsen på ett vis som skapar möjligheter och bygger företag och utgör en stolthet och inspiration för resten av Finland.

Åländsk Center
Jörgen Pettersson
Ordförande
Här är en bild från ett tidigare möte med Juha Sipilä som driver reformer i Finland som kan komma att slå mot den åländska ekonomin och därför måste hanteras.

Kommentarer

Populära inlägg