Om skärgårdens möjligheter

En av alla de utmaningar som Åland har att hantera är skärgården och dess framtid. Redan i den första meningen finns en inbyggd konflikt enär skärgårdskommunernas villkor är väldigt olika, kortruttsplanerna till trots.

Vårdö ligger geografiskt så nära fasta Åland att man nästan hör dit. Det omedelbara problemet handlar om en bro som redan borde börjat byggas men av olika skäl fördröjts. Så här skrev jag i en insändare härförleden:
Äntligen dags för en ny VårdöbroArbetet med att bygga en ny bro mellan Vårdö och Töftö börjar nu på riktigt. Det är verkligen på tiden. Vi gjorde vårt bästa för över ett år sedan att starta bygget men majoriteten i lagtinget valde att inte lyssna på de samstämmiga och tydliga expertutlåtanden som dömde ut den gamla bron. Där förlorade vi värdefull tid. Vi vill understryka vikten av att bron nu med det snaraste byggs, för hela Ålands del. Det handlar om trygghet för såväl trafikanter som regionen som helhet. Ålands närmaste väg till fasta Finland och de viktiga marknaderna kring Åbo går via den norra skärgården.
Veronica Thörnroos (C)
Infrastrukturminister
Jörgen Pettersson (C)
Ordförande i finans- och näringsutskottet
Detta tangerar mina tidigare ställningstaganden i frågan.

När det gäller Föglö är vardagen liknande. En halv timme med Skarven som går i regelbunden och tät trafik utgör inget oöverstigligt problem.

Tag sedan Brändö vars närhet till fasta Finland gör möjligheter till affärer rätt stora. Brändö utgör sista utposten på den norra länken mellan fasta Åland och Finland, på precis samma sätt som planerarna av den gamla postvägen insåg för hundratals år sedan. Här är utmaningarna stora men också möjligheterna.

Våra största utmaningar just nu är Kumlinge, Sottunga och Kökar. Hur ska vi göra för att skapa framtidstro och livskraft i dessa kommuner? Jag har inget enkelt svar på den frågan men jag tror man närmar sig nån slags lösning genom att se vad Rederi Ab Ansgar gör i regionen i dag. Det handlar om mycket mer än en entreprenör som sköter färjtrafiken. Ansgar är ett socialt företag där anställda trivs och känner sig behövda – det blir som en kombination av en ideell förening och ett aktiebolag. Kanske är det nånstans dit vi behöver gå. Talkoandan och glädjen att glädja andra kan mycket väl utgöra en viktig del i den trend som omdanar vår värld.

Hittills har all form av folkvandring gått från smått till stort i urbaniseringens fotspår. Kanske kan en backlash så småningom uppstå där tätortsborna väljer andra liv och flyttar mot landet. Det har redan till viss del skett mot fasta Åland. Kanske är skärgården deras nästa steg?
Har man en gång stått där på klipporna och utmanat hela världen är det antagligen lätt att aldrig släppa taget. Skärgårdens utmaning är att berätta för de som inte vet, hur det egentligen ligger till.


Kommentarer

Populära inlägg