Snart blir det fart på Vårdö

I onsdags presenterade jag finans- och näringsutskottets och mitt sista budgetbetänkande för den här perioden. Om precis fem veckor är det val på Åland och då kan såklart vad som helst hända. De fyra åren i utskottet har passerat i en blixtrande fart. Vi har levererat mer än nittio olika betänkanden och hanterat kollektivavtal, EU-program, samråd och så vidare. Den ena dagen har sällan liknat den andra.

Det sista betänkandet handlade om den fjärde tilläggsbudgeten där bland annat det gavs klartecken för att en ny Vårdöbro ska byggas, något jag kämpat för rätt länge.

Själva betänkandet presenterade jag så här:
Talman, 
samhällsekonomin har väl aldrig diskuterats lika ivrigt som i dag. I går kom den finländska regeringen med väldigt hårda bandage för att ekonomiskt sargade Finland ska tillfriskna. Om det är rätt eller fel medicin vet man först då framtiden anlänt.

Vad man än tycker om det som händer i Finland måste man inse att det även händer här. Vi är fast i klumpsummesystemet och drabbas därför då Finlands ekonomi dyker, trots att Ålands befolkning ökar. Vår finansiella bas krymper och tarvar åtgärder.

I samband med hanteringen av denna fjärde tilläggsbudget har utskottet ägnat extra uppmärksamhet åt de investeringar som står på tur i landskapet. Först och tydligast är Vårdöbron som måste åtgärdas så fort som möjligt. Här är det synd att projektet fått vänta nästan ett helt år från de första rapporterna om brons kondition. Utskottet skriver i betänkandet som ni fått att vi betonar vikten av tillräckliga undersökningar i samband med tunga investeringar. Jag menar ändå att alla dessa fakta förelåg då detta lagting för snart ett år sedan beslöt att kräva in nya undersökningar av Vårdöbron. Trots att specialisternas analyser redan då talade ett tydligt språk.

Det är som det är och vi måste se framåt. Det är ändå min förhoppning att vi alla i denna sal lärt oss en läxa. Här finns inte den insikt i tekniskt komplicerade frågor som krävs för att fatta kloka beslut. Det är därför vi har tjänstemän och det är därför vi frågar experter.

Det är dock mer än Vårdöbron som väntar. Vår skärgårdsflotta måste förnyas och det beslutade nya färjfästet på östra Föglö bli verklighet. Hur alla dessa investeringar ska finansieras mot bakgrund av Finlands vikande ekonomi är inte enkelt att räkna hem. Av det skälet skriver utskottet i sitt betänkande att landskapsregeringen avser komma med ett meddelande för att beskriva den rådande ekonomiska verkligheten. Av praktiska skäl och med beaktande av alla lagförslag som måste hanteras först har utskottet och landskapsregeringen istället enats om ett ekonomiskt seminarium där även allmänheten får delta i diskussionerna. Det är ett klokt beslut. Vår gemensamma kassa berör fler än bara de som sitter i denna sal.

Talman,

betänkandet i dess helhet har ni fått och finans- och näringsutskottet föreslår enhälligt att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till fjärde tillägg till budgeten för år 2015 samt att lagtinget beslutar att fjärde tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.
Beslutet att bygga en ny Vårdöbro hela Åland till fromma har vi kämpat för länge. Nu kan bygget snart starta. 
Den gamla bron förväntas hålla de närmaste åren, eller så länge det tar att bygga en ny bro. 

Kommentarer

Populära inlägg