25 år sen Mandela blev fri

”Vår marsch mot friheten är oåterkallelig.” Så sade Nelson Mandela denna dag för exakt tjugofem år sedan då han lämnade Robben Island, fängelsön som hade varit hans hem i tjugosju år. I dag är inte längre Mandela bland oss men hans minne lever för alltid och hans arbete förändrade en hel värld.

En annan som lämnade avtryck som få andra i vår värld var Thomas Edison som föddes i dag fast år 1847. Honom har jag också hyllat i denna blogg.

Med dessa två exempel vill jag bara påminna om att människor gör skillnad och kan skapa framtidstro och tillväxt genom sin blotta existens. Det är en fin och framåtriktad tanke alla dagar veckan runt.
Det är aldrig fel att misslyckas så länge man försöker på nytt. Nelson Mandela var ett levande exempel på att trägen vinner.

Kommentarer

Populära inlägg