Start för budgetpratet

I dag är det meningen att den stora budgeten för år 2015 ska börja diskuteras i Ålands lagting. Är du hardcore och vill bekanta dig med dokumentet så finns det att hitta här. Självklart är du välkommen till salen också! Budgeten är den fjärde jag är med och hanterar och lyser i år gul som solen!
Lantrådet Camilla Gunell och finansministern Roger Nordlund har en spännande och för Åland mycket avgörande vecka framför sig. I dag inleds budgetdebatten och på torsdag kan delar av sjukhuset stanna till följd av Tehystrejken. 
Den röda grafen visar hur skattegottgörelsen är i nedåtgående. Den blå kurvan visar hur den stora klumpsumman utvecklats över tid. Den gröna är de sammanlagda skatteintäkterna.
Nästan hälften av landskapet Ålands planerade utgifter för år 2015 hänför sig till sjukvården.
Innan den stora budgeten blir aktuell ska dock först förslaget till andra tilläggsbudget behandlas (för tredje gången) och där pågår debatten om Vårdöbron alltjämt. Jag själv har lämnat in en reservation gentemot finans- och näringsutskottets beslut att renovera den gamla bron då jag anser att ett sådant projekt är alldeles för dyrt för samhället att bära, både i pengar och i personrisker. Sakkunskapen är tydlig med att de gamla brofundamenten var för vekt konstruerade redan från början och därför inte är mycket att lite på i dag. Jag stödjer mig på kännarna och de utbildade ingenjörerna vars analyser, enligt min mening, är omöjliga att missförstå. En ny bro är billigare i det långa loppet. 

Lagtingsbehandlingen av Vårdöbron stärker mig i min ursprungliga uppfattning att finans- och näringsutskottet borde ha ordnat ett öppet hörande med broexperterna. Jag drev aldrig frågan till omröstning då renoveringsförespråkarna var väldigt ovilliga till något sådant och därför enkelt hade röstat ned förslaget. När jag nu märkt hur de olika experternas budskap tolkats är jag än mer övertygad om nyttan i öppna höranden i särskilda frågor.

Slutligen. I fredags deltog jag i Den Fyruddiga stjärnans höstloge vars innehåll självklart inte ska outas här. Men en sak genomsyrar det sällskapet och många andra. Nämligen att man alltid ska lyssna till de som vet bättre och att det aldrig är någon skam att själv inte kunna allt. Just saying.

Trafikavdelningens chef och ingenjör Yvonne Österlund resonerar om varför det är billigare och säkrare att bygga en ny Vårdöbro istället för att renovera den gamla. Den sakkunskapen stöder jag mig på av det enkla skälet att jag inte är broingenjör eller betongspecialist.
Mannen på bilden är jag som diskuterar budgeten.
Liksom även denna lirare.
Och ibland får det en att känna sig ungefär så här.

Kommentarer

Populära inlägg