Partistämma på Föglö

Vid söndagens partistämma på Föglö, dit ett femtiotal sympatisörer med hela Åland som arbetsfält tog sig, var det högt till tak och brett mellan väggarna. Diskussionerna var framåtsyftande, entusiasmerande och väldigt inspirerande. Dessutom var fiskbordet på Restaurang Seagram av världsklass!

Tack vare kreativa och intresserade ”spanare” fick vi oss till livs ett antal sanningar om till exempel nödvändigheten av friska bisamhällen vilket jag själv tagit upp vid flera tillfällen.

Själv sade jag några ord om varför jag tycker utgångsläget inför nästa val nästa höst ser lovande ut:

Min uppfattning är att vårt utgångsläge är gott. Vi har under de tre senaste åren tålmodigt sanerat landskapets finanser samtidigt som inflyttningen till Åland fortsatt och arbetslösheten kunnat hållas på en hanterlig nivå. Utmaningarna för Åland är många och kan te sig skrämmande. Finland kallas i dag för Nordens sorgebarn ur ett finansiellt perspektiv och skuldsättningen är besvärande. Fullt så illa är det ändå inte. Till skillnad mot många andra europeiska stater har Finland den största delen av framtidens pensioner finansierade vilket skapar trygghet och stabilitet. Dessutom ligger Åland strategiskt perfekt intill Sverige där ekonomin hör till Europas starkaste och tillväxten går som tåget, i varje fall i Mälardalen och dess huvudstad Stockholm.
Sedan berättade jag hur vi ska agera för att vinna även nästa val och fortsättningsvis vara Ålands största parti.

Och så avslutade jag med varför vi aldrig får släppa tanken på att bygga ett bättre samhälle och hålla alla nejsägare och dysterkvistar på avstånd (inspirerad av en amerikansk politiker som jag tyvärr glömt namnet på):
Framtiden är ett resultat av våra drömmar. Framtiden kommer aldrig att höra till dem som är nöjda med hur det är i dag. Framtiden kommer aldrig att formas av cynikerna eller av dem som nöjer sig med att sitta på sidan och titta på. Framtiden ägs av de som känner inspiration och passion i utmaningen. Framtiden tillhör den vanlige, hårt arbetande, ålänningen. Den hör till kvinnorna och männen som är redo att göra en personlig insats när det gäller att bygga morgondagens samhälle. Dessa ålänningar är i dag ni, nästa år är vi många fler!

Skrattet och trivseln är aldrig långt borta i detta sällskap. Cia Numelin, partisekreterare, föregår med gott exempel!

Kommentarer

Populära inlägg