Finlands förste president

I dag är det nittiofem år sedan Finland fick sin allra första president som en egen nation. Den som tog rodret hette Kaarlo Juho Ståhlberg och var femtiofyra år gammal vid tillträdet år 1919. Uppdraget var inte enkelt, inbördeskriget mellan de vita och de röda hade närapå bokstavligen slitit landet i stycken och behovet av förlåtelse hellre än mer konfrontation var nödvändigt.

Professor Ståhlberg med en bakgrund som jurist och statstjänsteman hade lagt ner mycken möda på 1919 år regeringsform och kunde därmed den juridiska biten av nationsbygget. Då land inte bara byggs av lag utan också av politik, övertygelse och tankegods var hans största utmaning att på riktigt begripa hur folk tänker. Han lyckades bra även med det och ägnade stor kraft åt att stärka den nyblivna självständigheten och mana till försoning mellan de tidigare fienderna inom landet. För att klara det använde han presidentens benådningsrätt generöst samtidigt som han månade om att genomföra sociala reformer.

Hans sex år vid makten gick snabbt och blev framgångsrika. Ändå valde han att stiga av för skapa ett exempel för framtiden. När han senare försökte bli president på nytt förlorade han valen såväl år 1931 som år 1937. Det gick inte enkelt att genomföra reformer då heller...

Trots att historieböckerna beskriver Ståhlbergs tid som lyckad höll alla såklart inte med.  Många hatade honom intensivt men tack vare den begynnande mognaden var våld inte längre den enda möjligheten att protestera. År 1930 genomförde istället den så kallade Lapporörelsen en ”skjutsning” vilket var en light version av kidnapping. De fångade Kaarlo Juho Ståhlberg och hans hustru och körde paret med bil från hemmet på Brändö (Helsingfors) till Joensuu därifrån presidenten fick ta sig hem bäst han kunde.

Vill man dra paralleller till andra statsmän som valde försoning istället för konfrontation är Ståhlberg i gott sällskap med exempelvis Abraham LincolnNelson Mandela och Winston Churchill. De förmådde att glömma det illa som sagts och det bestialiska som gjorts och kunde på ett hyggligt vis ena sina folk och inspirera dem att se framåt. Det är statsmannaskap, varken mer eller mindre.
Kaarlo Juho Ståhlberg (1865-1952) var Finlands allra första president och den som lyckades ena det splittrade landet.

Kommentarer

Populära inlägg