Idrotten visar toleransvägen

Under de senaste hundra åren har idrotten visat vägen i en lång rad olika områden. Det har jag lyft fram i massor av olika sammanhang men först i går med ordning från stadsfullmäktiges talarstol.

Det började med en debatt om Hälsa i skolan, baserad på en färsk utredning om stadens och Ålands unga. Det slutade med en politisk kvasistrid om vem det är mest synd om, flickorna eller pojkarna. Jag tycker offerrollen klär alla illa och försökte i debatten med hjälp av några exempel berätta hur den ideella sida av samhället arbetar för att få alla att begripa vikten av att i alla lägen behandla andra människor som man själv vill bli behandlad, som den här mannen brukade säga.

Mitt anförande gick i stora drag ut på de fem kanske viktigaste orden här i världen: Tolerans, Respekt, Inspiration, Mod och Jämlikhet. Genom att låta de värdeorden genomsyra vår verklighet bygger vi en värld där unga pojkar inte får unga flickor att må dåligt och vice versa. Men där de flesta andra i salen vältrade sig i VAD som borde göras lyfte jag fram tre exempel på HUR det kan ske, med modell från den tredje sektorn. För det första var Regnbågsfyrens Hyllning till Queer en sprakande uppvisning i styrka och självkänsla och sårbarhet och kärlek. För det andra är det frivilliga arbetet som sker i till exempel Strandnäs FBK ett fantastiskt exempel på ungdomsarbete som lär ut vikten av att alltid, i alla lägen, oavsett, finnas till hands för folk som behöver hjälp. Här ryms både unga och gamla och tjejer och killar vilket skapar dynamik och förståelse för varandras styrkor och svagheter.

Mitt tredje exempel är det jag kan bäst, ledarskapet inom idrottsrörelsen. Där engageras 13.500 ålänningar varje vecka och fostras till att fungera i grupp och se varandra. De lär sig nolltolerans mot droger och grundläggande regler i samröret med med- och motspelare. Vägen till denna kunskap går via träningar, årsmöten, föräldraträffar, bindande skriftliga avtal, ledarutbildningar, manualer och ständiga uppföljningar.

Värdegrunden inom IFK Mariehamn är utarbetad över många år och finns i dag som dokument för envar att läsa. Själv har jag än så länge ganska kort erfarenhet av det politiska livet men jag anser att dessa enkla regler är något som särskilt alla i detta fullmäktige borde läsa på och leva efter (nej, det sker inte alltid i dag):

Vi har nolltolerans mot att diskriminera någon på grund av kön. 
Vi strävar till ökad mångfald och ser olikheter som en tillgång. Alla som vill – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningens idrottsverksamheter vilka behöver anpassas efter behov och möjligheter.
Vi skall kontinuerligt utveckla och skapa en kultur som ska upplevas som öppen och varm – dit alla skall känna sig välkomna. (Note to politiker 1!)
Vi strävar till att använda ett språk som alla förstår, lokaler som alla kommer in i och aktiviteter som alla kan medverka i. (Note to politiker 2!)
Vi strävar till att det ska finnas kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer inom idrotten. (Note to politiker 3!)
Alla idrottsutövare skall värderas lika, prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser skall fördelas rättvist. All verksamhetsplanering ska ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. (Note to politiker 4!)
Alla idrottsutövare ska få samma uppmärksamhet i forskning, information och arbetet mot massmedia. Viktig är att arbeta mot sexualiseringen inom idrotten - också i medierna. 
Dokumentet försökte jag visa från talarstolen men Den Digitala Agendan är inte ännu vad den borde vara. Här kommer därför hela värdegrunden i bildform; läs och lär:


Kommentarer

Populära inlägg