Om Nordkorea och mer

Godmorgon, det har blivit måndag igen. Skulle du vakna i Nordkorea väntade dig en dag med festligheter med anledning av den nationaldag som infaller just i dag. Det blir konserter, uppvisningar, marscher och mer för att fira en nation som har absolut ingenting gemensamt med de flesta andra länder. I dag fyller Nordkorea sextiofem år och borde på riktigt överväga folkpension. Vad som händer i Nordkorea stannar som bekant också där men ibland läcker bilder ut. Och så har de ju väldigt festliga ledare också!

Nuförtiden kan man ändå till ett hyfsat pris resa till det stängda landet. Så här gör man.

Fast egentligen var det inte Nordkorea det mest skulle handla om i dag.

Med början kl 13.00 inleder i dag Ålands lagting behandlingen av den så kallade halvårsredogörelsen från landskapsregeringen. Det blir antagligen en ganska intensiv debatt om vem som gjort vad och varför samt vem som inte gjort vad och varför. Det hör till spelet. Det borde också vara lika viktigt att med tacksamhet sätta in vår situation på Åland i ett större sammanhang. Vi lever på en av världens absolut tryggaste platser, vi har åsiktsfrihet, tak över huvudet och mat på bordet. Det är en verklighet som de i Nordkorea inte ens kan föreställa sig. Ha en fin arbetsvecka och koncentrera blicken framåt mer än bakåt; svårare än så behöver livet aldrig vara.

Den här grafen har jag lånat från Nya Åland som i sin tur fått siffrorna från finansavdelningen. Den visar väldigt tydligt hur utvecklingen gått sedan 1993 och framåt. Den röda linjen visar klumpsumman rätt upp och ner. Den blå är indexjusterad enligt 2013 års penningvärde. Den svarta utgör kostnaderna... Med början år 2003 började dessa skena till synes okontrollerat vilket vi som sitter i lagtinget nu måste hantera.

Kommentarer

Populära inlägg